Müftü Ketenci’den Beraat Kandili Mesajı

Karaman İl Müftüsü Muhammed Lutfi Ketenci Beraat Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.

Müftü Ketenci’den Beraat Kandili Mesajı

Müftü Ketenci yayınladığı mesajda, “YA RABBİ! BERAAT GECEMİZİ KURTULUŞUMUZA VESÎLE EYLE. MÜBAREK OLSUN BERAAT KANDİLİMİZ

Allah (c.c.)’ın Selâmı Selâmeti Ve Rahmeti Üzerimize Olsun.
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e Salat Ve Selâm Olsun.
Rahman Ve Rahîm Olan Allahın Adı İle
?1? "Hâ-Mîm."
?2?"Aydınlatan kitaba yemin olsun!"
?3?"Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız."
?4,5,6?"O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir."
(DUHAN Sûresi, 1,2,3,4,5,6)
Kardeşlerim, ümit doluyuz. Unutmayalım, ancak ve ancak Îmânımızla çaresizliği ve ümitsizliği aşabiliriz.
"De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." (Zümer, 53)
Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle 07 Nisan 2020 Salı gününü Çarşambaya bağlayan gece Beraat Kandilini idrak edeceğiz. Başta Ülkemiz olmak üzere, İslam Âleminin ve bütün insanlığın muzdarip olduğu koronavirüs hastalığı ile Mabetlerimiz müdavimlerinden ayrı, Mü’minler olarak evlerimizde mahzun bir şekilde bu durumun bir an önce hayırla sonuçlanması için, tüm tedbirlerimizle, yapılması gerekenleri yaparak; dua, istiğfar ve tövbe etmekteyiz. Tövbe- istiğfar, hatalı geçmişe pişman olup hayatımızda yeni bir sayfa açıp, "Artık yeni bir hayata başlamaya kesin karar verdim." demektir.
Beraat Gecemizde Rabbimize iltica edip tövbe ederek hak sahiplerine haklarını vererek, Allahımızın Kur'anımızda ve Peygamberimiz Elçiliğinde belirttiği haramlardan uzaklaşarak, her türlü israftan kaçınarak, helallerine koşarak; Kur'anımızla, iki cihan serveri Peygamberimizin sünneti seniyyesi ile kucaklaşıverelim. Kur'an-ı Kerimimizin indiği Kadir Gecesinin içinde bulunduğu Ramazan Ayımıza kavuşalım inşaallah.
Bu gecede yapılacak ibadetlerin bizleri günahlardan temizleyeceğini ve affedilmemize vesile olacağını bakınız Allah Rasülü (s.a.v.) nasıl ifade buyurmuşlardır:
“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim." (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191)
Yapacağımız her işte; "Allah (c.c.) ne der, Rasülü (s.a.v.) ne der" diye düşünelim. Beraatını almak isteyen Mü'minler! Hatalı durumlarımızı hemen düzeltelim. Hata yapılmış olabilir. Ama hatalarımızdan vazgeçersek, hatalarımız silinir inşaallah bu gece, unutmayalım. Kul haklarına riayet edelim. İstiğfar  ve  tövbede bulunmadan, hak sahibine hakkını vermeden Beraatımızı alamayız. Bu gecede bol bol tövbe ve istiğfarda bulunalım. Çünkü bu gecede Rabbimizin, Efendimizin diliyle bizlere müjdesi var. Bu müjdeden yararlanmak için günahlarımıza, isyanlarımıza ve hatalarımıza tövbe edelim, bağışlanma dileyelim. Çünkü Yüce Allah tövbe edenin tövbesini kabul etmektedir. Hud Sûresi 3. ayette şöyle buyruluyor:
“Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım." (Hud, 3)
Kardeşlerim!
Başta ülkemizde ve bütün dünyada insanlık olarak büyük bir sınavdan geçiyoruz. Ne olur Allah rızası için Devlet Yetkililerimizin ilân ettikleri tedbirlere harfiyyen uyalım. Alınan tedbirlere uymak Dînî bir gerekliliktir. Uymayanlar kul hakkına girerler. Bu zor dönemde; Milletimize, Devlet Yöneticilerimize, Sağlık çalışanlarımıza, Askerimize, Polisimize Rabbimizden kolaylık ve muvaffakiyetler diliyoruz. Allah güçlerini arttırsın, hepsinden razı olsun.
Mâide Sûresinin 32. Âyetinde Yüce Rabbimiz buyuruyorki;
"İşte bundan dolayı İsrâiloğulları’na şöyle yazmıştık: "Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler." (Mâide, 32)
"Evde Kal Hayatta Kal" sloganıyla, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamamız gerektiği ifade edilerek alınan tedbirler, kesinlikle bizleri, insanları koruma amacına yöneliktir. Tereddüt etmeden, alınan kararlara hepimizin uyması, tâbi olması gerekir. "Hayat Eve Sığar" anlayışıyla evlerimizi bir ilim yuvası, mektep-medrese haline getirerek bol bol kitap okuyalım, televizyonlar ve diğer iletişim araçları yoluyla hazırlanıp sunulan eğitim öğretim ve ilmi proğramlara evimizden katılalım. Evlerimizi şenlendirelim ve bereketlendirelim, birer ilim yuvası haline getirelim. Tüm tedbirleri alarak bol tövbe ve istiğfar edelim. Bu hazin ve sıkıntılı günlerin sona ermesi için dua edelim. Hepimizin buna çok ihtiyacı var. Rabbimizin merhameti üzerimizden eksilmesin.
Bu zorlu süreçte toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun canlandırılması düşüncesiyle, bu dönemde çalışamayacak olan veya mağdur durumda kalan vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olabilmek ve bu küresel sıkıntıya karşı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almak amacıyla, Devlet Büyüklerimiz tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyası düzenlenmiştir. İmkanlarımızı seferber ederek kampanyaya destek olalım. Bu manevi iklimde mahzun ve boynu bükük kardeşlerimizi sevindirelim. "Paylaşmak Güzeldir" anlayışıyla kazancımızı paylaşıp bereketlendirelim.
Kardeşlerim; Bu mübarek geceyi, tedbirlerimizle ve üzerimize vazife olan şeyleri yaptıktan sonra, tövbe-istiğfar ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak, ilmihal okuyarak, tesbihatta bulunarak, Peygamberimize salavat getirerek, kaza namazı veya nafile namaz kılarak, Alem-i İslam ve bütün insanlık için dua ederek ihya edelim. Eş, dost, akraba ve tanıdıklarımızın, telefon ile hal ve hatırlarını sormayı ihmal etmeyelim. Mahallemizde, komşularımız arasında salgın hastalığa karşı Devletimiz tarafından onları korumaya yönelik alınan tedbirler kapsamında temel ihtiyaçları için sokağa çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı olan kardeşlerimizi unutmayalım. Devletimiz koruyor, kolluyor. Vefa Destek Gruplarımız, Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız riyasetinde gerekeni, kurumlarımızın da katkıları ile yapıyorlar.
Aziz Karamanlılar! Evde kalmaya ve Ülkemizin selâmeti için; Devletimize, Milletimize, İnsanlığa nasıl bir faydamız dokunursa, gücümüz neye yeterse maddi ve manevi desteğe devam. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Rabbimiz bizleri Recep, Şaban ayı ve Berat Kandiline kavuşturdu. Ramazanı Şerife de sağ salim ulaştırsın inşaallah.
"Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık (hastalıktan iz) bırakmasın." (Buhârî, Tıb, 37; ve Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)
Geçmişten bugüne; Dinimiz, Vatanımız, Milletimiz, Ezan ve Bayrağımız, İstiklal ve İstikbalimiz için canlarını feda eden tüm Şehitlerimize ve ahirete irtihal eden Gazilerimize, vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Bu zor günlerimizde Ülkemizin güvenliği, Milletimizin sağlığı, huzuru, barış ve selâmeti için gayret gösteren, tüm yöneticilerimize, doktorundan hemşiresine tüm sağlık çalışanlarımıza, askerimize, polisimize, kahraman güvenlik güçlerimize nusretiyle ve kudretiyle yardım etmesini, Aziz Milletimizi ilelebet birlik ve beraberlik içerisinde payidar kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
Başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlığın en kısa zamanda selâmete ulaşmasını Allahu Tealâdan niyaz ediyorum.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285