Karaman İcra Dairesi

T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2016/14344 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Karaman İcra Dairesi

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 120 Ada No, 1 Parsel No, KÖY İÇİ MEVKİİ Mahalle/Mevkii, DEGİRMENBAŞI KÖYÜ Köyü, Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Köy İçi mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt:7 sayfa:613,120 ada, 1 parselde kayıtlı tamamı 978,70 m2 yüzölçümlü Kargir Ev ve Müştemilatı nitelikli taşınmaz olup, borçluya ait 1/2 hisseye tekabül eden 489,35 m2'si satılacaktır.

Yüzölçümü: 489,35 m2

Kıymeti                :28.196,50 TL

KDV Oranı:%18

1.Satış Günü: 16/01/2018 günü 10:00- 10:10 arası

2.Satış Günü: 12/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 114 Ada No, 5 Parsel No, GÖYNÜK MEVKİİ Mahalle/Mevkii, DEGİRMENBAŞI Köyü, Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Göynük mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt:6 sayfa:519, 114 ada, 5 parselde kayıtlı 7.995,85 m2 yüzölçümlü Elma Bahçesi nitelikli taşınmazdır.

Zirai Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü Göynük mevkii sınırlarında 7995,85 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün güney batı yönünde, köy merkezine yaklaşık 700 metre mesafededir. Parsel eğimin % 3?6 arasında olduğu, tapudaki vasfı Elma bahçesi olan ve zeminde üzerinde 4-6 yaşlarında elma ağaçlarının görüldüğü kapama elma bahçesidir. Parsel üzerinde inşaat halinde yapı bulunmakta olup, kapama bahçesi ve yapının mevcut değeri alınarak hesaplama yapılacaktır. Parsel borçlu adına tam tapudur. Parselin yerleşim yerine uzaklığı, toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu, kapama elma bahçesi vasfında olması vb. kriterler ile serbest piyasa şartlan göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2'sinin 2016 yılı itibari ile 6.000,00 TL (6,00 TL/m2) olacağından hareketle 114 ada 5 sayılı parselin değeri 47.975,10 TL olarak belirlenmiştir.

İnşaat Bilirkişi raporuna göre; Parsel üzerinde 10 * 10 ebatlarında 3,5 mt yüksekliğinde tek katlı natamam mesken inşaatı mevcuttur. Mesken inşaatı yığma briket tuğladan meydana gelmiş olup çatısı, kapısı, penceresi, dış kaba ve ince sıvası yapılmamış vaziyettedir. Yapının yaklaşık olarak %25'i yapılmış vaziyettedir. Yapı yaklaşık 2-3 yıllıktır. Mevcut yapının bulunduğu konum ve yapım özellikleri dikkate alındığında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2016 yılı yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatlarının bulunduğu listenin 2-B grubunun olduğu listeye göre değeri 9.165,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü: 7.995,85 m2

Kıymeti                : 57.140,10 TL

KDV Oranı:%18

1.Satış Günü: 16/01/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

2.Satış Günü: 12/02/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 116 Ada No, 31 Parsel No, GÖYNÜK MEVKİİ Mahalle/Mevkii, DEĞİRMENBAŞI Köyü, Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Göynük mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt:6 sayfa:522, 116 ada, 31 parselde kayıtlı tamamı 29.374,40 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmaz olup, borçluya ait lA hisseye tekabül eden 7.343,60 m2'si satılacaktır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü Göynük mevkii sınırlarında 29.374,40 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün batı yönünde, köy merkezine yaklaşık 350 metre mesafededir. Parsel eğimin % 0-3?6 arasında olduğu, tapudaki vasfı Tarla olan, fakat keşif anında parsel üzerinde 5-8 yaşlarında elma ağaçlarının görüldüğü kapama elma bahçesi vasfındadır. Parsel üzerinde borçlu 1/4 oranında hissedardır. Parselin yerleşim yerine uzaklığı, toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu, kapama elma bahçesi vasfında olması vb. kriterler ile serbest piyasa şartları göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2'sinin 2016 yılı itibari ile 6.000,00 TL (6,00 TL/m2) olacağından hareketle 116 ada 31 sayılı parselin tamamının değeri 176.246,40 TL olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir. Satışa konu borçlunun 1/4 hisse oranının değeri ise 7.343,60 m2 x 6,00 TL/m2 = 44.061,60 TL olarak belirlenmiştir.

Yüzölçümü: 7.343,6 m2

Kıymeti                : 44.061,60 TL

KDV Oranı: % 18

1.Satış Günü: 16/01/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2.Satış Günü: 12/02/2018 günü 11:00- 11:10 arası

Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 105 Ada No, 15 Parsel No, KOVALI ÖZ MEVKİİ Mahalle/Mevkii, DEĞİRMENBAŞI Köyü, Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Kovalı Öz önü mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt:3 sayfa:269, 105 ada, 15 parselde kayıtlı 8.270,49 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü Kovalı Öz mevkii sınırlarında 8270,49 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün doğu yönünde, güneyinden yol geçen, köy merkezine yaklaşık 1300 metre mesafedeki tarım alanıdır. Parsel eğimin % 3 ? 6 arasında olduğu, tapudaki vasfı Tarla olan, fiili olarak tarımsal üretim yapmaya uygun kıraç 2. sınıf tarım alanıdır. Parsel borçlu adına tam tapudur. Parselin yerleşim yerine uzaklığı, toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu vb. kriterler ile serbest piyasa şartlan göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2'sinin 2016 yılı itibari ile 1.200,00 TL (1,20 TL/m2) olacağından hareketle 105 ada 15 sayılı parselin tamamının değeri 9.924,59 TL olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir.

Yüzölçümü: 8.270,49 m2

Kıymeti                : 9.924,59 TL

KDV Oranı: %18

1.Satış Günü: 16/01/2018 günü 11:20- 11:25 arası

2.Satış Günü: 12/02/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 104 Ada No, 13 Parsel No, KÖY ÖNÜ Mahalle/Mevkii, DEĞİRMENBAŞI Köyü, Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Köy önü mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt: 1 sayfa:55, 104 ada, 13 parselde kayıtlı 3.345,21 m2 yüzölçümlü Bağ nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü köy önü mevkii sınırlarında 3345,21 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün doğu yönünde köy merkezine yaklaşık 550 metre mesafededir. Parsel eğimin % 3 ? 6 arasında olduğu, tapudaki vasfı bağ olan, zeminde bu bağların mevcut olduğu kıraç, 2. sınıf tarım alanıdır. Parsel borçlu adına tam tapudur. Parselin yerleşim yerine uzaklığı, toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu vb. kriterler ile serbest piyasa şartları göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2'sinin 2016 yılı itibari ile 2.000,00 TL (2,00 TL/m2) olacağından hareketle 104 ada 13 sayılı parselin tamamının değeri 6.690,42 TL olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir.

Yüzölçümü: 3.345,21 m2

Kıymeti                : 6.690,42 TL

KDV Oranı: %18

1.Satış Günü: 16/01/2018 günü 11:30- 11:35 arası

2.Satış Günü      : 12/02/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 116 Ada No, 81 Parsel No, GÖYNÜK MEVKİİ Mahalle/Mevkii, DEĞİRMENBAŞI Köyü, Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Göynük mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt:5 sayfa:474, 116 ada, 81 parselde kayıtlı 6.113,09 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü Göynük mevkii sınırlarında 6.113,09 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün kuzey batı yönünde, köy merkezine yaklaşık 400 metre mesafededir. Parsel eğimin % 3?6 arasında olduğu, tapudaki vasfı Tarla olan, fiili olarak tarımsal üretim yapmaya uygun kıraç 3. sınıf tarım alanıdır. Parselin bir kısım kenarlarında ekonomik değeri olmayan sınır ağaçları bulunmaktadır. Parsel borçlu adına tam tapudur. Parselin yerleşim yerine uzaklığı, toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu vb. kriterler ile serbest piyasa şartları göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2'sinin 2016 yılı itibari ile 800,00 TL (0,80 TL/m2) olacağından hareketle 116 ada 81 sayılı parselin tamamının değeri 4.890,47 TL olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir.

Kıymeti                : 4.890,47 TL

KDV Oranı: %18

1.Satış Günü: 16/01/2018 günü 11:45 - 11:50 arası

2.Satış Günü: 12/02/2018 günü 11:45 - 11:50 arası

Satış Yeri: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/14344 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/11/2017

Bülent YENİŞEHİR

İcra Müdür Yardımcısı

39355

(İİK m. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.