banner286

Zaman Kumbarası Projesi Gündelik İşlerde Çalışanların İstihdamını Artıracak

Mevlana Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından kayıtlı istihdamın teşviki HİBE programı 2 kapsamında imzalanan Zaman Kumbarası adlı projenin tanıtım toplantısı Kent Otel’de yapıldı.

Zaman Kumbarası Projesi Gündelik İşlerde Çalışanların İstihdamını Artıracak
Toplantıya Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman, daire müdürleri, Oda temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman, “Kayıt dışı istihdam sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin çalışmaların gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi yada eksik bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Kayıtdışı istihdam son yıllarda sıkça tartışılan ve sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de bir sorun olarak ortaya çıkmış bir olgudur. Kayıt dışı işlerde çalışanlar sosyal, ekonomik ve hatta psikolojik olarak etkilenmekte sendikal haklar, sağlık sigortası, işsizlik sigortası ve emeklilik güvencelerine erişememektedirler. Kayıt dışı istihdama neden olan etkenler mali ve ekonomik nedenler, hukuki nedenler, idari nedenler, sosyal ve kültürel nedenler olarak sıralanabilir. Türkiye’de özellikle tarım sektöründe, inşaat sektöründe küçük çaplı işletmelerde, geçici ve mevsimlik işlerde kayıt dışında diğer sektör ve işletmelere göre daha yoğun olduğu görülür. Kayıt dışının çalışanlar açısından olumsuz yönlerine bakıldığında kısa vadede sağlık yardımından, analık sigortasından, hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanamama ve gelir sahibi olunamaması gibi sonuçlar yer almaktadır. İşverenler açısından kayıtlı işçi çalıştıran firmalar ile kayıtsız işçi çalıştıran firmalar arasında haksız rekabetin ortaya çıkması, yeterli ölçek büyüklüğüne ulaşamadıklarından ve ölçek ekonomilerinden yararlanamadıklarından maliyetlerin yükselmesi gibi sonuçları bulunmaktadır. Devlet açısından ise büyük oranda belli bir prim kaybının ortaya çıkması, bununda sosyal güvenlikte bütçe açığına neden olması gibi sonuçlar söz konusu. Türkiye’de kayıt dışılığın en fazla görüldüğü gruplar ise işsizler, eğitim seviyesi düşük vasıfsız kişiler, yabancı kaçak kişiler, emekliler, serbest çalışanlar olarak görülmekte ayrıca kişisel bazda en fazla 18-25 ve 60 üstü yaş gruplarında okuma yazma bilmeyenler ile okuma yazma bilenler fakat okulu bitiremeyenlerde görülmektedir. Karaman üzerinde ise son yıllarda bu konuda son derece olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. MEVKA olarak bu proje ile kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı vermeyi amaçlıyoruz. Bu projenin bitiş tarihi 30 Haziran 2017’dir” dedi.
Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş’da, “Hepimizin bildiği üzere kayıt dışı istihdam ülkemizin iş gücü piyasasının en başta yer alan problemleri arasında yer alan bir konudur. Ortadan kaldırılması hem çalışanlar, hem Sosyal Güvenlik Kurumu, hem devletimiz hem de işverenlerimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Ekonomilerin geleneksellikten modernliğe doğru evrilmesiyle birlikte kayıt dışı istihdam oranlarımızda düşme görülse de ülke açısından hala yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre bugün yaklaşık yüzde 30 düzeyinde kayıt dışı istihdam alanıyla karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. Yapısal ve kurumsal dönüşümlerle, etkin denetimlerle, cezai işlemle kayıt dışılıkta belli bir noktaya gelinebilse de ancak ciddi anlamda kayıt dışılığı azaltmak için çok ciddi bir kültürel değişim, bir algı değişikliği ve farkındalık oluşturmak gerekmektedir” diye konuştu.
Daha sonra projenin tanıtımıyla ilgili olarak düzenlenen çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya konuşmacı olarak Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Alagöz, SGK uzmanı Emre Mutlu, Muhammet Akkafa ve İŞKUR’dan Metin Akgül katıldı.


 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285