Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

AKARYAKIT VE ANTİFRİZ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Akaryakıt ve Antifriz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/201904

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUNUSEMRE YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI
ZEMİN KAT 70200 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

3382262223 - 3382262229

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@kmu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin (15.000 Lt), Motorin (Diğer)(10.000 Lt), Benzin (95
Oktan) (3.000 Lt) ve Antifriz (Mavi/Yeşil) (500 Litre)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1. Kısım İçin; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
hizmetlerinde kullanılan araçların ve Üniversitemiz çevre
bakımı/düzenlemeleri için kullanılan çapa, tırpan, çim
biçme makinesi vb. ile jeneratör ve buna benzer makine /
ekipmanın yakıt depolarına, özel durumlar gerektiğinde
bidon, varil vs. İle 2. Kısım İçin; İdarenin talepleri
doğrultusunda parça parça ya da tamamını göstereceği
yere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşin başlama tarihi: 01.07.2017 İşin bitiş tarihi : 30.06.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

K.M.Ü. Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası
İhale Odası Kat:1 KARAMAN

b) Tarihi ve saati

:

09.05.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, Kısım I de yer alan akaryakıt ürünleri için EPDK tarafından düzenlenmiş bayilik
lisansını yada bu lisansın idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı İdarece
Görülmüştür." şerhi taşıyan bir örneğini veya noter tasdikli bir suretini teklif kapsamında
sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye
ihalenin 2.kısmında %5(Beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı K.M.Ü. İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığı (Satın Alma Birimi) Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası
KARAMAN
adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar K.M.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Satın Alma
Birimi) Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası KARAMAN
adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.