Koruma ve Güvenlik Görevlisi İle Destek Personeli Alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli Sözleşmeli Personel alacak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi İle Destek Personeli Alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam  25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A GENEL ŞARTLAR

1.Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun’un 48’inci maddesinde belirtilen  şartları taşıyor olmak.

2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3.Askerliğini yapmış olmak. (erkek adaylar için)

4.18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmak,

5.Başvuracak  adayların Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6.Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

B ÖZEL ŞARTLAR

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Pozisyonuna başvuracak adaylarda;

a Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması veya

Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programının birinden  mezun olmak,

b İlk başvuruda ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak kazanan adaylar için ise evrak teslimi için belirlenen  tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

d Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

e Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, şaşılık, görme engeli, yürüme engeli, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik, yüz çehresinde dikkat çeken sabit iz ve benzeri engelleri bulunmamak.

f Erkek adaylar için 170 cm kadın adaylar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması. (Örneğin 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.)

g Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

1 Destek Personeli Pozisyonuna (Temizlik Hizmetleri) başvuracak adaylarda;

a Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Mezunu olmak.

b Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.

c İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

C İSTENİLEN BELGELER

D BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI

a Adaylar başvurularını, 05/01/2022 tarihinden 17/01/2022 günü mesai bitimine kadar  Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuruda adayların istenilen belgeleri sisteme okunaklı şekilde resim veya pdf biçiminde yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b Adaylar www.kmu.edu.tr adresinde ana ekranda yapılan duyuru üzerinden giriş yaptıktan sonra online başvuru sisteminde başvurmak istediği unvanı seçip, istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurup istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. İlgili komisyon tarafından evrak incelemesi, adayın online başvuruda eklediği belgeler üzerinden yapılacak olup okunaklı olmayan belgeler dikkate alınmayacak ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

c İstenilen bilgiler doldurulup belgeler yüklenip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklandıktan sonra başvuru süresince güncelleme yapılamayacaktır.

d Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

E)  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

a KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asıl ve yedek adaylar (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

b İlan edilen her bir pozisyonun beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

c Atanmaya hak kazanan adaylar özel şartlarda belirtilen sağlık durumlarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

d Atanmaya hak kazanan adayların başvuruları esnasında yüz çehresinde dikkat çeken iz ve vücudundan görünür şekilde dövmesi bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli Personel Başvuru için tıklayınız..

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284