banner247

Karaman Belediye Başkanlığı

            KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Karaman Belediye Başkanlığı

        Mülkiyeti Belediyemize ait; Nefise Sultan Mahallesi 2.İstasyon Caddesi No:87 adresinde bulunan Aile Çay Bahçesi; Belediyemiz Encümeninin 04.05.2017 tarih ve 477 sayılı kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulü ile 25Mayıs 2017 Perşembe günü saat 15:00’da Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

1-Nefise Sultan Mahallesi 2.İstasyon Cad.No:87 adresinde bulunan Aile Çay Bahçesinin  1 aylık kira muhammen bedeli 8.500,00 TL.,+KDV,geçici teminatı 3.060,00  TL.sıdır.

2-İhaleye katılacakların ihale günü saat 12.00’a kadar teminatlarınıyatırmışolmaları gerekmektedir. Teminatı yatırmayan ihaleye katılamaz.

3-Kiraya verilecek Aile Çay Bahçesi hali hazır durumu ile 3yıllık süre ilekiraya verilecektir.  İhalede belirlenen fiyat 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olup, takip eden yıllar için kira artışları Belediyemiz Encümeni tarafından belirlenir.

4-İhaleye katılacakların 36 aylık (3 yıllık)  kira muhammen bedeli 8.500,00 TL.X36 ay = 306.000,00TL.(Üçyüzaltıbin-Türk Lirası) tutarında 3 yıl süreli (Kesin) teminat mektubu verilecektir. Kira aylık olarak ayrıca ödenecektir. Teminat mektubu kiracılık süresi bitince iade edilecektir. Ancak kira borcunun bulunması durumunda borcu kadar olan miktarı nakde çevrilerek borcu kapatılacaktır.

        5-Kira ihalesine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 25.000,00 TL. (Yirmibeşbin-Türk Lirası) ücret karşılığında temin edilebilir.Dosya ücreti geri ödenmez.

6- Dosya satın almayan ihaleye katılamaz. Kira Şartnamesinde belirtilen evraklar hazırlanarak dosya olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine teslim edilecektir.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

8- İhale 15 gün içerisinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir.

9-Tahliye işleminde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi hükümleri uygulanır.

 10- Daha önce aynı yer için ihaleye katılıp ihale şartlarını yerine getirmeyenler ihaleye katılamaz.

11- 2886 Sayılı Yasaya mani hali ve Belediyemize borcu olmayan herkes ihaleye katılabilir.

İLAN OLUNUR.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner249

banner248