Esnafa 'Ölçü ve Tartı Aleti' Uyarısı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ilimizde esnaf ve sanatkarlara ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Esnafa 'Ölçü ve Tartı Aleti' Uyarısı

Konuyla ilgili olarak Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, “3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme süresi 28 Şubat 2023 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.

4 Eylül 2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre;

- İki yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş; otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların Yetkili Muayene Servislerine,

- Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (Akaryakıt ve LPG Sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için daha önce firmalar ve kullanıcılar bağlı bulundukları İl Müdürlüklerine beyanda bulunuyor iken,11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 01/01/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup, bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yerine Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'ye yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular htpp://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden alınacak olup, muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir.

- İki yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş; Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III ve IV ncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

Masa terazileri

Asma teraziler

Tek kollu kantarlar

İbreli teraziler

İçin kişi ve kuruluşların Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına (Karaman Belediye Başkanlığı’na),

24.07.1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre;

- 10 yıllık damga süresini doldurmuş Elektrik, Su, Doğalgaz Sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine,

Muayene ve damgalarını yaptırmayanlar hakkında:

 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin ( c fıkrası ) gereğince;

- Damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için, ölçü aletinin sınıfına göre, en düşük 2031,00 TL’den, 40611,00 TL’ye kadar idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

( e ) fıkrası gereğince;

- Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullananlara, ölçü aletinin sınıfına göre, en düşük  811,00 TL’den, 8121,00 TL’ye kadar idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Yine aynı kanunun 15. Maddesi gereğince;

-Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

-Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

-Yönetmelik gereğince; Belediye Ölçüler ve Ayar Memurları müracaatlarda, müracaat sırasına göre deftere kaydederek muayene gününü belirleyen bir belge vermesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden muayene ve damgalama süresi bitenlerin, sahiplerince 28 Şubat 2023 Salı günü mesai bitimine kadar Ölçü ve Ölçü Aletinin kullanım durumuna göre Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına (Karaman Belediye Başkanlığı’na) veya Yetkili Muayene Servisleri ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ne ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası ve kapasitesi belirtilerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT : İşyeriniz veya İşletmenizde kullanmakta olduğunuz ölçü ve ölçü aletlerinizin her iki yılda bir periyodik muayene başvurusunun yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, eğer ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılmaması durumunda herhangi bir yasal işleme tabi tutulmasını önlemek için, bağlı bulunduğu İl Müdürlüğü’ne kapatma dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Bu sayede ölçü ve ölçü aletlerinizin ilerleyen dönemde tekrar kullanıma alınması durumunda tekrar bir dilekçe ile herhangi bir yasal işlem uygulanmadan muayene ve damgası yaptırılarak kullanıma alınabilecektir. İlgililere önemle duyurulur.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284