Belediye Meclisi 2017 Yılı Bütçesini Görüşecek

İlimiz Belediye Meclisinin Kasım dönemi toplantıları 7 Kasım Pazartesi günü başlıyor. İlk toplantı saat 15.00’de Belediye Sarayı Meclis Salonunda yapılacak.

Belediye Meclisi 2017 Yılı Bütçesini Görüşecek
Toplantıda 2017 yılı Belediye bütçesi görüşülüp karara bağlanacak. Ayrıca Bütçe Kararnamesinin madde, madde görüşülmesi, Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan Birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyinin görüşülmesi, Gelir Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyinin görüşülmesi, Belediye Gelir Tarifesinin görüşülmesi, Ayrıntılı Harcama Programının görüşülmesi, Finansman Programının birinci düzeyinin görüşülmesi, 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporunun; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesi gereğince Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulması,                  
-CHP Belediye Meclis Üyesi Av. Ramazan Eryiğit, İlimizde bulunan parklardan birine Süleyman SEBA isminin verilmesi talebi konusu.
 - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Trafik Sinyalizasyon ve işaretlemelerinde kullanılmak üzere 1 adet Pick-Up Kamyonet alınması konusu.
 -S.S. Karaman 4 No’lu Larende Minibüsçüler Kooperatifi hat olarak Kenzi Caddesi 109. Sokaktan 358 sokağa oradan da Şehit Ahmet Taşer Caddesine çalıştıklarını, mahalle sakinlerinin şikâyetleri sebebiyle Kenzi Caddesinin devamında 152. Sokaktan sağa, buradan da Behçet Kemal Çağlar caddesinden İmaret Caddesindeki hatlarının devamına şeklinde düzenlenmesi konusu.
-Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş.’in Belediyemiz toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik ücret toplama sisteminin hibesi kabul edilmiş, Belediyemiz tarafından elektronik biletlerin satışında oluşturulacak bayilere verilecek olan komisyon tutarının belirlenmesi konusu.   
-  Karaman İli, Merkez İlçe, Ahiosman Mahallesinde 1082 ada 6 No’lu parsel numarasında kayıtlı ve şehir imar planında ‘Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı’ alanı içerisinde yer alan Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin olduğu taşınmazdaki Karaman Belediyesine ait hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden Maliye Hazinesi adına devri talebi konusu. 
- Karaman İli, Merkez İlçe, Sakabaşı Mahallesinde 4503 ada 1 parselin bulunduğu kavşaktan batı yönde uzanan yolun tamamını kapsayan NİP-114,93 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım ve UİP- 179,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 26/08/2016 Tarih ve 3859 Sayılı Konya Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu Kararı ile uygun bulunmuş, Karaman Belediye Meclisi’nin 02/08/2016 Tarih 236 ve 237 Sayılı Kararları ile onaylanmış ve askı süresindeki itirazın değerlendirilmesi konusu.
- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden 3171 ada 1 parsel, 1821,1822,1823,1824,1825 ve 1828 nolu adaların belirli bir kısımlarına ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan değişikliği Karaman Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 233 sayılı karar ile onaylanmış ve askı süresindeki itirazın değerlendirilmesi konusu.
- Siyahser Mahallesi 714 ada 1 nolu taşınmazın son yapılan revizyon imar planında resmi kurum alanında kaldığı ve resmi kurum alanında mevcutta İl Jandarma Komutanlığı bulunduğundan kamulaştırma işlemlerinin Belediyemizce yapılmayacağı belirtildiğinden ve buna istinaden İl Jandarma Komutanlığı ile Mİlli Emlak Müdürlüğünden alınan yazılarda mevcut alanların yeterli olduğu ve önceki sınır esas olmak üzere imar planı çalışması yapılması istenildiğinden bahsedilerek gerekli imar planı düzenlemesinin yapılması talebi konusu.
- Karaman İli, Merkez İlçe, İmaret Mahallesi, 4211 ada 2 ve 3 nolu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘T1 Ticaret Alanı’olarak gösterildiği, söz konusu adanın etrafındaki yollar 12.00 metrenin altında ve yaya yolu olarak tabir edilen trafiğe kapalı 8.00 metrelik yoldan cephe aldığından yoğun ticari faaliyete açılacak bu alanlarda yolların dar olması dükkânların kullanımını zorlaştırdığı giriş-çıkışlarda sıkıntıların olacağından bahsedilerek 4211 ada 2 ve 3 nolu parselleride içerisine alan kuzey cephesinin ifraz hattı ile ayrılarak T1 Ticaret Alanı’ndan T4 Ticaret Alanı’na çevrilerek yaptırılan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talebi konusu. 
- Karaman İli, Merkez İlçe, Mehmet Bey Mahallesi 2795 ada 6 parsel Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak gösterildiği, söz konusu parselin bulunduğu adanın karşısında ‘Sağlık Tesis Alanı’nın yer aldığı bu bölgeye hizmet edecek ticari faaliyet alanlarının sınırlı olduğu için konut altında ticari dükkân yapmak istenildiğinden bahsedilerek söz konusu 2795 ada 1 ve 6 nolu parsellerin ifraz hattı çekilerek T4 Ticaret Alanı’na çevrilerek yaptırılan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talebi konuları görüşülecek.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285