Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Ve Sosyal Becerileri Araştırıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Akpınar’ın yürütücülüğünü yaptığı Okutman Öznur Akpınar’ın araştırmacı olarak görev aldığı iki farklı projeyle öğrencilerin problem çözme ve sosyal becerileri incelendi.

Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Ve Sosyal Becerileri Araştırıldı

‘Yüksekokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Bazı Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi’ ve ‘Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi’ başlıklı her iki proje de KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklendi.

460 Öğrencinin Problem Çözme ve Karar Verme Stilleri Araştırıldı

Yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin bazı değişkenler açısından problem çözme becerileri ve karar verme stillerinin incelendiği ilk araştırmada KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören 460 öğrencinin belirtilen değişkenler karşısında farklı özelliklerinin ortaya konulması amaçlandı.

Çalışmada, öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerinde; yaş, okuduğu sınıf, anne eğitim durumu ve baba mesleği değişkelerinde anlamlı bir fark tespit edilmezken, öğrenim gördüğü yüksekokul, cinsiyet, kaldığı yer, babasının eğitim durumu, aktif olarak spor yapıp yapmama değişkenlerinde farklılıklar gözlemlendi.

Projede, öğrencilerin öğrenim gördükleri okul değişkenine göre, Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme toplam puanları ile aceleci yaklaşım ve kaçıngan yaklaşım puan ortalamalarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu gözlemlendi. Çalışmada ayrıca, kız öğrencilerin problem çözme toplam puanları ile aceleci yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, değerlendirici yaklaşım ve kendine güvenli yaklaşım puan ortalamaları erkek öğrencilere oranla daha yüksek bulundu.

Öğrencilerin kaldıkları yer değişkenine göre ise kredi yurtlarda kalan öğrencilerin problem çözme toplam puanları daha yüksek iken özel yurtlarda kalan öğrencilerin aceleci yaklaşım puanları, aileleri ile beraber kalan öğrencilerin de değerlendirici yaklaşım puanları daha yüksek olarak tespit edildi.

Öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre ise babası üniversite mezunu olanların problem çözmede aceleci yaklaşım puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görüldü. Öğrencilerin aktif olarak spor yapıp yapmama değişkenine göre ise spor yapmayan öğrencilerin problem çözmede aceleci yaklaşım ve kaçıngan yaklaşım puan ortalamaları daha yüksek iken spor yapan öğrencilerin de düşünen yaklaşım, değerlendirici yaklaşım ve planlı yaklaşım puan ortalamaları daha yüksek bulundu.

750 Öğrenci İle Sosyal Beceri Araştırması

Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin incelendiği diğer proje ise KMÜ Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarındaki 750 öğrenciye uygulandı.

Projede, öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinde; yaş ve kaldıkları yer değişkenlerinde anlamlı bir fark tespit edilemezken, okuduğu meslek yüksekokulu, cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve aktif olarak spor yapıp yapmama değişkenlerinde farklılıklar gözlemlendi.

Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul değerlendirildiğinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin diğer meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere oranla sosyal beceri toplam puanın yanı sıra sosyal beceri alt boyutlarında duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal duyarlılık, duyuşsal kontrol, sosyal duyarlılık ve sosyal kontrol puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görüldü.

Projede ayrıca kız öğrencilerin sosyal beceri alt boyutlarından duyuşsal duyarlılık ve sosyal duyarlılık puanları yüksek iken erkekler öğrencilerin duyuşsal kontrol puanlarının daha yüksek olduğu görüldü.

Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumu değişkenine göre, annesi üniversite mezunu olanların duyuşsal anlatımcılık puan ortalamaları daha yüksek bulunurken babası lise mezunu olanların sosyal beceri toplam puanı ile duyuşsal duyarlılık, sosyal anlatımcılık ve sosyal duyarlılık puan ortalamaları daha yüksek tespit edildi.

Öğrencilerin spor yapıp yapmama durumlarına göre de değerlendirildiği araştırmada aktif olarak spor yapan öğrencilerin duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal kontrol, sosyal anlatımcılık ve sosyal beceri puan ortalamaları diğer öğrencilerden daha yüksek bulundu.

Doç. Dr. Selahattin Akpınar her iki proje neticesinde elde edilen sonuçları değerlendirerek, “Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin problem çözme becerileri ve karar verme stilleri ile sosyal beceri düzeyleri önem arz eden bir konu olması münasebetiyle üniversitelerde bu alanlarda gerekli araştırmaların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması ve gerekli eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Ayrıca her iki projede de öğrencilerin aktif spor yapmasının gerek problem çözme ve karar verme stilleri gerekse sosyal becerileri üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu gözlemledik. Çünkü spor, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarının yanı sıra sosyalleşmelerine de ciddi katkılar sunmaktadır. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284