banner329

Meclis Şubat Toplantıları Başlıyor

İlimiz Belediye Meclisi Şubat ayının ilk toplantısını 6 Şubat Pazartesi günü saat 15.00’de Meclis Salonunda yapacak.

Meclis Şubat Toplantıları Başlıyor

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri ise şöyle;
-Belediyemiz 2017 yılı Gelir Tarifesinin Salon Ücreti başlıklı 13. Maddesinin 4. Fıkrasında Belediye çalışanları ile çocuklarının nikah işlemlerinde nikah salonu (Belediye ve özel nikahlar dahil) ücretsiz ibaresinin kaldırılması konusu;
-6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 91. maddesi uyarınca, satışa çıkartılacak Gayrimenkullere satış Komisyonunca rayiç değer biçileceğinden, A.A.T.U.H. Kanunun 90. maddesi gereğince, İlin en büyük Mal Memuru Başkanlığı altında oluşturulacak Satış komisyonunda, görev alacak Belediye Meclis Üyesinin seçilmesi konusu.
- Mezarlıklar Müdürlüğümüzce, cenaze nakillerinde kullanmak üzere, 1 adet Panel Van Kapalı kasa araç alınması konusu.
- Belediyemizin 2017 yılı yatırım programında bulunan işlerden İller Bankasının uyguladığı faiz politikasına göre düşük faizli 14.860.000,00 TL borçlanma konusu.
-Karaman Belediyesi adına kayıtlı 745 ada 98 parsel numaralı taşınmazın Karaman Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yeni hizmet binası yeri olarak kullanılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi için önce Hazine adına devri talebi konusu.
- Karaman İli, Merkez İlçe, Hacı Celal Mahallesi, 62 ada 5 no’ lu parsel numarasında kayıtlı ve şehir planında ‘Eğitim Tesis Alanı’ olarak düzenlenen taşınmazdaki tamamı Karaman Belediyesine ait hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince İl Özel İdaresi adına Bedelsiz devri konusu. 
- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden bahsederek, Kırbağı Mahallesi 2288 ada 1 nolu parsele imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması konusu.
- Siyaser ve Sakabaşı Mahallelerinde yapılan NİP 114,90 ve UİP 179,7 Plan İşlem Numaralı planlara yapılan itirazlar sonrasında plan müellifince hazırlanan değişikliklerin onaylanması konusu.
- Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 2038 Ada 11, 12 ve 13 nolu parseller üzerinde yapılmakta olan Vadi Projesi kapsamında, ihtiyaca cevap vermesi bakımından 2 adet bina tipi trafo tesis edilmiş, bunların bakım onarım ve işletimi için Medaş İşletme Müdürlüğüne devri için imar planında gösterilerek imar plan tadilatının onaylanması konusu. 
- Karaman İli, Merkez İlçe, Sekiçeşme Mahallesi 2720 ada 12 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı’nda kaldığı, söz konusu parselin ticari faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı, ticari dükkânların ihtiyaç olacağı konumda olduğu, yerinde incelendiğinde ise yapılaşmaların tamamlandığı ve çoğunluğunda zeminde dükkânların yer aldığı görüldüğünden bahsedilerek söz konusu 2720 adanın tamamının ‘T1 Lejantlı Ticaret Alanı’na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.
- Karaman İli Merkez İlçe Siyaser Mahallesi 1779 ada 1 nolu parselin bulunduğu bölge 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması Alanında yer aldığından, söz konusu bölgede Devlet Su İşlerine ait sulama kanalları bulunduğundan, bu sulama kanalları plan da yol, park ve konut alanında kaldığından söz konusu bölgede 18. Madde Uygulamasına başlanmadan önce Devlet Su İşlerine ait sulama kanallarının planda park alanında kalacak şekilde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uygun olarak plan tadilatı konusu.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285