Karaman Belediyesi

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Karaman Belediyesi

        Mülkiyeti Belediyemize ait; Üniversite Mahallesi (Hastane yanı yeraltı çarşısı) Şehit Ömer Halis Demir Caddesi No:7/1/1,  No:7/1/2, No:7/1/3 ve No:7/1/4 adreslerinde bulunan 4 adet dükkan, Fenari Mahallesi (Belediye İş Hanı) Yunus Emre Cad.No:1/B-12 adresinde bulunan 1 adet dükkan, No:1/110, No:1/113, No:1/204, No:1/210, No:1/211, No:1/212 ve No:1/226 adreslerinde bulunan 7 adet büro, Tahsin Ünal Mahallesi (Kadirhane Cami yanı) 4.Sokak No:5/A adresinde bulunan 1 adet dükkanın (baraka), Yenişehir Mahallesi (Hasan Özkaymak Buğday Pazarı) Abdullah Sabri Ülgen Caddesi No:2/20 ve No:2/43 adreslerinde bulunan 2 adet dükkan, Piri Reis Mahallesi (Piri Reis Parkı) Ereğli Caddesi No:39 adresinde bulunan kafeterya ve aile çay bahçes ve Alacasuluk Mahallesi (Otogar) 562 Sokak No:1/Z-10 adresinde bulunan  1 adet dükkan; Belediyemiz Encümeninin 01.02.2018 tarih ve 88 sayılı kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulü ile 22 Şubat 2018 Perşembe günü saat 14:00’da Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

       1-Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi No:7/1/1, No:7/1/2, No:7/1/3 ve No:7/1/4 adreslerinde bulunan dükkanların her birinin  1’er aylık kira muhammen bedelleri 750,00  TL.,geçici teminatları 270,00 TL.,

2-Fenari Mahallesi Yunus Emre Caddesi;

             a) No:1/B-12 adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli 325,00  TL.,geçici teminatı 117,00 TL.,

  b) No:1/110, No:1/210,  No:1/211, No:1/212 ve No:1/226adreslerinde bulunan büroların her birinin  1’er aylık kira muhammen bedelleri 325,00  TL.,geçici teminatları 117,00 TL.,

c) No:1/113 ve No:1/204 adreslerinde bulunan büroların 1’er aylık kira muhammen bedelleri 435,00  TL.,geçici teminatları 157,00 TL.,

3-Tahsin Ünal Mahallesi 4.Sokak No:5/A adresinde bulunan dükkanın (baraka)1 aylık kira muhammen bedeli 270,00TL.,geçici teminatı 98,00  TL.,

4-Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi;

             a) No:2/20 adresinde bulunan dükkanın  1 aylık kira muhammen bedeli 765,00TL.,geçici teminatı 276,00  TL.,

              b) No:2/43 adresinde bulunan dükkanın  1 aylık kira muhammen bedeli 820,00TL.,geçici teminatı 296,00  TL.,

        5- Piri Reis Mahallesi Ereğli Caddesi No:39 adresinde bulunan kafeterya ve aile çay bahçesinin  1 aylık kira muhammen bedeli 2.745,00 TL.+KDV, geçici teminatı 989,00 TL.,

6-Alacasuluk Mahallesi 562 Sokak No:1/Z-10 adresinde bulunan dükkanın1 aylık kira muhammen bedeli 335,00 TL.,geçici teminatı 121,00 TL.,

7-İhaleye katılacakların ihale günü saat 12.00’a kadar teminatlarınıyatırmışolmaları gerekmektedir. Teminatı yatırmayan ihaleye katılamaz.

8-Kiraya verilecek Fenari Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:1/113 adresinde bulunan büro 3 aylık süre ile, Yenişehir Mahallesi A.Sabri Ülgen Caddesi No:2/20 ve No:2/43 adreslerinde bulunan dükkanlar 10 aylık süre ile, diğer dükkanlar, bürolar, kafeterya ve aile çay bahçesi hali hazır durumları ile 3yıllık süre ilekiraya verilecektir.  İhalede belirlenen fiyat 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olup, 2019 ve 2020 yılları için kira artışları Belediyemiz Encümeni tarafından belirlenir.

        9 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

10- Yenişehir Mahallesi Hasan Özkaymak Buğday Pazarında bulunan dükkanların ihalesine katılacakların en az 2 yıldır Borsaya kayıtlı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir

11- İhale 15 gün içerisinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir.

  12-Tahliye işleminde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi hükümleri uygulanır.

 13- Kira ihalesine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir veya ücretsiz olarak temin edilebilir.

14- Daha önce aynı yer için ihaleye katılıp ihale şartlarını yerine getirmeyenler ihaleye katılamaz.

15- 2886 Sayılı Yasaya mani hali ve Belediyemize borcu olmayan herkes ihaleye katılabilir.

İLAN OLUNUR.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2018, 17:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285