Nurettin Topçu'yu Anlamak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Nurettin Topçu'yu Anlamak" konulu panel düzenlendi.

Nurettin Topçu'yu Anlamak

KMÜ Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen panelin oturum başkanlığını KMÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın yaparken sunumlarını KTO Karatay Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Nacak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve KMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Güllü yaptı.

Panelde ilk olarak Nurettin Topçu ile ilgili genel bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Nurettin Topçu; 1909 yılında doğmuş, 1975'te vefat etmiştir. 1928 yılında Fransa'ya gitmiş; orada yedi yıl kalarak çeşitli üniversitelerde değişik dersler almıştır. Ahlâk felsefesiyle ilgili hazırladığı teziyle Sorbonne’da felsefe doktorası vermiş ancak kendisi Türkiye'de o günkü tekelci yapı nedeniyle üniversitelere kabul edilmemiştir. Bunun üzerine Topçu, liselerde öğretmenlik yapmış; yazıları ve düşünceleri nedeniyle çeşitli soruşturmalar geçirmiştir. Nurettin Topçu, önemli düşünürlerimizdendir. Tek disiplinle yetinmemiş, değişik alanlarla ilgilenmiştir. Felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, iktisat onun ilgilendiği alanların başında gelir. Hep okumuş ve yazmıştır. İki düzine kadar kitabı vardır. Kitapları arasında ortaöğretim ders kitapları, roman ve hikayenin yanı sıra okurları derinden etkileyen Türkiye'nin Maarif Davası, İsyan Ahlakı, Yarınki Türkiye, Millet Mistikleri, Kültür ve Medeniyet gibi kitapları gelir. Onun en çok işlediği konu ahlaktır. Maarif davamız yani milli eğitim, ilgilendiği diğer bir konudur. Aydın sorunu da bütün düşünürler gibi Topçu'nun kafa yorduğu başlıca konular arasındadır." dedi.

Panelde ilk olarak söz alan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Nacak, "Nurettin Topçu'da Aydın" konusunu ele alarak şunları ifade etti: "Nurettin Topçu, bilgi birikimiyle bir entelektüel; toplumun derdiyle dertlenmesi, toplumla arasına mesafe koymamasıyla da bir aydındır. Topçu, modernleşme fikrinin kendisi nasıl taklitse aydınların da ithal düşüncelerle taklide yöneldiğini belirterek onları eleştirir; Türk aydınının özgün düşünce üretmediğini ifade eder. Topçu, kendi geleneğimizi küçümsemez hatta aydınların ancak toplumumuzun mazisini dikkate alarak toplumsal dönüşüme katkı sunabileceklerini savunur."

Panelin ikinci konuşmacısı olan Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın ise "Türkiye'de Ahlak Sorunu ve Nurettin Topçu'da Ahlak" konu başlığı altında düşüncelerini dile getirdi. Doç. Dr. Akın, Nurettin Topçu'yu daha çok anlamaya ihtiyacımız olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Nurettin Topçu'da bütün mesele ahlakta düğümlenir. Bu konudaki en dikkat çekici kitabı İsyan Ahlakı'dır. Türkiye'nin ahlak sorununa ilişkin bazen onun kendi isyanına dönüşen serzenişlerini bu kitapta bulabilirsiniz. Topçu, belli isimleri övülen yada sövülen kişiler haline getirmez; karşıtlıklardan, kavgalardan beslenmez. Örneğin Millet Mistikleri kitabında Sabahattin Ali'ye yer verir. Topçu, ezber bozan biridir. Bunun bedelini de hayatında çokça ödemiştir. Topçu, ahlakı sadece konuşmuş ve yazmış biri değildir; yaşamıştır da. Onun ahlak anlayışı harekete dayalı ve her engele meydan okuyan tarzdadır."

Panelin son konuşmacısı olan Doç. Dr. İsmail Güllü de "Nurettin Topçu'nun Eğitim Davası" konu başlığı altında Topçu'nun milli eğitime bakış açısını irdeledi. Onun özellikle Türkiye'nin Maarif Davası kitabı üzerinden muallimlik ve talebeliğe yüklediği anlamı, ders ve mektep konularını, ahlaklı insan inşa etme önerilerini ele aldı.

Panel, plaket takdiminin ardından sona erdi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285