Karaman İl Pandemi Kurulu’nun ‘62 Numaralı Kararı’

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 06.05.1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 07.07.2020 tarihinde olağanüstü toplandı.

Karaman İl Pandemi Kurulu’nun ‘62 Numaralı Kararı’

İl Pandemi Kurulundan yapılan açıklamada, “1-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarihli ve 7 sayılı kararı ile Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak düzenlenen askere uğurlama törenleri/etkinlikleri durdurulmuş olup;
 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından asker uğurlama törenleri/etkinlikleri ile ilgili aşağıdaki ilave kararların alınması uygun görülmüştür.
 a)Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,
 b) Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,
 c)Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair Askerlik Şubelerine bir örneği gönderilecek olan taahhütname alınmasına,
 d)Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesi,
 e)Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,
 2- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.06.2020 tarihli ve 56 sayılı kararı ile düğün salonları 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kararda belirtilen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri belirtilmiş olup, düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmiştir.
 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerle ilgili aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
 a) Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tümü aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken saat:12:00’ de başlayarak en geç saat:24:00’ de sona erdirilmesine,
 b)Düğün sahipleri tarafından düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken, kolluk kuvvetleri tarafından ( a ) maddesinde belirtilen hükmün tebliğ edilerek, yazılı taahhütname alınmasına.
 3-Yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284