banner358

2020 Yılının Son Meclis Kararları Açıklandı

Karaman Belediyesi 2020 yılının son meclis toplantısını Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı başkanlığında 04 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti. 

2020 Yılının Son Meclis Kararları Açıklandı

Aralık ayı meclis kararları şu şekilde;
KARAR 
Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 16459 sayılı yazılarına istinaden ;
Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.354.003,00.TL
Kredi Kullanılması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesine göre Belediye Başkanı
Savaş KALAYCI’nın yetkilendirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;
Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR 
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve 16467 sayılı yazılarına istinaden;
Bazı harcama birimlerince başlangıç bütçelerinde öngörülmeyen yatırımların ortaya çıkması, yedek
ödenek tertibinde bulunan ödeneğin kullanılması sonucunda ödenek ihtiyacı bulunan birimlere
ödeneği kullanılmamış birimlerin ödeneklerinden aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi. 
KARAR 
Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve 16531 sayılı yazılarına istinaden;
T.C. Orman Genel Müdürlüğü Konya Orman Bölge Müdürlüğü Karaman Orman İşletme
Müdürlüğü tarafından Belediyemize 1 adet çift kabin pickup (4X4) hibe verilmesi konusunun Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 28/10/2020 tarih ve 60198875-754-E.15728006 sayılı yazısına
istinaden;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/11/2020 tarih ve 15063 sayılı müzekkeresi gereğince;
Karaman Belediye Meclisi’nin 05/10/2020 tarih ve 165 sayılı kararı doğrultusunda Yenişehir
Mahallesi 3328 ada 1 parsel ile 3331 ada 1 numaralı parsellerin 1/1000 ölçekli Karaman Revizyon
ve İlave İmar Planında bir imar adası oluşturulacak şekilde ‘İlköğretim Tesisi Alanı’ içerisinde
kaldığı görülmüş olup ada içerisinden ifraz hattı atılarak bir kısmı ‘İlkokul Alanı’nda bir kısmını
‘Anaokulu Alanı’nda kalacak şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması konusunun;
İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
 KARAR 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 28/10/2020 tarih ve 60198875-754-E.15728006 sayılı yazısına
istinaden;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/11/2020 tarih ve 15067 sayılı müzekkeresi gereğince;
Karaman Belediye Meclisi’nin 07/09/2020 tarih ve 150 sayılı kararı doğrultusunda Hamidiye
Mahallesi 928 ada 9 numaralı parselin 1/1000 ölçekli Karaman Revizyon ve İlave Uygulama İmar
Planında ‘İlköğretim Tesis Alanı’nda 4704 ada 4 numaralı parselinde ‘Yurt Alanı’nda kaldığı
görülmüş olup, 928 ada 9 numaralı parsel ile 4704 ada 4 numaralı parsel arasında kalan 10.00
metrelik yolun kaldırılarak tamamının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen Eğitim
Tesisleri Alanı’na uygun fonksiyona çevrilecek şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin
onaylanması konusunun; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine;
Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR 
Süleymaniye Öğrencilere Yardım Derneği’ nin 30/10/2020 tarih ve 2/2020 sayılı dilekçesine
istinaden,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/11/2020 tarih ve 15086 sayılı müzekkeresi gereğince;
Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Ali Efendi Mahallesi, 2818 ada 1 numaralı taşınmazın mülk
sahibi taşınmaz üzerinde Yurt Binası yapılması düşünüldüğünden yapılaşmanın daha kullanışlı
olması amacıyla taşınmazın kuzey cephesinde 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye, güney
cephesinde 5 metre olan çekme mesafesinin 3 metreye düşürülmesi amacıyla yapılması istenen imar
plan değişikliğine gerekli önizin verilmesi konusunun;
İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/11/2020 tarih ve 15906 sayılı müzekkeresi gereğince;
Karaman Belediye Meclisi’ nin 10/08/2020 tarih ve 132 sayılı kararına istinaden yol düzenlemesi
yönünden imar planları arasındaki uyumun sağlanması amacıyla hazırlanan düzenlemede, Konya 2.
İdare Mahkemesi’ nin 2020/11 Esas Sayılı İptal Kararında adı geçen, Karaman İli, Merkez İlçe,
Sümer Mahallesi(tapu kayıtlarında Hacıcelal Mahallesi) Eski 83 adanın(Yeni 5064, 5065, 5066,
5067, 5068 numaralı adalar)bulunduğu bölgede yer alan 10 metre genişliğinde Yaya Yolları’nın
Mahkeme Kararının uygulanması amacıyla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Taşıt Yolu’na
çevrilerek ve söz konusu ‘Taşıt Yolları’nın da 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına işlenerek
hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması konusunun;
İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR 
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin 14/11/2020 tarih ve 43825 sayılı yazısına istinaden;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/11/2020 tarih ve 15906 sayılı müzekkeresi gereğince;
Merkez İlçe sınırları içerisinde yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebiyle sürekli
artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla Karaman İli, Merkez İlçe, Cedit Mahallesi, 3146 ada
2 no’lu parselde bina tipi trafo tesis edileceğinden hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması
konusunun; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR 
Aliye KARADUMAN varislerinin 17/11/2020 tarihli dilekçelerine ( 5 Adet), Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı’ nın 13/12/2017 tarih ve E.58605 sayılı ve 07/02/2018 tarih ve E. 10790 sayılı yazılarına
istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25/11/2020 tarih ve 16430 sayılı müzekkeresi gereğince;Doğukışla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanının yeniden değerlendirilmesi konusunun;
İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 19:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285