Aydın: Vergi Ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılacak

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Umut Aydın, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yazılı bir açıklamada bulundu.

Aydın: Vergi Ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılacak

Aydın açıklamasında, “Söz konusu Kanunla

* 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

* Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

* Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

* Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

* Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

* Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

* İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

* Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

* Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

* İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

* Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

* İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı,

* Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,

* Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması,

* 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

* Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

* Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme, imkanı getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin;

Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

Bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme,

Araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

Yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Kanuna göre matrah artırımı 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve gelir, kurum stopajları için yapılabilecektir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2013 takvim yılı için %35, 2014 takvim yılı için %30, 2015 takvim yılı için %25, 2016 takvim yılı için %20, 2017 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere matrah artırımında bulunabileceklerdir.

Matrah artırımı yapılacak yıl / yıllar için vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ZAMANI VE ÖDEME SÜRELERİ

Kanununun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan başlamak üzere,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihinin izleyen üçüncü aydan başlamak üzere,

Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285