9 EYLÜL

Asırlarca farklı coğrafyalarda kültürler üreten mazlum halkımızın tarihinde yer

alan 9 Eylül, sadece İzmir’in kurtuluşu değil; Türkiye’nin de kurtuluşudur…

Mazlum halkımızın da kurtuluşudur…

9 Eylül mazlum halkımızın;

Saltanattan,

Hanedanlıktan,

Hilafetten,

Din sömürüsünden,

Hurafelerden,

Cehaletten,

Gericilikten,

Medreselerden,

Kurtuluşudur…

9 Eylül mazlum halkımızın;

Padişah kulluğundan,

Kölelikten,

Baskı ve şiddetten,

Boyun eğmekten,

Arap harflerinden,

Osmanlıcadan,

Kurtuluşudur…

9 Eylül mazlum halkımızın;

Yalnızlıktan,

Karanlık günlerden,

Sömürülmekten,

Kapitülasyonlardan,

Duyun-u Umumiye ’den,

Yoksulluk ve sefaletten,

İşgallerden,

Sevr’den,

Kurtuluşudur…

Mazlum halkımız, bitmeyen bir tarih ve sönmeyen bir yıldız olan İzmir’imizle

birlikte, tarih ve kültürünü ürettiği bu topraklarda, sonsuza kadar ve özgürlük

içinde yaşayacaktır…

Kemal UYSALER

09.09.2018-MALATYA

YORUM EKLE

banner284

banner285