banner358

Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu Kuruldu

Karaman Valiliği bünyesinde Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu kuruldu.

Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu Kuruldu

Vali Yardımcısı Kaya Çelik’in başkanlığındaki büroda Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu, Sudurağı ve Ayrancı Belediye Başkanlıklarının temsilcileri yer alacak.

Vali Süleyman Tapsız, bu konuyla ilgili olarak yayınladığı genelgede, “Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden, ilimize aileleriyle birlikte gelen vatandaşlarımızın ve ailelerinin ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevre ile ilişkileri ve çalışma ve sosyal güvenlik ile ilgili sorunları, Başbakanlığın 19.04.2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/6 sayılı genelgesi ile Valiliğimizin 2017/04 sayılı genelgesinde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile çözümlenecektir. Başbakanlık Genelgesinde ve işbu emirde belirtilen tüm tertip ve tedbirler Vali Yardımcısı Kaya Çelik’ in görev, sorumluluk ve denetiminde icra edilecektir. Kurulan "Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu"nda koordinatör olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Orhan Özçalık görevlendirilmiştir. "Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu"nun sekretarya görevi Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce; mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları, aşılamaları, gebe, bebek ve çocukların izlemleri yaptırılacaktır. Sağlık hizmeti sunulan mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin T.C. Kimlik Numaraları her hizmet sunumunda alınarak, kişi bazında sunulan sağlık hizmetlerinin türü (teşhis, tanı, tedavi vb. kişisel veri içermeyecek şekilde) ve bu hizmetin verildiği sağlık birimi/yer bilgisi ile birlikte Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemine (e-METİP) sürekli ve eksiksiz şekilde aktarılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Alaçatı Köyü, Sudurağı Beldesi, Akçaşehir Beldesi, Burunoba Köyü, Kılbasan Köyü, Kisecik Köyünde bulunan mevsimlik işçilerin geçici barınma alanlarının her türlü haşereye karşı ilaçlanması ve atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetleri, belediye sınırları içerisinde ilgili belediyelerce, belediye sınırları dışında ise İl Özel İdaresince yerine getirilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce sosyal hizmetler kapsamında ailelerin bilgilendirilmesi sağlanacak, aileler kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan hizmetlerden yararlandırılacaktır. Ayrıca okul çağına gelmemiş çocuklar için geçici yerleşim alanlarında görevlendirilecek çocuk gelişim uzmanlarınca eğitim ve bakım hizmetleri sunulacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce; mevsimlik tarım işçilerinin zorunlu öğrenim çağındaki çocuklarının eğitimlerini devam ettirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri titizlikle uygulanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetim bilgi siteminde (e-okul) yer alan mevsimlik tarım işçisi çocuklarına ilişkin kayıtlar e-METİP’ e aktarılacaktır. İl/İlçe Müftülüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. İşçilerin göç döneminde yolculuklarının güvenli ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi maksadıyla; ayrıldıkları il ve ilçelerle temas kurulacak, trafik denetimlerinin bilhassa hareketin ilk başladığı ayrılma noktalarında daha etkili bir şekilde yapılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının özellikle 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmamaları sağlanacaktır. Kolluk kuvvetlerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin bilgileri alınacaktır. Bu bilgiler e-METİP’ e aktarılacaktır. Bilgilerin e-METİP’ e sürekli ve kesintisiz şekilde aktarılması için gerekli çalışmalar süratle yapılacaktır. Kolluk kuvvetlerince geçici yerleşim alanlarında gece ve gündüz,  düzenli aralıklarla güvenlik amaçlı devriye faaliyeti yapılacaktır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü işçilerin çalışma ve sosyal güvenlikleri açısından mevcut durumlarını, yürütecekleri çalışmalarla iyileştirecek ve çocuk işçiliği ile etkin mücadele edeceklerdir. Valiliğimizce ilan edilecek olan tedbirlerin doğru anlaşılması ve uygulanması için işçilere, işverenlere, aracılara ve yöre halkına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları planlanacak, alınan tedbirler ilan edilecektir. Valiliğimizce faaliyetler için ihtiyaç duyulan mali kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İl Özel İdaresine aktarılacak ödenekler ile il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bütçelerinden karşılanacaktır. İşçilerin ve yöre halkının karşılıklı olarak birbirlerinin emek ve işine duydukları ihtiyaç, kardeşlik ve dayanışma bilincini güçlendirmeye yönelik olarak yapılacak faaliyetler, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, meslek teşekkülleri ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecektir. İstismara ve yanlış değerlendirmelere fırsat verilmeyecek; devletin tarafsızlığına gölge düşürecek tutum ve davranışlardan özellikle kaçınılacaktır. Toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme amacına yönelik bu genelge hükümleri tüm ilgililere emir mahiyetinde olup konuyla ilgili gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285