Karaman M Tipi Kapalı Açık Cezaevi Müdürlüğü

İHALE İLANI Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

Karaman M Tipi Kapalı Açık Cezaevi Müdürlüğü

Kurumumuzun ihtiyacı olan 100 Gramlık Normal Ekmek, 27 Kalem Sebze ve Meyve, 6 Kalem Tavuk Ürünleri ve 5 Kalem Akaryakıt Ürünleri Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

  1. 2017/570010 (100 gr'lık Normal Ekmek Alımı) 
  2. 2017/570229  (5 Kalem Akaryakıt Ürünleri Alımı)
  3. 2017/570197  (6 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı)
  4. 2017/570984  (27 Kalem Sebze ve Meyve Alımı)

a) Adresi

: Kurt deresi Yolu Üzeri Şarözü Mevkii No:20 KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

: 0 338 213 10 93 – 213 58 06

c) Elektronik posta adresi

: ab69045@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr ve  http://www.karamanmcik.adalet.gov.tr

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1.100.000 Adet  100 gr'lık Normal Ekmek,5 Kalem Akaryakıt Ürünleri, 6 Kalem Tavuk Ürünleri, 27 Kalem Sebze ve Meyve

b) teslim yeri

:Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambarı

c) teslim tarihleri

:Sözleşme tarihinden itibaren idarenin istek ve ihtiyacına göre teslim alınacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

2017/570010 (100 gr'lık Normal Ekmek Alımı)                  06/12/2017 saat 11:00

2017/570229  (5 Kalem Akaryakıt Ürünleri Alımı)            06/12/2017 saat 14:00

2017/570197  (6 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı)                  07/12/2017 saat 11:00

2017/570984  (27 Kalem Sebze ve Meyve Alımı)               07/12/2017 saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Tip idari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4 Tip idari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, Tip İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7- 5 Kalem Akaryakıt Ürünleri Alımı ihalesi için: Lisans ve Bayilik  belgesi

4.1.8- 100 Gramlık Normal Ekmek Alımı ihalesi için:Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7- İhale dokümanı Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambar Memurluğu adresinde görülebilir ve Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden 50,00 TL. lik alınmış Makbuz karşılığı,  Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambar Memurluğundan temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler; 100 gr'lık Normal Ekmek Alımı için 06/12/2017 tarihi  saat 11:00, 5 Kalem Akaryakıt Ürünleri Alımı için 06/12/2017 tarihi saat 14:00, 6 Kalem Tavuk Ürünleri için 07/12/2017 tarihi saat 11:00, 27 Kalem Sebze Meyve Alımı için 07/12/2017 tarihi saat 14:00 ‘a kadar Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatlerde İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Yapılacak olan ihalelere   katılmak isteyen istekliler işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

14- Yapılacak olan ihaleler için işe 01/01/2018 tarihinde başlanıp ARALIK  2018 sonu itibariyle bitecektir.Ancak Sebze ve Meyve Alımı ilk 6 ay itibariyle tamamının alınması öngörülmektedir.

           

NOT: İhale dokümanı EKAP üzerinden e-imzalı/mobil imzalı indirilebileceği gibi  idaremizden de satın alınılabilecektir.İhale dokümanını idareden alacaklara CD ortamında teslim edilecektir.  Dokümanı  idareden satın alacakların EKAP a kayıtlı olmaları zorunludur.   

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.