Karaman Belediye Meclisi 3 Şubat’ta Toplanıyor

Karaman Belediye Meclisi, 03 Şubat Cuma günü gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak.

Karaman Belediye Meclisi 3 Şubat’ta Toplanıyor

Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi  yapıp karar almak üzere, 03 Şubat  Cuma günü saat 16.00`da Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplanacak.

Belediye Meclisi 2023 yılı Şubat ayı olağan toplantısındaki gündem maddeleri şu şekilde belirlendi;

1. 05.12.2022 tarih ve 134 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylınmış olan Karaman Belediyesi 2023 yılı Gelir Tarifesinde “ ÇEŞİTLİ HARÇLAR ” kısmında yer alan maddelerde sehven yapılmış olan hatadan dolayı 2464 sayılı yasanın 79, 80, 81 83 ve 84 maddelerindeki tarifeye göre belirlenen harçlar tarifedeki En az ve En çok; değerlerden fazla olduğu görülmektedir. 2023 yılı Gelir Tarifesinde ilgili maddelerin düzeltilmesi konusu;

2. Belediyemizin de ortak olduğu Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin 30.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile şirket sermayesinin 12.000.000,00 TL artırılarak 15.050.000,00 TL’ye çıkartılmıştır. Ortağı olduğumuz şirketin sermaye artışından dolayı Belediyemizin 590.000,00 TL sermaye artış taahhüdünün bulunduğu bildirilmiş olup, görüşülmesi konusu.

3. Karaman  Merkez  Kırbağı Mahallesi 4919 ada 1 parselde kayıtlı 439/557 hissesi Hazineye, 118/557 hissesi Karaman Belediyesine ait,11.696,84m² yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı vasıflı taşınmazın 6.118,00m²’lik kısmına spor tesisi yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisinin talep edildiğinden, talep edilen 6.118,00m²’lik kısmının tahsisine, Belediyemizce muvafakat edilip edilemeyeceğinin bildirilmesi konusu;

4. Karaman Merkez 3309 Ada 1 Parsele kayıtlı olan ve İmar Planında ortaöğretim tesis alanı olarak düzenlenen taşınmazın İmar Plan Değişikliği konusu;

5. Karaman İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi, 5327 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin kuzey cephedeki çekme mesafesinin 10 metre olarak belirlenmesi amacıyla İmar Plan Değişikliği teklifinin onaylanması konusu;

6. Karaman Merkez, Fatih Mahallesi 847 ada 42 numaralı parselde ve Karaman Revizyon İmar Planında ‘Park Alanı’nda kaldığı görülmüştür. Söz konusu alanın TEİAŞ lehine teknik alt yapı olarak belirlenmesi için imar planı değişikliği gerekmektedir. İmar Planında Park Alanından Teknik Alt Yapı Alanına çevrilmesi için gerekli olan imar planı değişikliğine ön izin verilip verilmeyeceği konusu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner404