banner358

KOP Bölgesinin Markalaşması için ‘KOBİ Mentör Projesi’ Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen uygulayıcı kuruluşu Necmettin Erbakan Üniversitesi ve InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. olan “KOBİ Mentör Projesi” hayata geçirildi.

KOP Bölgesinin Markalaşması için ‘KOBİ Mentör Projesi’ Başladı

KOP Bölgesindeki 54 KOBİ’nin mentörlük sürecine alınarak, Yeni Türkiye markalarının oluşturulmasına yönelik projenin tanıtımı InnoPark Mevlana Seminer Salonunda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Uğur Özalır, Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı ile yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, sanayici ve iş insanları katıldı. “Dünya ile Rekabet Edebilecek KOBİ’ler için Proje Hayat Geçirildi” Toplantının açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP İdaresi olarak bölgenin gelişen, değişen ekonomik yapısı itibariyle öne çıkan sulama ve hayvancılık projeleri ile tarım sektörünün yanı sıra her geçen gün önemi artan sanayi, ticaret, enerji, ulaşım, bilişim ve turizm gibi iktisadi sektörler ile kültür, sanat, gençlik ve toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal içerme ve kalkınma projeleri ile de sosyal sektörlerde faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin inovatif yaklaşımlarla, iyi uygulamalar geliştirerek dünyanın gelişmiş ülkelerindeki KOBİ’lerle rekabet edebilir hale gelmeleri; hem ülkemizin kalkınmasına katkı sunabilmemiz, hem de dünyanın gelişmiş ülkeleriyle olan rekabetimize sektörel olarak katkıda bulunabilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye olarak üretmemiz, bunun içinde üretimimizin belkemiği durumundaki KOBİ’lerimizi güçlendirmemiz ve desteklememiz gerekiyor. Bugün KOBİ’lerimizin atacağı her adımın yaşadığımız coğrafyanın biraz daha ilerlemesine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu inançla; özellikle katma değeri yüksek ürünlerin bölgemiz üretimi içindeki oranının artırılması ve girişimcilik ortamının iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi amacı ile Başkanlığımızca 2016-2017 yıllarında ‘Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi’ gerçekleştirildi. Pek çoğunuzun görüşlerinizle katkı sunduğunuz söz konusu proje ile bölgemizin daha rekabetçi, daha yenilikçi bir ekonomik yapıya kavuşmasına imkan sağlayacak bir yol haritasının oluşturulması için analiz ve araştırma faaliyetleri yürütüldü. Yapılan değerlendirmeler sonucunda KOP Bölgesi'nde girişimcilik ve yenilikçilik alanındaki temel sorunlardan en önemlileri olarak; ‘Bölgedeki firmaların Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünü tam olarak benimsememiş olduğu’, ‘Nitelikli personel ihtiyacının karşılanamadığı ve özellikle Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duyulan kalifiye personelin bölgede tutulamadığı’, ‘KOP Bölgesi'nde kurumsallaşma alanında sorunlar yaşandığı, işbirliği-güç birliği sorununun mevcut olduğu’, ‘Üniversite-sanayi işbirliği istenilen seviyede olmadığı’ ve ‘Kümelenme faaliyetlerinde değer zinciri anlayışının güçlendirilmesi gerektiği’ tespitinin bulunduğu somut bir rapor ve eksikliklerimizin neler olduğuna dair başlıklar var. Bize düşen bu eksiklikleri tamamlamak için yol haritamızı ortaya çıkarmaktı.” “Amaç Proje Yapmak Değil, Hayata Geçirilen Projelerin Katkı Sağlaması” KOP İdaresinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altına girdiği Haziran ayından bu yana, Bakanlığın da direktifleri ile Ar-Ge ve Girişimciliğin Geliştirilmesi programları kapsamında yürütülen projelerin öneminin daha da arttığını kaydeden Başkan Bostancı; “Bu kapsamda, İdaremizin desteği ile Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknokent işbirliğinde KOP Bölgesinde Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak, Yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımak amacı ile ‘KOP’ta Girişim’ projesi ile yine İdaremizin desteklediği, Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve InnoPark’ın diğer paydaşlar ile birlikte yürütmekte olduğu KOBİ’leri önceliğine alan ‘KOBİ Mentör Projesi’dir. Biz, proje ortaklarımız ile birlikte Bölgemizdeki AR-GE ve İnovasyon faaliyetlerini istenen düzeye çıkarmak için KOBİ’lerimize tecrübe ve uzmanlık aktarımı yapabileceğimiz Mentörlük mekanizmasının önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz ve inanıyoruz ki, konusunda kendini ispatlamış Mentörler sayesinde bölge firmalarımız, Ar-Ge ve İnovasyon konusunda hem daha doğru planlama yapma imkanı bulacak hem de bu konuda ayırdıkları kaynaklarını daha verimli kullanacaklardır. Bizim KOBİ’lerimizin daha dinamik bir yapıya dönüşmesi için kendilerine çığır açan yaklaşımlar ortaya koymamız ve hali hazırda bulundukları noktadan bir adım daha ileriye gitmelerini sağlamamız gerekiyor. Sizlerin de takdir edeceği üzere mesele proje yapmak değil, mesele hayata geçirilen projelerin faydalanıcılara katkı sunması. Ben bu konuda proje ekibimizin bölgemiz KOBİ’lerine önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Çalışmalarımızda katkılarını esirgemeyen Sanayi Odası Başkanımız Memiş Kütükcü’ye, proje fikrini ortaya koyan ve geliştiren Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. “Türkiye’nin En İyileri Arasındayız” Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, KOBİ Mentör Projesi ile Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’de toplam 54 işletmede kurumsallaşma düzeylerinin iyileştirilmesi, inovatif yapıya kavuşturulması, ve daha yüksek katma değer üretmelerinin hedeflendiğini belirterek; “Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde şirketlerimize yol gösterme potansiyeli taşıyan, rekabet güçlerini artırmalarına katkı verecek bu projenin özellikle böyle bir dönemde hayata geçirilmesini çok kıymetli buluyoruz” şeklinde konuştu. Konya Sanayi Odasının öncülüğünde kurulan InnoPark’ın asli görevinin Konya ve bölge illerindeki işletmelerde katma değeri yüksek üretime destek vermek olduğunu kaydeden Memiş Kütükcü, konuşmasını şöyle sürdürdü; “InnoPark’ın kuruluş misyonu bu çerçevesinde oluşturuldu. Bugün hedeflediğimiz öncülük etme anlayışına ulaştığımızı düşünüyoruz. 2016 yılında faaliyete geçen Innopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2017 yılı performans verileri kullanılarak hesaplanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri performans endeksine göre ülkemizdeki büyük sanayi bölgesindeki pek çok Teknoloji Geliştirme Bölgesini geride bıraktığı görülmektedir. En başarılı 50 bölge listesine 24’üncü sıradan giriş yaptı. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmayan, inovasyon konusunda desteğe ihtiyacı olan herkese kapılarımız sonuna kadar açık. Ar-Ge merkezleri sıralamasında Konya, Türkiye genelinde 8’nci sırada yer almaktadır. Bugün tanıtımını yaptığımız KOBİ Mentör Sistemi Projesi ile bölgemizdeki firmalarımızın elde ettikleri fayda ve farkındalıkları en üst seviyelere çıkartılmış olacak. Ben bugüne kadar bu çalışmalarda emeği geçen başta KOP İdaremiz olmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitemize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Proje kapsamında 54 sanayi işletmemize Mentörlük hizmeti verilecek, ancak oluşacak bu sinerji ile gerekli farkındalığın oluşacağına ve benzer projelerle hizmet vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.” Konuşmaların ardından InnoPark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı, katılımcılara KOBİ Mentör Projesi hakkında bilgiler verdi. Projeden faydalanmak isteyen KOBİ’ler, www.kobimentor.com internet sitesinden online başvuru yapabilecek.


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285