Türkçe Kongresi Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Karaman Belediyesi tarafından gelenekselleştirilmiş olan 739. Yıl Türk dili bayramı ve Yunus Emre’yi Anma etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk defa uluslararası bir boyuta taşındı. Uluslararası Türkçe Kongresi bu yıl Saray Bosna’da gerçekleştirildi.

Türkçe Kongresi Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
Karaman Belediyesi, International University of Sarajova ve Nobel Araştırma Merkezi ortaklığında, Başbakanlık Tanıtma Fanu Desteğiyle 23-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Türkçe Kongresi, Ulusal ve Uluslararası üniversitelerden çok değerli bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı H. Osman Ünüvar kongrede yaptığı konuşmada; " Bu programla birlikte Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşınmıştır" dedi.
Kongrede Uluslararası Saraybosna, Marmara, Selçuk, Necmettin Erbakan, İstanbul Ticaret, Karamanoğlu Mehmetbey, Anadolu, İnönü, Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden 20’ye yakın bilim insanı çeşitli konularda hazırlamış oldukları bildirilerini sundular.
Kongre Boyunca, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden İdris Nebi Uysal, Anadolu’da Yazı Dilinin Gelişmesinde Karaman Beyliğinin Rolü,
İnönü Üniversitesi'nden Birsen Şahan YILMAZ, Başak KASA, 100 Temel Eserde Toplumsal Cinsiyet, Ortaokul Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ile Akademik Öz Yeterlilik Üzerinde Veli Katılımının Aracılık Etkisi, Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Konuşmaya Yönelik ÖZ Yeterlilik Algısı ile Öğretme Motivasyonu Üzerinde Konuşma Kaygısının Aracı Etkisi,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Hüseyin KÖRPE, Kod Kopyalama Tekniği Bağlamında Türkçe Boşnakça Dil İlişkileri,
Selçuk Üniversitesi'nden Mustafa TOKER, Tatar Türkçesiyle Yazılmış Bir El Yazması Dua Kitabı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Mert ÖKSÜZ, Taşradan Merkeze: Modern Türk Şiirinin Karamanlı Şairleri,
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK, Ana Kelimesinden Hareketle Türkçenin İfade Zenginliği,
Selçuk Üniversitesi'nden Sinan GÖNEN, Eleştiri Kültürünün Konya Türkülerinde İz Düşümü
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Hülya AŞKIN BALCI, Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerileri,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Sefa KAYA, Âşık Aslan Uslu’nun Şiirlerinde Aile ve Toplum Algısı,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi''nden Perihan KAYA, Karamanlı Türkçesi ve Karamanlıca Metinler “Genovefa Hikâyesi”,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Hakan SEVİNDİK, Klasik Türk Şiirinin Karamanlı Şairleri
Marmara Üniversitesi'nden Cengiz ANIK, Dilin İkna Edici Boyutları,
Anadolu Üniversitesi'nden Selahittin TOLKUN, Afganistan Özbek Şiirinin Yazım Sorunları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Hakan YAMAN, Karaman-Namenin Dil Özellikleri konularında bildirilerini sundular.
Kongrenin son günü bilim insanlarının uzun değerlendirmelerinden sonra, Kongre Sonuç Bildirgesi tanzim edildi. Kongre Sonuç Bildirgesinde maddeler halinde şu öneriler dile getirildi.
1. Bazı sivil toplum örgütleri ile ilgili kuruluşların da katkıları sağlanarak hem katılımın hem de finansman kapsamı genişletilmelidir. Böylece özel davetli sayısı arttırılmalı ve katılım ücreti mümkünse bilim insanlarından alınmamalı, konaklama ve diğer giderler sponsorlar aracılığı ile karşılanmaya çalışılmalıdır.
2. Türkçe konuşan ülkelerde düzenli olarak her yıl gerçekleştirilmelidir.
3. Türkçe edebi eserlere bazı ödüller verilmeli ve teşvikler sağlanmalıdır.
4. Dilin toplulukları inşa etme işlevi dikkate alınarak, Türkçenin zenginleştirilmesi için daha etkin girişimler kongrede yer almalıdır.
5. Kongre dilbilimsel felsefe, felsefi dilbilim ile ilgili tebliğlerin de dahil edildiği, dilbilimcilerin, göstergebilimcilerin, sosyologların, edebiyatçıların Türkologların, iletişim bilimcilerin ve tarihçilerin de katılımıyla daha geniş kapsamlı gerçekleştirilmelidir.
6. Tanıtım ve iletişim etkinlikleri daha kapsamlı şekilde gerçekleştirilmelidir.
7. Yaşayan yabancı Türkologlar ve Türkçeye değerli hizmetler sunmuş olan bilim insanları, edebiyatçılar ve sanatçılar, kongrede davetli konuşmacı olarak daha çok sayıda yer almalıdır.
Türkçe’nin Uluslararası bilim dili olmasına çok önemli katkılar sağlayan Kongrede değerli bilim adamları tebliğlerini sundular. Tebliğler okurlara da ayrıca basılı kitap olarak yayınlanacak.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285