MEVKA, 20 Milyon TL Finansman Desteği Sağlayacak

Mevlana Kalkınma Ajansı, tarafından 2022 yılında imalat sanayinde verimliliğin artırılması ve ilçelerde genç istihdamının sağlanması amacıyla KOBİ’ler ile belediye işletmelerine yönelik olarak 20 Milyon TL bütçe desteği sağlayacak.

MEVKA, 20 Milyon TL Finansman Desteği Sağlayacak

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR-52 Karaman-Konya Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığı mali ve teknik destek programları ile bugüne kadar Bölge’ye 400 Milyon TL’nin üzerinde bir kaynak aktaran Mevlana Kalkınma Ajansı 2022 yılında imalat sanayinde verimliliğin artırılması ve ilçelerde genç istihdamının sağlanması amacıyla KOBİ’ler ile belediye işletmelerine yönelik 20 Milyon TL bütçeli “Finansman Desteği Teklif Çağrısı” ilan etti.

İlan edilen 2022 Yılı Finansman Desteği Teklif Çağrısı hakkında açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Ajans olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar, sorumluluk alanımızda yer alan Karaman-Konya Bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla yürüttüğümüz çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemize 400 Milyon TL’nin üzerinde bir kaynak aktarmış durumdayız. Son olarak ilan ettiğimiz Finansman Desteği Teklif Çağrısı ile de Karaman-Konya Bölgesi’nde imalat sanayinde dijitalleşmenin sağlanması, verimliliğin artırılması, karbon salınımının azaltılması ve dezavantajlı ilçelerde genç istihdamının hızlandırılmasına katkı sağlanmasını amaçladık. Finansman Desteği Teklif Çağrısı Programı, Ajansımızın diğer hibe programlarından farklı olarak Vakıf Katılım Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülecektir. Çağrı programımızın öncelikleri arasında; bölge işletmelerinde dijitalleşmenin sağlanması, ürün ve süreç verimliliğinin artırılmasına yönelik modernizasyon yatırımları, bölge işletmelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik modernizasyon yatırımları, Konya’nın dezavantajlı ilçelerinde emek yoğun sektörlerde genç istihdamının artırılması, Karaman merkez ilçe ve diğer ilçelerde emek yoğun sektörlerde genç istihdamının artırılması gibi bölgemiz ve ülkemiz için önem arz eden konular yer almaktadır. Programımızın birinci önceliği olan bölge işletmelerinde dijitalleşmenin sağlanmasına, ürün ve süreç verimliliğinin artırılmasına yönelik modernizasyon yatırımlarının yapılması başlığında, işletmelerde süreç verimliliğini ve optimizasyonunu sağlayıcı uygulamalar, makinelerin/işletmelerin/fabrikaların dijitalleşmesine, akıllılaşmalarına, çalışanlar dahil üretim süreçlerinin her aşamasının kontrol altında olmasına yönelik yazılım, donanım, sistem kurulumu yatırımlarına, uzaktan takip ve kontrol edilebilen ve birbirleri ile uyumlu ve iletişim içinde çalışabilen sistemlere, üniversitelerce geliştirilen yeni ve ileri teknolojilerin, işletmelerce uygulanmasını sağlayan yenilikçi yatırımlara, Ar-Ge merkezlerinde süreç verimliğini arttıracak faaliyetlere, hammadde, malzeme, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini artırmaya yönelik proje başvuruları beklenmektedir. Bölge işletmelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik modernizasyon yatırımları başlığı altında ise; enerjinin (elektrik, doğal gaz vb.) daha verimli kullanılması, döngüsel ekonomi mekanizmalarının kurulması, sıfır atık sisteminin kurulması ve geri dönüşüm süreçlerinin oluşturulması ve/veya var olan sürecin iyileştirilmesi, üretim sürecinde daha az enerji harcayan ve dolayısı ile karbon emisyonun azaltılmasına, basınçlı ve/veya, orta basınçlı kompresörlerin değişimi, soğutmadan ısı geri kazanımının sağlanması, iklimlendirme ve soğuk depolama sıcaklıklarının optimizasyonunun sağlanması, enjeksiyon makinelerinin termal izolasyonları ve enerji verimliliği kapsamında süreçlerin dijitalleştirilerek kontrol altına alınması gibi konular destek kapsamına alınmıştır. Programımızın üçüncü ve dördüncü önceliğinde ise, Konya ve Karaman illerinin ilçelerinde emek yoğun sektörlerinde genç istihdamının artırılmasına yönelik olarak ilçelerde yüksek istihdam sağlayan hazır giyim-konfeksiyon, deri çanta, kemer, cüzdan vb. üretim faaliyetleri, ilçe ve belde belediyelerine ait kar amacı güden iktisadi teşebbüslerinde genç istihdamına yönelik faaliyetler, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine yönelik tarımsal ürünlerin işlenerek (örnek: elma kurusu, cipsi, dilimi, çilek, yaban mersini, havuç vb.) saklanması, paketlenmesi, pazarlaması, marka-belge alımı vb. gibi, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik faaliyetler, ilçelerde gıda/içecek üretimine yönelik olarak glüten, sodyum veya laktoz içermeyen ürünlerin üretilmesi, helal gıda/içecek ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetler, Karaman Kuymağı, Divle Obruğu Tulum Peyniri, Ermenek Helvası vb. yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler, ilçelerde geleneksel el sanatları vb. gibi maddi kültür ürünlerinin iç ve dış pazar ürünlerine dönüştürülmesine katkı sağlayacak faaliyetler, modern seracılık çalışmalarının yürütülmesi, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi gibi projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. Program kapsamında belirlenen birinci ve ikinci öncelik için Konya ve Karaman illerinden gelecek projelere 10.000.000 TL, üçüncü öncelik için Konya’dan gelecek projelere 7.000.000 TL ve dördüncü öncelik kapsamında Karaman’dan gelecek proje başvurularına ise 3.000.000 TL kaynak ayrılmış olup programın toplam bütçesi 20.000.000 TL’dir. Ajansımız tarafından ilan edilen Finansman Desteği Teklif Çağrısı kapsamında proje başına kullanılacak finansmanın 200.000 TL ile

2.000.000 TL arasında olan maliyeti Ajans tarafından karşılanacak olup bu destekler geri ödemesi olmayan hibeler şeklinde gerçekleşecektir.

Mali destek programımız kapsamında proje sunacak paydaşlarımız, başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak 24 Temmuz 2022 günü saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi, başvuru rehberi ve ilgili belgelere Ajansımızın https://www.mevka.org.tr/ internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, ilan edilen Finansman Desteği çağrısı kapsamında 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 10.30’da Karaman Ticaret Sanayi Odası’nda ve 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.30’da ise Konya’da Ajansımız hizmet binasında bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ilan edilen destek programının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284