Karaman Çevre Platformu Kisecik Kadim Merasını Kurtardı

Karaman İl Genel Meclisinin 8.5.2015 /103 kararı ile70 Nolu Toprak Tevzii komisyonu tarafından 25.9.1957 tarihinde, Kisecik Köyü Kadim Merası olarak sınırlandırılın alan içerisinde kalan ve Arazi Toplulaştırma sırasında miktar fazlası olarak Maliye Hazinesi adına Tarla olarak tescil gören,300 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki 50.000 m2.lik kısmının Bal Süt A.Ş firmasına Ön izin Sözleşmesi ile Maliye tarafından Büyükbaş Hayvancılığı ve Süt Üretimi amacıyla 49 yıllığına izin verilmesi üzerine1/5000 ve 1/1000 Ölçekli planların onaylanmasına karar verilmişti.

Karaman Çevre Platformu Kisecik Kadim Merasını Kurtardı

Karaman karşı, Karaman Çevre Platformu, Kisecik köyü Tüzelkişiliği veKöy ahalisinden 295 kişi tarafından itiraz edilmişti. İtirazın Karaman İl Genel Meclisinin 10.7.2015/151 kararı ile reddedilmişti.

8.5.2015/103,10.7.2015/151 kararlar, iptali amacıyla,

Karaman Çevre Platformu, Kisecik Köyü Tüzelkişiliği,5 köy ahalisi tarafından 16.9.2015 tarihinde dava açılmıştı.

Karaman Çevre Platformu, Kurucu Yürütme kurulu Üyesi Karaman Hukukçular Derneği Başkanı Av. Nesin Kayserilioğlu tarafından yürütülen ve takip edilen davada 28.4.2017 tarihinde mahallinde bilirkişiler, Prof. Dr. Tayfun Çay, Yrd. Doç. Dr. Özer Karakayacı, Yrd. Doç. Dr Kıvanç Ertuğay’ın katılımıyla, keşif yapılmış,25.10.2017 tarihinde Duruşma yapılmış ve Konya 1.İdare Mahkemesi 2015/1144 E. 2017/1775 K.08.11.2017 tarihli kararı ile dava konusu kararların iptallerine karar vermiştir.

Mahkeme kararının bilirkişilerin raporlarında belirttikleri  hususları esas alarak açıkladığı  iptal gerekçesinde; ”İmar planlarının uzun vadede milli ekonomide getireceği zararlar ile ekolojik dengede yaratacağı tahribatın göz önüne alınması halinde, imar planlarının planlama ve şehircilik ilkelerinin kaynak kullanımında etkinlik verimlilik ve saydamlığın sağlanması ilkeleriyle bağdaşmayacağı, mera vasfının ortadan kaldırılmasının bölge halkının ekonomik faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği; taşınmazın çevre köyler hayvanları açısından önemli bir otlak olduğu, çevredeki 3 köyün ekonomik faaliyetlerini sürdürmesi açısından önemli bir otlak olan taşınmazda yapılması planlanan yatırımla 25/30 kişinin istihdamı için üstün kamu yararından söz edilemeyeceği entegre büyükbaş hayvanı yetiştiriciliği ve süt tesisinin bu bölgede kurulmasını gerektirecek önemli bir gerekçenin ortaya konulmadığı, bölgenin doğal –kültürel sosyo-ekonomik ve mekânsal-fiziksel yapısı üzerinde meydana getireceği değişikliklerinin dikkate alınmadığı, dava konusu taşınmazın mera vasfının doğal yapının sürdürülebilirliği açısından ve ülke ekonomisi açısından stratejik özelik gösterdiği, mevcut haliyle kullanılmasının yapılması planlanan tesisten daha fazla katkı sağlayacağı” ve diğer teknik ve bilimsel, yaşamsal gerekçelerle iptaline karar vermiştir.

Mahkeme kararındaki iptal gerekçesi ve bilirkişilerin raporlarında belirttiği hususlar, aynı mahiyetteki işlemlerin iptali için EMSAL olabilecek nitelikte olan teknik-bilimsel-yaşamsal gerekçeler içermekte olup, Kadim Mera ve Meraların vasıflarını yitirdiğinden bahisle iptal edilip, değişik amaçlarla imara açılmasını engelleyecek ve niteliktedir.

18.03.2015 tarihinde kurulan Karaman Çevre Platformu, Karaman Hukukçular Derneği, Karaman Ekoloji Derneği, Disk Emekliler Sendikası-Karaman Temsilciliği, yetkilileri katılımıyla oluşan Yürütme kurulu tarafından çalışmalarını yürütmekte olup,”Doğanın, hava, su, toprağın, doğal varlıkların, tüm canlı yaşamının, çevrenin ve canlıların korunması ve yaşaması, ekolojik dengenin korunması, tüm canlı yaşamın sürekliliğinin sağlanması, çevrenin oluşumunu sağlayan, Her türlü plan ve düzenlemelerle ilgili  ve mevcut doğal şartların ve yaşam şartlarının daha iyi yaşanabilir hale getirilmesi, bu konudaki her türlü bilimsel, evrensel, kitlesel ve bireysel olumsuzluklara karşı politikaların oluşturulması ve kamu oyunun bilinçlendirilmesi, çevre bilincini yörede bir kültür-gelenek  haline getirmek, yakın ve uzak çevremizdeki doğa ve çevre karşıtı her türlü faaliyetlere-doğaya ve çevreye sahip çıkan pratikler üretmek-hukuki-evrensel  mücadelede bulunmak,  ekoloji, yeşil çevreye duyarlı  bireylerin bilinçlenmesini ve örgütlenmesini sağlamak, bölgede çevreye ve canlı yaşamını etkileyecek, vahşi, maden, kömür ocakları, termik santrallerin kurulmasına, karbon salınımına engel olmak, maden, kömür ocakları ve termik santrallerden kaynaklanacak hava, su toprak ve deniz kirliliği önlemek, tüm olumsuzluklara karşı her türlü evrensel ve yasal düzenlemeler içerisinde hak arayışı, hukuk mücadelesi-fiili-meşru mücadele edilmesi, bu mücadelenin örgütlendirilmesi,” amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285