Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı Yayınlandı

Kurban Bayramı nedeniyle Karaman Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda alınan kararlar açıklandı.

Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı Yayınlandı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek, gerekli usul ve düzenlemeleri ve denetimleri yapmak amacıyla 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ve 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ esaslarına dayanılarak Vali Yardımcısı Hacı İbrahim TÜRKOĞLU’nun başkanlığında Karaman Valiliği Toplantı Salonunda İl Kurban Hizmetleri Komisyon Üyesi kurum ve kuruluş temsilcileriyle 01/07/2020 tarihinde saat:10:00’da yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.06.2020 tarihli ve E.10499 sayılı yazısı, Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunun 007.2020 tarihli ve 60 numaralı kurban hizmetleriyle ilgili kararı ve  Covid-19 salgını sürecinde Coronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,
Kurbanların küçükbaş- büyükbaş olmasına bakılmaksızın kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ve şehirlerde belirlenen yerler dışında kesim yapılmasına asla müsaade edilmemesine,
Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları/nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmemesine,
Kurban satış yerlerine bu tebliğin 6. Maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen hususlara uymayan ayrıca küpesiz ve belgesiz hayvan girişlerinin önlenmesine,
Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin halka duyurulmasına, kurban satış yerlerinde farklı coğrafi bölgelerden hayvanlar biraraya geldiği ve satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaşma riski bulunduğundan dolayı, satış yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilerek hastalıklı hayvanların nakline izin verilmemesine,
Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış kesimhanelerin dışında Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim Elamanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından  alınmış Kurs Bitirme Belgesi olanlar tarafından kesim yapılmasına izin verilmesine,  kesimi yapılacak olan hayvanlar ve etlerin sağlık yönünden kontrolü için yeteri kadar Veteriner Hekim görevlendirilmesine,
Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilmesine ve ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasına,
“Kurban Hizmetleri Komisyonunca” belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri işbirliğinde  etkin olarak denetiminin yapılarak kontrol edilmesine,
5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,
Kurban kesim ve satış yerlerinin listesinin birimlerce izin verildikçe güncellenmesine, belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin bilgilerinin 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanmasına, kurban satış ve kesim yerleri açık adreslerinin 10 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar Müftülükçe DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemine) girilmesine,
Hayvan satış alanlarının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVİD-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına, bu bilgilendirme tabelalarınında en az 1.5 metra (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması uyarılarının yer almasına, hayvan satış alanlarında satıcılar ve müşterilerin maskesiz dolaşmalarına izin verilmemesine,
Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVİD-19 tanısı olan veya temaslı müşteriler ve satıcıların hayvan satış alanlarına girmemelerine, bu durumda olduğu tespit edilen satıcılar ve müşterilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine,
Kesilen hayvanlarda insan tüketimine sunulamayacak bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmemesine ve belediye ekipleri tarafından veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesine,
Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılır.
Kurban bayramı öncesi ve sonrası kurban satışı süresince ve bayram süresince Belediye Başkanlığı tarafından kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına,
Belediye Başkanlığı tarafından satış yerlerinde ya da kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için yakalama gereçlerine sahip yakalama ekiplerinin oluşturulmasına,
 Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim yeri güzergâhlarında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına,
 Kurban satış ve kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırııp, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli sıhhi tedbirler alınmasına.
Bayram öncesi ve bayram süresince kurban satış ve kesim yerlerinde Belediye Başkanlığı zabıta birimlerince aralıksız denetimlerin yapılmasına,
Kurban hizmetleri komisyonu tarafından, kurban bayramından sonra yapılacak değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlanan Ek-3 Formun doldurularak dosyada muhafaza edilmek üzere 14.08.2020 tarihine kadar İl Müftülüğüne gönderilmesine,
Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmelerde 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesine. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılmasına ve Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine, Ek-5 ve Ek-6 Formların komisyonca belirlenecek ilgili kurum denetçileri tarafından doldurulması ve İl Müftülüğüne gönderilmesine,
Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile “HaySag” isimli küpe sorgulama mobil uygulaması hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu mobil uygulamasından küpe numarası girilerek hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine,
Kurban olma şartları taşımayan hayvanlar satış yerlerine alınmayacaktır. Yapılan denetimlerde bu hayvanların satış yerlerine girdiği tespit edilmesi durumunda (X) işaretiyle işaretlenecek ve kurban satış yerinin muhtelif noktalarına  (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişlerinin asılmasına,
Kurban satış ve kesim yerlerine, dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda müftülüklerce camilerde hutbe ve vaazlarda duyuru yapılmasına,
Kurban satış ve kesim yerleri çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılmasına, ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli sıhhi tedbirlerin alınmasına,
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yardım toplama başvurularında 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunun 9’ uncu maddesinde yer alan hususlar ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/06/2020 tarihli ve 10500 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak inceleme yapılmasına,
İzin gerektirmeyen yardım toplama faaliyetlerinde başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulmak kaydıyla devam edilmesine, 
Kurban Bayramı nedeniyle hayvan satışı ve kurban kesim yerlerinde çalışanların ve müşterilerin; 
26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve Valilik web sitesinde de güncel hali yayımlanan salgın yönetimi rehberinde yer alan “Kurban Bayramı Ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/06/2020 tarihli ve 10499 sayılı Genelgesinde belirlenen hususlara uyulmasına, 
Kesim yerlerine kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine,
Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapılmasına müsaade edilmemesine, Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1.5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işleminin yapılmasına müsaade edilmesine,
Kesim yerlerinde, kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybı ve karmaşanın önlenmesi,  COVİD-19 bulaşma riskini en aza indirmek ve kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla kurban kesimlerinin randevu sistemiyle yapılmasının teşvik edilmesine,
2020 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliğ 5. maddesi (l) fıkrası gereğince Halk Eğitim Merkezinde 20 saatlik  Kurban Kesim Elamanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu düzenlenmesine,
26.06.2020 tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliği doğrultusunda her kurumun kendi sorumluluk alanına giren hususlarda gereğinin yapılmasıyla ilgili hassasiyet gösterilmesine,
KARAMAN BELEDİYESİNCE TESPİT EDİLEN 
A-KURBAN SATIŞ YERLERİ VE ADRESLERİ:
Mehmetbey Mahallesi, 949. Sk. İle 899. Sk. Arası (679 ada, 2 ve 3 nolu parseller)
Üniversite Mahallesi 4898 – 4899 – 4900 – 4901 ve 4920 adalar (Eski Milli Piyango Fen Lisesi Yukarısı)
(Not. COVİD-19 pandemi sebebiyle alınan tedbirler dikkate alınarak kurban satış alanı olarak yukarıdaki iki adres belirlenmiştir.) 
B-KURBAN KESİM YERLERİ ADRESİ: 
Başakşehir Mahallesi     : 2. Etap TOKİ alışveriş merkezinin yanındaki oto park alanı.
Elmaşehir Mahallesi      : 1. Etap TOKİ Alışveriş merkezinin yanı.
Yunuskent Mahallesi     : İmam-ı Azam Camii yanındaki araba pazarı kurulan alan.
Alişahane Mahallesi       : Perşembe günleri kurulan pazarda balıkçıların olduğu yer.
M.Akif Ersoy Mahallesi: Pazartesi günleri kurulan pazarda balıkçıların olduğu yer.
Çeltek Mahallesi             : Kazalpa meydanı
Gevher Hatun Mahallesi:1812. Sokaktaki alışveriş merkezi yanı
Urgan Mahallesi             : Urgan Mahallesi 2260 sokak No: 515 Temmuz Camii Havlusu
4. Toki ile 5.Toki            : 2263 Sokak ile 2265 Sokağı Arası.
Sümer Mahallesi             : Sümer Mahallesi 1359 Sokak No: 1 (Kapalı Pazar Yeri) 
Küçükbaş Kurban Kesim Ücretinin 50 TL, Büyükbaş Kurban Kesim Ücretinin (4’e bölünme) 400 TL ve Küçükbaş-Büyükbaş Hayvan Kurban Kesiminde eti kemiksiz yapma ücretinin ise pazarlığa tabi olmasına,
2020 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon kararı komisyon üyelerince oy birliği ile kabul edilerek imza altına alınmıştır.”
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285