2018’in İlk Meclisi 8 Ocak Pazartesi Günü Toplanacak

Yeni yılın ilk meclis toplantısı 8 Ocak 2018 Pazartesi günü Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan başkanlığında yapılacak.

2018’in İlk Meclisi 8 Ocak Pazartesi Günü Toplanacak

Belediye Meclis Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak toplantının gündeminde:

1- 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince, gizli oyla meclis çalışma dönem başına kadar beş üyeden oluşacak Denetim Komisyon Üye seçimi.

2- 2018 yılından itibaren aboneliği el değiştiren tüm mekanik sayaç aboneleri sayaçlarını Ön Ödemeli sayaç ile değiştirilmesi zorunludur. Aboneliği el değiştiren mesken abonelerimize akıllı sayaca geçişlerinde teşvik amaçlı bir defaya mahsusu ücretsiz 50 m3 su verilmesi,

3- 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname “Ek Madde 20: İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birlikleri alt işveren gurubunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri idarenin mevcut yada yeni kuracağı bir şirket üzerinden devam ettirir.” hükmü gereğince taşeron işçilerin kadroları için şirket kurulması,

4- Serbest Bölge Alanı sınırları içinde kalan Karaman İli, Merkez İlçe, Urgan Mahallesi Kocadüz Mevkii, Mülkiyeti Karaman Belediyesi’ne ait olan 4614 ada 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 200, 203, 205, 208, ve 209 Parseller ile 392 ada 14 nolu parselin, Serbest Bölge Kurucu ve İşletici Şirketi olan ONGUN A.Ş.’ye devrinin yapılması,

5- Karaman Belediye Meclisi’nin 03/05/2016 Tarih ve 153 Sayılı Kararı ile; Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı gereğince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının 13/01/2016 tarihli sözleşme kapsamında Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Teknoloji Danışmanlık Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmasına ön izin verilen planların onaylanması konusu ve İmar Müdürlüğü’nden gelen konular yer alacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284