banner358

KMÜ’de Kerbela Konulu Konferans Düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından Muharrem ayı vesilesiyle “Tarihte ve Kültürümüzde Kerbelâ” konulu panel düzenlendi.

KMÜ’de Kerbela Konulu Konferans Düzenlendi

KMÜ İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan ve İslam Tarihi  Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Can, Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Betül Şahin, Arş. Gör. Abdullah Muaz Güven ve Arş. Gör. Beytullah Çetin’in konuşmacı olarak katıldığı panelin açılış konuşmasını yapan İslami İlimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Fikret Karapınar duygu ve düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti: “Ehl-i Beyt sevgisinin bir tezahürü olarak Muharrem ayı ve Kerbelâ hadisesinin kültür, medeniyet ve tarihimizde önemli bir yeri vardır. Bu programla hocalarımız konuyu farklı açılardan ele alarak konunun yeri ve önemini vurgulayacaklardır. Emeği geçen hocalarıma ve dinlemek üzere merakla bekleyen öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Panelde ilk olarak söz alan Yrd. Doç. Dr. Mesut Can, “Kerbelâ Hadisesinin Tarihi Arka Planı ve Günümüze Yansımaları” konulu sunumunda, Kerbelâ hadisesinin anlaşılabilmesinin ancak kendinden önce vuku bulan ve Resûlullah’ın vefatının hemen akabinde başlayan olaylar silsilesi ile irtibatlandırılarak anlaşılabileceğini verdiği örneklerle vurguladı. Sunum, Kerbelâ hadisesinin meydana gelişi ve Şiî toplum üzerindeki etkilerinden örneklerin sunulduğu görsellerle son buldu.

Arş. Gör. Abdullah Muaz Güven ise “Edebiyatımızda Kerbelâ” konulu sunumunda Türk-İslam edebiyatı külliyatı içerisinde Kerbelâ hadisesine değinen edebi eserlerden örnek beyitler sunarak Ehl-i Beyt sevgisinin İslam dünyasında birleştirici bir unsur olma yönüne dikkat çekti.

Öğr. Gör. Betül Şahin, “İslam Sanatında Kerbelâ” konusuna değinerek Kerbelâ hadisesini Fuzûlî’nin Hadikatü’s-Süeda eserinde yer alan minyatürler bağlamında ele aldı. İslam’da gelişen görsel sanatların başında gelen minyatürlerin estetik açıdan oluşturduğu etkiyle birlikte tarih bilimine de katkı sağladığını ifade eden Şahin, eserde yer alan minyatürlerin sanatsal özelliklerini tarihi veriler ışığında değerlendirdi.

Panelin son bölümünde ise Arş. Gör. Beytullah Çetin tarafından Kerbelâ hadisesiyle ilgili mersiye, ilahi ve muharremiyyeler icra edilerek dinleyicilere olayın acı ve kederinin mûsıkî geleneğimizde bıraktığı etkileri hissettirildi.

Etkinlik, fakülte bahçesinde aşure ikramı ile son buldu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285