Belediye Meclis 1 Haziran’da Toplanıyor

Karaman Belediye Meclisi, Haziran ayının ilk toplantısını 1 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’de yapacak.

Belediye Meclis 1 Haziran’da Toplanıyor
banner308
Yoğun bir gündemle toplanacak olan mecliste konuşulacak ilk gündem konusu  Karaman Belediyesi 2017 yılına ait Yatırım ve Çalışma Programlarının görüşülüp karara bağlanması olacak.
Daha sonra sırasıyla; Fenari Mahallesi 550 ada 1 parselde İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanı ” içerisinde kalan alana birleştirilmek üzere mülkiyeti Belediyemize ait 550 ada 48 parsel üzerinde bulunan taşınmazı İl Özel İdaresine devrinin yapılması talebi konusu.
Çakırbağ Köyü Muhtarı Ali İhsan BAYRAM, Çakırbağ Köyü ve Esentepe Mahallesinin Karaman şehir merkezine 5 km. mesafede bulunduğu ve Fatih Mahallesi ile bitişik olduğunu bahsetmektedir. Köy sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi için Fatih Mahallesine kadar olan mevcut otobüs hattına Çakırbağ Köyünün de dahil edilmesi talebi konusu.
Karamanoğlu Mehmet Bey Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi 3 no’lu Cumhuriyet durağı çalışanları Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunduğunu ve hatlarının devamı için şehit Şahin Mavi Caddesinin gidişli dönüşlü olarak hatları olarak yeniden çizilmesini ve güzergâh belirlenmesi talebi konusu.
1 no’lu Minibüs Hattının akşam yaz uygulamasının Atatürk parkından sağa Molla Fenari Caddesine, Merkez Karakol kavşağından sola, Gazi İlkokulu önündeki trafik ışıklarından sağa dönüş yaparak hattına devam etmesi talebi konusu.
S.S. Yunus Emre 2 No’lu Minibüs Kooperatif Başkanlığı Devlet Hastanesi yanında bulunan kalkış yerlerinin hastane girişine uzak kaldığı ve hastaneye tedavi için giden yolcuların mağdur kalması sebebi ile güzergâh çizilmesi talebi konusu.
S.S.Karamanoğlu Mehmet Bey Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatif Başkanlığı Devlet Hastanesi yanında bulunan kalkış yerlerinin hastane girişine uzak kaldığı  ve hastaneye tedavi için giden yolcuların mağdur kalması sebebi ile güzergâh çizilmesi talebi konusu.            
İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet 32 metre merdivenli ve 1 adet 8 tonluk öncü CAF sistemli araç alınması konusu.
Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenleme yapılarak Memur Kadrosu 67, Kadrolu İşçi için 33 artış olduğundan,  İhdas edilmesi ön görülmüştür. Yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince Belediye Meclisince ihdas edilmesi konusu.
2016 yılı yatırım programında Alparslan Türkeş Bulvarının alt ve üst yapısının yapılmasına başlanacağından bahsederek mevcut kullanımda otobüs ve dolmuş hatları dikkate alındığında Ahmet Yesevi Caddesi-1046.Sokak,859.Sokak-841.Sokak ve Şehit Şahin Mavi Caddesinin kesiştiği yerlerde kavşak ihtiyacı doğduğundan ve aynı bulvarla 1084. Sokak arasına yapılan üst geçitin tabliyeleri yol hattından 1.50 metre taştığı için 1664 ada 4 parsel ve 1754 ada 3,4,5 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar planı tadilatının yapılması talebi konusu.
Ana-Kent Planlama A.Ş.’nin 29/03/2016 Tarih ve 2016/03-6 Sayılı Yazısı  ile 13/01/2016 tarihinde sözleşmesi imzalan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan bir bölümü olan Karaman Belediye Meclisi’nin 05/11/2014 Tarih ve 451 Sayılı Kararı ile  03/03/2015  Tarih 146 Sayılı  kararlara istinaden ‘Karaman İli, Merkez İlçe, Çeltek Mahallesi 1961 Ada ile 776 Ada 15 Nolu Parselide kapsayan yaklaşık 26 hektarlık Alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporlarının onaylanması talebi konusu.
Ana-Kent Planlama A.Ş.’nin 13.01.2016 tarihinde sözleşmesi imzalan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan bir bölümü olan Karaman Belediye Meclisi’nin 07.01.2015 Tarih ve 49 Sayılı Kararlarına istinaden ‘Karaman İli, Merkez İlçe, Siyaser Mahallesi 1071 Ada 36 Nolu Parselide kapsayan yaklaşık 44 hektarlık Alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporlarının onaylanması talebi konusu.
Ana-Kent Planlama A.Ş.’nin 13.01.2016 tarihinde sözleşmesi imzalan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan bir bölümü olan İlgi (a) karara istinaden ‘Karaman İli, Merkez İlçe, Sakabaşı Mahallesinde 4503 ada 1 parselin bulunduğu kavşaktan batı yönde uzanan yolun tamamını kapsayan yaklaşık 11 Hektarlık Alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama raporları gönderilerek onaylanması talebi konusu.
Ana-Kent Planlama A.Ş.’nin 13/01/2016 tarihinde sözleşmesi imzalan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan bir bölümü olan Karaman Belediye Meclisi’nin 03/03/2015 Tarih ve 147 Sayılı Kararına istinaden Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesinde 4078 ada 3 nolu parselide kapsayan yaklaşık 292 hektarlık alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile plan açıklama raporları gönderilerek onaylanması talebi konusu.
Karaman İli, Merkez İlçe, Ahi Osman Mahallesi, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı 139 ada 1 no’lu parselde bulunan Müdürlük Hizmet Binasının alanının yetersiz olması sebebi ile yine mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 221 ada 3 no’lu parsele trampa yöntemi ile yeni hizmet binası yapılacağından Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Resmi Kurum Alanı’nda kalan söz konusu 139 ada 1 no’lu parselin ‘T1 Lejantlı Ticaret Alanı’ na çevrilmesi amacıyla hazırlanan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
16- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden bahsederek,  3607 ada 7 nolu parsel ile 4596 ada 1 nolu parselin belirli bir kısımlarına ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden bahsederek, 3171 ada 1 parsel, 1821,1822,1823,1824,1825 ve 1828 nolu adaların belirli bir kısımlarına ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
Karaman İli, Merkez İlçe, Siyaser Mahallesi, Höyük Mevkiinde bulunan bahçelerin 1975 yılıda imar planına yeşil alan olarak dahil edildiği, 2010 yılında ise 0.40 emsal ile imara açılması bahçe sahiplerini mağdur ettiği, 0.40 emsalin şehrin toplayıcı değil yayılmacı bir politika izlenmesine neden olacağı, bu sebeple ileride telafisi olmayan yanlışlıkların yapılması  halinde alt yapı/üst yapı maliyetleri getireceği, şehircilik açısından profesyonel bir yapılaşmanın olmayacağı ile ekonomik yönden ise emsalin yükseltilmesinin daire fiyatlarını düşüreceğinden bahsederek 0.40 emsalin 1.2 veya 1.5’e çıkarılması talebi konusu olacak.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285