banner286

ATÜRK’ÜN GETİRDİKLERİ

Devlet, bir toplumun oluşturduğu hukuki ve siyasi nitelik taşıyan en geniş ve en kapsamlı örgüttür…

Bir devletin oluşabilmesi için: toprak, ulus ve egemenlik unsurlarının bir arada bulunması gerekir. Bu unsurlardan biri olmadan, devlet adını alan örgüt oluşmaz.

Türkler, Anadolu’da toprak aynı, millet aynı, devleti kuran ve yöneten yüce güç olan egemenlik ayrı olan devletler kurmuşlardır.

Bu devletlerde egemenlik:

Selçuklu Devleti’nde: Selçuklu Ailesinde…

Osmanlı Devleti’nde: Osmanlı Ailesinde…

TC. Devleti’nde ise Halkın elinde olmuştur.

Bu devletlerden Selçuklu Devleti, Batı’dan gelen Haçlı ve Bizans; Doğu’dan da Moğol saldırıları sonucunda yıkılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu ise Güney’den gelen Fransız ve İngiliz saldırıları karşısında Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Antlaşmasını yapmak zorunda kalmıştır.

Sevr Antlaşması ile hem toprak, hem de millet parçalanmıştır.

Yapılması gereken toprak ve millet bütünlüğü değil midir?

Ulusal Kurtuluş Savaşı sonunda millet ve toprak bütünlüğü sağlanmıştır.

Durum böyle iken günümüzde Atatürk karşıtları tarafından Osmanlı-Cumhuriyet karşıtlığı yaratılmaya çalışılıyor. Böylece bir bardak suda fırtına koparılıyor. Bu tür yaklaşımlar, TC. Devletini içten yıkılmaya götürür.

Atatürk tarafından yapılanlar, çağın gereği olarak yapılmıştır…

Zira Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İmparatorluklar ve hanedanlıklar tarihe gömülmüş bunların yerini ulus devletler ve halk egemenliği almıştır.

Türkiye’de, Atatürk tarafından yapılanlar:

Devletin adı, Osmanlı İmparatorluğu yerine; TC Devleti oldu…

Çok uluslu imparatorluk; Üniter Devlet oldu…

Egemenlik kaynağı, Osmanlı Ailesi yerine; halk oldu…

Teokratik Devlet; Laik Devlet oldu…

Osmanlıda tebaa olanlar; Cumhuriyetle vatandaş oldu…

Osmanlı’da askeri temellere dayalı olan devlet; Cumhuriyetle kültür temellerine dayalı oldu…

Toplum Osmanlı’da ümmet iken; Cumhuriyetle Ulus oldu…

Osmanlı’da Medrese eğitimi; Cumhuriyetle laik ve çağdaş eğitim oldu…

Osmanlı’da Halife Sultan; Cumhuriyetle Cumhurbaşkanı oldu…

Devletin yönetim şekli monarşi yerine; Cumhuriyet oldu…

Savaşlar yerine; Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesi benimsenmiş oldu…

Şimdi soruyorum: Neyin kavgası yapılıyor?

Büyük insan, Aziz Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 74 yılında bir kez daha saygı, sevgi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.

Huzur içinde uyu Büyük ATATÜRK

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bülent Bilgen
Bülent Bilgen - 1 yıl Önce

Değerli Öğretmenim
Net sözler fazla kurcalamaya gerek yok...

banner284

banner285