23 Nisan Kutlama Mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilimiz Valisi Fahri Meral, Milletvekilleri Recep Konuk, Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu birer kutlama mesajı yayınladılar.

23 Nisan Kutlama Mesajları

VALİ MERAL: 23 NİSAN ÇOCUKLARIMIZIN İÇİNDE OLDUĞU EN ÖZEL BAYRAMDIR

Vali Fahri Meral, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Meral yayınladığı kutlama mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki İstiklâl Mücadelesinde dönüm noktası olmuş, Milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. Yüce meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu bakımdan 23 Nisan 1920 tarihi, bu milletin önemli günlerinden birisi olmanın yanında, milletimizin her zaman en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; Dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; Kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yılını, Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, Karamanımız, ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına, değerli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

KONUK: “GÜÇLÜ MECLİS, HIZLI VE KUDRETLİ İCRA İÇİN YENİDEN SÖZ MİLLETİMİZDE”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Konuk, “1920’de açılan mecliste ortaya çıkan ruh ve inşa edilen karakter; her dönemde, mekandan bağımsız olarak yaşamıştır, yaşamaktadır ve ilanihaye yaşayacaktır” dedi.

Recep Konuk, “98 yıl önce yurdun dört bir yanında indirilen hatimler, okunan Buhari-i Şerifler ve Hacı Bayram’da kılınan Cuma Namazının ardından ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştiren, milletimiz için tarihi dönemeçlerin en özellerinden biri olan meclisimizin açılış yıl dönümünü kutluyoruz. 23 Nisan 1920’de toplanan o meclis, önemli bir kısmı işgal altındaki Anadolu’dan, vatanın istiklalini ve istikbalini kurtarmak için tüm engellemelere rağmen millet iradesiyle seçilip, Ankara’ya ulaşabilenlerin açtığı ve millet iradesinin vücut bulduğu meclisti. O meclisin üyelerinin asaletini hatırlatmak, hatırdan asla ve kat’a çıkarmamak, unutmamak, unutturmamak ve o meclisin milletimize kazandırdıkları ile emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmak bugünkü ve yarınki nesillerin mesuliyetindedir” dedi.

1920’de meclisin kapılarını açanın bizzat millet olduğunu, Ankara’da toplanma amacının da İstiklal Harbini yürütmekten ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Recep Konuk, “O meclis, söz ve karar hakkını istikbalde de millet asliyetinin elinde tutmayı gaye edinmiş bir meclistir. O meclis, ağır şartlar altında bizzat millet tarafından milletin istikbaline sahip çıkmak üzere seçilen, milletin her fert ve zümresinin temsil edildiği meclistir. O meclisin fertlerinin giyim kuşamda da, hayat tarzında da, düşüncede de, Anadolu'nun en ücra köşesinden farkı yoktur. Çünkü o meclisin üyeleri işgale rağmen seçimle belirlenmiştir. O meclisin üyeleri Mustafa Kemal’in, açılıştan iki gün önce yayınladığı genelge ile hatimler ve hayır dualarıyla köylerinden, kasabalarından Ankara’ya uğurlanmıştır. O meclisi oluşturanlar cesaret ve kararlılıklarıyla meclisimizin karakter özelliklerini de, manevi havası ile ruhunu da inşa etmişlerdir. O mecliste ortaya çıkan ruh ve inşa edilen karakter Ulus'taki, Birinci Meclis’teki ile aynı şekilde, her dönemde meclisimizde, mekandan bağımsız olarak (milletin vekillerinin ismi değişse de) yaşamıştır, yaşamaktadır ve ilanihaye yaşayacaktır” diye konuştu.

“Meclis, İstiklal Mücadelesini sürdürme azminin de sembolü olmuştur”

Meclisin 23 Nisan 1920’de sahip olduğu ruhun, onlarca yıl sonra da dip diri ayakta olduğunun ispatının 15 Temmuz olduğunu belirten Başkan Recep Konuk, “Milletimizin istiklali ve istikbali söz konusu olunca aynı cesaret ve aynı kararlılıkla yaklaşık bir asır sonra da meclisimiz, iradesine yapılan saldırı karşısında milletimize kalkan olmuştur. Meclisin duvarları yıkılmış ama o ruh ve karakter ayakta kalmış, 23 Nisan 1920’de devraldığı mirasa sahip çıkan meclis, millet iradesinin zedelenmesine izin vermemiştir. Terkibiyle milletin hissiyat ve asliyetine sahip Birinci Meclis, bu vasfıyla millet adına istiklal mücadelesini sürdürme azminin de sembolü olmuştur ve o meclisin kapılarının istiklale ve istikbale kapılarını açtığı 23 Nisan, topyekun bir milletin, varlığını sürdürme kararlılığının tescil ve ilan edildiği gün olmuştur. O meclisi oluşturan millet kompozisyonunu ve o meclisin üstlendiği ve menzile ulaştırmaya muvaffak olduğu ağır yükü hatırlamak ve hatırlatmak, unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir ve bugünkü nesiller birinci meclisden devraldıkları mirası unutmadıklarını, emaneti hakkıyla taşıdıklarını 15 Temmuz’da dosta düşmana bir kez daha ispat etmiştir” ifadelerini kullandı.

“Hür ve bağımsız yaşamak milletimizin karakteridir”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk mesajında, “O meclis bize birbirinden güç alındığında ve birbirine omuz verildiğinde her zorluğun aşılabileceğini öğretmiştir. O meclis bir ve bütün, hür ve bağımsız yaşamanın milletimizin karakteri olduğunu ispatlamıştır. O meclis bu topraklarda yaşayanlara ve yaşayacaklara birliğimize, bağımsızlığımıza ve ağır bedeller ödeyerek inşa edilen milli egemenliğimize vatan topraklarının bütününde sahip çıkma mesuliyetini emanet etmiştir ve o meclis hem duygunun hem aklın meclisi olmuştur. Duygunun meclisidir. Çünkü istiklal ve egemenlik uğruna şehit olan evlatlarının evlatlarına kendi kuruluşunu ithaf eden bir meclistir. Aklın meclisidir. Çünkü o meclis, millet istikbalinin teminatını çocuklarda görmüş ve çocukların masumiyetinden, çocukların art niyetsiz sevgisinden, çocuk dostluğundan, çocukların dürüstlüğünden, çocukların sevinci de hüznü de paylaşmadaki cömertliğinden fikri ilhamını alan bir devletin temellerini atmıştır” dedi.

“Dünyanın en masum duyguları çocuklarındır”

Egemenlik coşkusuyla çocukların sevincini, coşkusunu ve masumiyetini birleştirenin, bizim milletimizin aklı ve geniş ufku olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, “Millet aklı, meclisimizin temsil ettiği millet iradesiyle yürütülen istiklal mücadelesi şehitlerimizin evlatlarını unutmamış ve onları sevindirmek ve onlara sahip çıkmak için 23 Nisanları o çocuklara ithafen kutlamaya başlamış ve nihayet milletimizin geniş ufku tarih ile gelecek, geçmiş ve bugün ile istikbal arasında sağlam bir köprü kurmak için egemenliği çocuk masumiyeti ile buluşturmuştur. Dünyanın en masum duyguları çocuklarındır. Onlar sevinçlerinde de, mutluluklarında da, heyecanlarında da coşkulu, samimi, dürüst ve paylaşımcıdırlar. Bir çocuğun bir başka çocuğu veya çocukları sevmesi, kardeş eli uzatması için aynı dili konuşması, aynı din, ırk veya meşrepten olması, zengin ya da yoksul aynı ekonomik sınıftan olması gerekmez. Çocuk bir tek şeye bakar, uzatılan elin tutulmasına. Dünyada sadece çocuklara ait o samimi heyecan, coşkun mutluluk ve sevinç her sene kendilerine armağan edilmiş bayram vesilesiyle bizim topraklarımızda bizim çocuklarımızca ve bizim çocuklarımızın uzattığı el vesilesiyle bir başka yaşanır 23 Nisanlarda. Egemenlik coşkusu ile çocuk bayramını buluşturan milletimiz, ona evrensel bir anlam da yükleyerek dostluk ve barış ikliminin tüm dünyaya çocuk masumiyeti ile yayılmasını arzulamıştır” diye konuştu.

“Gelecek nesillerin mesuliyeti bizim üzerimizdedir”

“Bizim çocuklarımızın tüm dünyadaki kardeşlerinden bir farkı vardır. Onlar, kendi geleceklerini de teminat altına alan egemenlik ruhunun asli mirasçılarıdırlar” diyen Başkan Recep Konuk, “Onlar adlarına bayram armağan eden bir milletin evlatlarıdır. Onlar, adlarına armağan edilen bayramı paylaşmayı bilen, ev sahipliği yaparak tüm dünya çocuklarına çocuk masumiyeti ile barış ve kardeşlik havasını teneffüs ettirebilen ve geleceği bu temelde inşa edebilecek öncü nesillerdir. Onların bu farkı ve farklılığı gelecekte ne kadar ve nasıl yaşayıp kendilerinden sonraki nesillere ne şekilde devredecekleri ise bugün bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımızla şekillenecektir. Yani gelecek nesillerin mesuliyeti bugün bizim üzerimizdedir. Bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız o emanetin ne kadarını asli sahiplerine teslim edeceğimizi belirleyecektir. Kendi mesuliyetinin farkında olan ve kendi payına düşeni eksiksiz yapma gayretindeki bugünkü nesiller daha müreffeh, daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye için, meclisini daha da güçlendirecek, tek elden yönetimi sağlayacak adımı millet iradesi ile bir yıl önce atmıştı. Bu sene atılan o adımın karardan pratiğe geçeceği bir yıl olacak. Meclisimizin sistemdeki rolü netleşecek, icrai görevlerden, bürokratik meşgalelere kadar yasama görevini yavaşlatan meşgalelerin yükünü omzundan atacak olan meclisimiz milletimizin verdiği yasama görevini Haziran 2018 seçimlerinden sonra daha güçlü şekilde yerine getirebilecek. 1 yıl önce milletimiz 'tercihim daha güçlü meclis, hızlı ve kudretli icra' dedi, güçlü meclis, hızlı ve kudretli icra için yeniden söz milletimizde. Yeni yönetim sitemine yeni bir seçimle adım atacağımız 2018 seçimleri ile birlikte milletimizin önünden bir bariyer daha kalkacak, istikbalimizin garantisi çocuklarımızın gelecekte de müreffeh, tasasız, endişesiz, hür ve mutlu yaşayacakları bir vatan ve her 23 Nisan’da aynı coşku, mutluluk ve heyecanları yaşayabilmeleri için bir eşik daha atlanacak. Biz, Birinci Meclise Anadolu’nun dört bir köşesinden koşup gelenlerin emanetini taşıdığımızın ve onların o meclise geliş amaçlarının idrakindeyiz ve onların inşa ettiği değerler manzumesinin şaşmaz takipçileriyiz. Biz, yaşı, mezhebi, meşrebi, kökü, kökeni her ne olursa olsun, köylüsüyle kentlisiyle, zenginiyle yoksuluyla, kuzeyiyle güneyiyle, doğusuyla batısıyla bu topraklardaki herkesi bu devletin eşit hisseye sahip çocukları yapmanın gayretindeyiz. Bu toprakların çocukları olarak bu toprakların tamamında huzur iklimini egemen kılmak, refahı ve zenginliği her tarafa ve herkese ulaştırmak bizim hem tarihi mesuliyetimizdir hem de geleceğe borcumuzdur. Bu mesuliyeti ifa eder, geleceğe karşı borcumuzu öderken ilham kaynağımız, milletimizin zekası ve geniş ufkudur. Yani çocuk masumiyeti ile inşa edilmiş bir vatan ve herkese kardeşçe uzatılan el. Bu inançla, istiklal ve ulusal egemenlik mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Birinci Meclis’ten başlayarak egemenliğimizin sembolü meclis çatısı altında milletimize hizmet vermiş ve ebediyete intikal etmiş tüm mebuslarımız ile hem vatan müdafaasında hem de demokrasi müdafaasında verdiğimiz tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan 98 yıl önce hayır dualarıyla açılan ve Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, çocuklarımızın, coşkun sevinç, mutluluk ve heyecanını, ilelebet yaşanması ve yaşatılması dileğiyle paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ ŞEKER: BİZİM ÇOCUKLARIMIZ, ONLARIN ADLARINA BAYRAM ARMAĞAN EDİLEN BİR MİLLETİN EVLATLARIDIR

AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konuk, mesajında, 98 yıl önce milletimiz için tarihi dönemeçlerin en özellerinden biri olan meclisin açılış yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

23 Nisan 1920’de toplanan o meclisin, önemli bir kısmı işgal altındaki Anadolu’dan, vatanın istiklalini ve istikbalini kurtarmak için tüm engellemelere rağmen millet iradesiyle seçilip Ankara’ya ulaşabilenlerin açtığı ve millet iradesinin vücut bulduğu meclis olduğunu ifade eden Konuk, şunları kaydetti: "O meclisin üyelerinin asaletini hatırlatmak, hatırdan asla ve kat’a çıkarmamak, unutmamak, unutturmamak ve o meclisin milletimize kazandırdıkları ile emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmak bugünkü ve yarınki nesillerin mesuliyetindedir. Bizim çocuklarımızın tüm dünyadaki kardeşlerinden bir farkı vardır. Onlar, kendi geleceklerini de teminat altına alan egemenlik ruhunun asli mirasçılarıdırlar. Onlar adlarına bayram armağan edilen bir milletin evlatlarıdır. Ve onlar, adlarına armağan edilen bayramı paylaşmayı bilen, ev sahipliği yaparak tüm dünya çocuklarına çocuk masumiyeti ile barış ve kardeşlik havasını teneffüs ettirebilen ve geleceği bu temelde inşa edebilecek öncü nesillerdir. Bundan 98 yıl önce hayır dualarıyla açılan ve Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum." 

AK Parti Karaman Milletvekili Recep şeker ise mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin, milli iradenin tecelligahı ve ulusal egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, aziz milletimizin vatanına ve milli iradesine sahip çıktığı çok önemli bir gün olduğunu ifade etti.

 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunun altını çizen Şeker, şunları aktardı: "Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın bir ifadesidir. Bu duygu ve düşünceler ile geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutlar, milli mücadelede emeği geçen tüm gazilerimizi, şehitlerimizi minnet, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun Allah hepsinden razı olsun."

BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL ÇALIŞKAN’IN 23 NİSAN MESAJI

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98. kuruluş yıldönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çalışkan mesajında; “23 Nisan bir yönüyle ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluştururken öte taraftan da çocuklara armağan edilerek, Türkiye’nin geleceği olan çocuk ve gençlere olan güveni gösterir” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı şöyle: “23 Nisan 1920’de, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla kurulan Meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. TBMM, necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının yanında başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olmuş, milli iradenin gerçekleştirilmesi yolunda emsal teşkil etmiştir. 23 Nisan bir yönüyle ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluştururken öte taraftan da çocuklar için bayram olarak kutlanmaktadır. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye’nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini ve umudunu gösterir. Türkiye’nin gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle 2023, 2071 hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkânları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.”

KMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL’ÜN 23 NİSAN MESAJI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih boyunca insanlığa örnek olmuş büyük devletler kuran, fertlerinin şerefli bir yaşam sürmesini temin etmek için onurlu mücadeleler veren aziz milletimiz; 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını gerçekleştirerek en zor şartlarda bile milli iradeyi tekrar canlandırmıştır.

23 Nisan; milletimizin bağımsız yaşama azminin tescillendiği bir gün olmasının yanı sıra dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramı olması dolayısıyla da benzersiz bir gün olarak tarihteki yerini almıştır. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne olduğu kadar sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vurgu yapan 23 Nisan; dünya çocuklarına ulusal egemenliğin toplumlar açısından önemini de hatırlatmaktadır.

Milletimiz bağımsızlık mücadelesinin en onurlu, en temiz, en insana yakışır şeklini 98 yıl önce olduğu gibi bugün de tüm dünyaya göstermeye devam etmektedir. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin kahraman mensupları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve devletimizin bekası için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor; masumiyetleriyle dünyamızı güzelleştirip zenginleştiren tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

İL MÜDÜRÜ KUNTOĞLU: “2053 VE 2071 HEDEFLERİNİ, BİZİM YETİŞTİRECEĞİMİZ BİLGE VE AHLAKLI ÇOCUKLAR GERÇEKLEŞTİRECEKTİR”

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Müdürü Kuntoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının, bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin ilan edilişinin 98. Yıl Dönümünü kutluyoruz. Büyük bir gurur ve heyecan içinde, milletçe ortak bir mutluluğu paylaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in öncülüğünde ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır’ bilinciyle tutuşturulan bağımsızlık ateşi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Anadolu’yu saran bir güneş haline gelmişti. En zor zamanlarda bile milli iradenin tecelli ettiği, istiklal aşkının alevlendiği TBMM’nin açılışının, milletimizin huzurlu ve güvenli bir gelecek için çocuklarımıza armağan edilmesi, onlara verilen değeri göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bizler 23 Nisanları çocuklarımızın gülücüklerinde coşkuyla kutlarken; yarınlarımız olan yavrularımızın, değerlerimizle büyüyerek en iyi, en donanımlı biçimde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha güçlü bir ülke olarak Türkiye’nin 2023 vizyonunu bizler gerçekleştirirken, 2053 ve 2071 hedeflerini, bizim yetiştireceğimiz bilge ve ahlaklı çocuklar gerçekleştirecektir. Bu sorumluluğun hassasiyetiyle çalışırken, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güven duyarak milletçe onlardan büyük başarılar bekliyoruz. Kendi evlatlarımızla birlikte bölgemizin ve dünyanın tüm çocuklarının mutlu, huzurlu ve müreffeh bir geleceğe ulaşmalarını temenni ediyor, Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum. Ülkemizin, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285