banner286

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

KARAMAN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü(m2)

Cinsi

Kiralama Süresi

Tahmini Bir Yıllık Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Karaman

Merkez

Kazım Karabekir

230

17

3.366 m2

Çay Bahçesi

1 (Bir) Yıl

60.000,00-TL

1.800,00-TL

26.02.2018

14:00

 1. İl Müdürlüğümüze ait 2.970 m2 açık, 396 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 3.366 m2’lik 1(bir) adet Çay Bahçesinin 1(bir) yıl süre ile kiralama ihalesi,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

 1. Kiralama ihalesi Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü toplantı odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye ait şartnameKaraman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürlüğüTesisler ve Muhasebeservisinde  mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
 3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne 23.02.2018Cuma günü saat 17:00’yekadar yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
 4. İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
 1. Geçici teminat bedeli (Geçici teminat bedeli olan 1.800,00 TL. İl Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Karaman Şubesi 0177 35684503-5003 numaralı hesabına yatırılarak, banka dekontuihale dosyasına konulacaktır.)
 2. Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı – İkametgah Belgesi),
 3. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
 1. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 incimaddesine  uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
 2. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29 uncu maddesine göre İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285