KOP, Sosyal Projeleri Masaya Yatırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yürüttüğü KOP Okuyor ve KOP SOGEP mali destek çağrı programları kapsamında, KOP Bölgesindeki sosyal ve kültürel sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı, ihtiyaç alanlarının belirlendiği "KOP Sosyal Projeler Çalıştayı" yoğun katılımla gerçekleşti.

KOP, Sosyal Projeleri Masaya Yatırdı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu ÜyesiProf. Dr. Lütfihak Alpkan, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Konya Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Karaman Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Niğde Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Yaşar, Aksaray Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile İl Kültür ve Turizm, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri temsilcileri, akademisyenler, proje yürütücülerive öğrencilerin katıldığı çalıştay iki gün sürdü.

“Yerelden Ulusala Sosyal Politikaları Şekillendiriyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu ÜyesiProf. Dr. Lütfihak Alpkan en büyük yatırımın ihtiyaç sahiplerine yapılan yatırımlar olduğun belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“KOP İdaresinin sosyal alanda ürettiği projeler ve çalışmaları yerinde görmek amacıyla burada bulunuyoruz. Biz konuşmaya değil aslında dinlemeye geldik. Yerelde üretilen projeler sonucunda çıkan sonuçları ulusal politikalarla uyumlu bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu çalıştayın sonucunda da önerilerinizi bu konuları dikkate alarak kategorize edebilirseniz, bizde burada üretilen çok güzel tecrübe ve başarıları örnek olarak alıp hem kamuya hem de toplumun diğer kesimlerine iletebilir miyiz ve bundan sonraki bazı projelerde işbirliği içerisinde olabilir miyiz konusunda kendi ev ödevlerimizi yapmış oluruz.Yapacağımız her türlü destekleme ve çözümlerin öncelikle sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun da iki ayağı var, ilki iş olarak sürdürülebilirlik yani ürettiğimiz katma değerin bir kısmının bize kalması. İkincisi bize ait eski değerleri ihya eder nitelikte olmalı. Sadece iş bulma değil, iş bulmanın yanında topluma faydalı insan olabilmeyi öğretebilmeliyiz. Üçüncüsü ise yenilikçilik olmalı, geliştireceğimiz projelerin içerisinde biraz yenilik taşıyan fikirleri barındırmalı. Farklı disiplinlerden gelen birikimleri barındıran çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Ülke olarak üç Selim’e ihtiyacımız var; birincisi Aklı-ı Selim, ikincisi Kalb-i Selim, üçüncüsü de Zevk-i Selim. Batı bize sürekli bireyselleşme ve husumet gibi aslında bizim kimliğimize aykırı değerleri dayatıyor. Onların dayattığı bu yozlaşmalara karşı bizim de itidal ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Yani yapacağımız, yürüteceğimiz projelerin içerisine bu kavramları yedirirsek, temel değerlerimizi sosyal içerme projelerinin temaları haline getirirsek çok daha iyi işler çıkacaktır. Bu bağlamda bugün burada sizlerle birlikte bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyor, bölgemizin ve ülkemizin sosyal politikalarına verilen katkılardan dolayı KOP İdaremize ve sizlere teşekkür ediyor, çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum.”

“İnsan hayatına dokunabildiğimiz için gururluyuz”

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da, küreselleşen yeni dünya düzeninde sosyo-ekonomik gelişmeler ve bölgesel kalkınma politikalarının yeniden şekillendiğini, ülkemizinde rekabeti odağına alan, refah düzeyini aynı şekilde yükseltmeyi hedefleyen yeni bir yaklaşımı benimsemek zorunda olduğunu belirterek; “Yeni bölgesel kalkınma anlayışının temelinde; bölgelerin geri kalmışlıklarının giderilmesi ve her bölgenin kendi avantajlarını değerlendirerek ülke kalkınmasına ve rekabet gücüne katkı verebilmelerini sağlamak yatmaktadır.Bölgelerin sahip oldukları potansiyel ve iç dinamiklerden en üst seviyede faydalanabilmek ve sosyo-ekonomik farkların azaltılmasını sağlamak için; bölgeler düzeyinde farklı nitelikte politikalar geliştirilmesi gereği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu amaçla KOP Bölgesi için sektörel iş birlikleri çerçevesinde bir son dönemine girdiğimiz bir Eylem Planı yürütüyoruz. Eylem Planının bünyesindeki her sektörün ayrı bir önemi var fakat mesele sosyal projeler olunca, konunun öneminin daha çok farkına varmak gerekiyor.Çünkü bölgesel kalkınma sürecinin en temel dinamiğini beşerî sermaye oluşturuyor, beşerî sermaye ile etkileşimi ise sosyal projeler sağlıyor” dedi.

KOP İdaresi olarak sosyal içerme ve sosyal kalkınma projeleri ile insan hayatına dokunan faaliyetleri her geçen yıl artırarak ve çeşitlendirerek devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Bostancı şöyle konuştu:

“Başkanlığımız tarafından kısa adı KOP Okuyor olan “KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi” ve kısa adı KOP SOGEP olan “KOP Sosyal Gelişim Programı” Mali Destek Çağrı Programları yürütülmektedir.KOPSOGEP ile KOP Bölgesi’nin var olan potansiyelini ortaya çıkararak; Toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek, oluşan yeni toplum düzeninde insanların yaşadığı adaptasyon sorunu ortadan kaldırmak, özel politika gerektiren kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmekamacı ile istihdam ve mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekliyoruz. Bu kapsamda 2017 yılında 5 milyon TL ödenek ile 30 proje desteklenmiştir. Desteklenen projelerde 11 mesleki eğitim kursu açılmış olup burada 500’den fazla kişinin faydalanması sağlanmıştır.Aynı zamanda hedef kitlesinin çoğunluğu çocuk ve gençler olan 123 kültür ve sanat faaliyeti hayata geçirilmiş ve bu çocukların topluma entegresine katkı sağlanmıştır. 2018 yılında ise KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri teması oluşturulmuş olup bu kapsamda da 13 projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır. Bir diğer mali destek programımız Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Birinci 100 Günlük İcraat Programına da giren KOP Okuyor Projesi ile okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak için mali destek sağlıyoruz.KOP Bölgesi’nde yer alan illerde, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın okuma yazma alışkanlıklarını geliştirmek için program kapsamında yeni kütüphaneler oluşturuyor veya var olan kütüphaneleri çocuk, yaşlı tüm bireylerin ilgisini çekebilecek cazip mekanlar haline dönüştürülmesine katkı veriyoruz. 2018 yılında da yeni bir tematik alan oluşturarak KOP Millet Kıraathaneleri oluşturmak amacı ile 21 projeye mali destek sağlanmıştır. Her iki destek programı kapsamında son üç yılda KOP Bölgesi illerimizde çeşitli kurum ve kuruluşların 187 projesi 20 Milyon TL’lik bir bütçe ile desteklenmiştir. Bu desteklerle son yıllarda özelde KOP Bölgesinde genelde de Türkiye’de üretilen kitap sayısının ve bunlara erişim mekanları olan kütüphanelerin kullanımın arttığını görüyoruz. Bizim yeni nesillerin teknolojiye dokunma arzusu kadar kitaba dokunma arzularını da arttırmamız gerekiyor. Burada ben sadece yeni nesillerde suç bulmuyorum. Biz, onlara kitaba dokunmayı öğretmediğimiz için bugün teknolojinin dışına çıkmıyorlar. Desteklediğimiz projeler kapsamında yararlanıcı olan çocuklar ve gençlerle gerek sahada karşılaşıyor,sohbet ediyor ve o an sizler aracılığıyla ulaştığımız çocukların, gençlerin gözlerindeki ışıltıyı gördüğümde ne kadar doğru bir işler yaptığınızın farkına varıyoruz. Mesele masanın bu tarafında olup sadece finansman sağlamak değil bizim için, mesele aktardığımız kamu kaynaklarının hedeflenen kitlelere ulaşması, bugüne kadar bunun için hep birlikte gayret gösterdik, inşallah bu çalıştay neticesinde de bu amacımıza matuf yol gösterici ipuçları elde etmeyi umuyoruz.”

“KOP İdaresinin Eğitime ve Okumaya Verdiği Destekleri Önemsiyoruz”

KOP İlleri Milli Eğitim Müdürleri adına kürsüye çıkan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 2015 yılından başlayarak bugüne kadar Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinde eğitime verdikleri desteklerden dolayı KOP İdaresine teşekkürlerini ileterek; “2023 Eğitim vizyonu çerçevesinde Bakanlığımızın eğitime bakışı, sınavlara bakışı ve öğrencilerimizin yetiştirilmesiyle ilgili büyük bir vizyon değişikliği olduğunu ifade etmek istiyorum. KOP Projelerini çok önemsiyoruz, merkez ve taşra diye il ve Büyükşehir olarak kümelendirebileceğimiz bölgelerde oluşabilen dezavantajların giderilmesinde KOP projelerinin çok büyük bir katkısının olduğunu ifade etmek isterim. Okul öncesi ve ilkokullarımızda tasarım beceri atölyelerinin oluşturulması ile özellikle okul müdürlerimiz KOP projelerine önemli bir ağırlık verdi. Bu anlamda KOP İdaresinin okuma kültürünün bir alışkanlık haline getirilmesi ve kütüphanelerimizin zenginleştirilmesine yönelik desteklemelerini önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızda bunu 2023 Eğitim Politikası Vizyonuna aldı. Artık okuduğunu anlayan, gördüğünden anlamlı sonuçlar çıkarabilen, geçmiş bilgilerinden yeni bilgiler üretebilen, sorgulayıcı bir anlayış ön plana çıkmaktadır.” diye konuştu.

Programın ardından KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesiProf. Dr. Lütfihak Alpkan’a çalıştaya verdiği katkılardan dolayı hediye taktim etti. İki farklı salonda bir araya gelen KOP SOGEP ve KOP OKUYOR grupları; ilk gün sorunların tespiti ikinci günde ise çözüm önerilerini masaya yatırdılar. Elde edilen öneriler çalıştay raporuna dönüştürülerek bölgenin yeni sosyal içerme politikalarında yol gösterici altlık oluşturacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285