Karaman 4. İcra Dairesi

T.C. KARAMAN 4. İCRA DAİRESİ 2011/7886 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Karaman 4. İcra Dairesi
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Satışa konu taşınmaz; Karaman ili, Merkez ilçesi, Hacıcelal Mah. Konya Yolu mevkii, 47 ada, 5 parsel sayılı 315,00 m2 yüzölçümlü Kargir İki Katlı Ev nitelikli taşınmaz olup taşınmaz tapuda tam hissedir.
    Alınan bilirkişi raporuna göre;
    Satışa konu taşınmaz: Hacıcelal Mahallesi Özcan Genç Cad. No: 68 Karaman adresinde bulunmakta olup, 2 katlı yığma kargir ev, tek katlı 1 adet dükkan ve kömürlük müştemilatından ibarettir.
    İki Katlıı Yığma Kargir Ev:
    İki katlı yığma kargir evin; Zemin kat ve 1. kat meskenler birbirinin aynısıdır. Üst kata çıkış merdiveni ahşaptır. Isıtma sistemi sobalı olup, 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvaletten ibarettir. 100 m2 alandan meydana gelen meskenlerin kapıları ve penceresi ahşap doğramadır.
    Çatı örtüsü kiremit kaplama olup, sıcak su enerji sistemi mevcuttur. Yapı yaklaşık olarak 40 yıllık yapıdır.
    Dükkan:
    2 katlı yığma kargir evin doğu tarafında binaya bitişik olarak tek katlı 1 adet 3 metre yüksekliğinde, yaklaşık 35 yıllık 45 m2 yığma kargir bina/dükkan bulunmaktadır. Yapı 2. sınıf özelliklere sahiptir. Penceresi ve kapısı profil saç olup depo olarak kullanılmaktadır. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
    Kömürlük Müştemilatı:
    İki katlı yığma kargir evin batı tarafında, binanın yan bahçe mesafesinde 2.5 metre yüksekliğinde yapılan 1 adet kömürlük/depo müştemilatı bulunmakta olup tek katlı ve yığma kargir bina olarak inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık 35 yıllık olup 25 m2 alanındadır. Çatı örtüsü bulunmamakta olup, üst tarafı beton tabliyedir. Yapım özellikleri olarak 2. sınıf özelliklere sahiptir.
    Mevcut yapıların bulunduğu konum ve yapım özellikleri dikkate alındığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2014 yılı yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatlarının bulunduğu listenin 2. sınıf B grubunun olduğu listeye göre;
Zemin kat mesken        : 350,00 TL/m2 x 100 m2 =     35.000.00 TL.
1. Kat Mesken         : 350,00 TL/m2 x 100 m2 =     35.000.00 TL.
1 Adet dükkan        : 350.00 TL/m2 x 45 m2 =     15.750.00 TL.
Kömürlük             : 350.00 TL/m2 x 25 m2 =     8.750.00 TL.
                        Toplam =     94.500.00 TL.
                31-40 yaş % 40 aşınma payı =     37.800.00
                                56.700.00 TL’dir.
    Mevcut yapının Belediye kayıtlarında inşaat ruhsatı bulunmadığı bilirkişilerce tespit edilmiş olup, bilirkişilerce kaçak inşaat olduğu kanaatine varılmıştır. Kat irtifakı yapılmadığından dolayı arsa üzerinde bulunan yapılar ayrı ayrı satılamaz olup, tamamının satılması gerekmektedir.
    Mevcut arsa güney cepheli olup parsel şehir merkezine 1000 metre uzaklıktadır.
    Parselin imar durumuna bakıldığında, arsanın yüzölçümünün 315 m2 olduğu, 130 m2 taban alanında bodrum + 5 kat betonarme karkas inşaat yapılabileceği tespit edilmiştir.
    Emsal emlak değeri ve bilirkişi araştırmalarına göre 2015 yılı Hacıcelal Mahallesi 47 ada 5 parselde bulunan arsa m2 değeri yaklaşık olarak 1.000.00 TL/m2 olmasından dolayı 315 m2 x 1.000.00 TL/m2 =315.000.00 TL. olarak arsa değeri tespit edilmiştir.
    Buna göre, Hacıcelal Mah. 47 ada, 5 parsel ve üzerinde bulunan 2 katlı yığma kargir ev, tek katlı 1 adet dükkan ve kömürlük müştemilatının tamamı 56.700.00 TL. bulunduğu arsanın ise 315.000.00 TL. olmak üzere tamamının değeri 371.700.00 TL. civarlarında alınıp satıldığı bilirkişilerce tespit edilmiştir.
Adresi        : Hacıcelal Mah. Özcan Genç Cad. No: 68 Merkez/KARAMAN
İmar Durumu    : Komşuya mesafesi 3 m, Kat sayısı 5, İnşaat tarzı İnşaat Nizamı: Ayrık Arka Bahçe Mesafesi: 7.75 m Yönetmelik gereği TAKS % 40’ı geçemez. İmar yolu içerisinde kalan kısımlar terk edilecektir. Kadastal yolla şuyuludur.
Kıymeti        : 371.700.00 TL.
KDV Oranı        : % 18
Kaydındaki Şerhler    : Muhtelif icrai ve ihtiyati hacizler
1. Satış Günü    : 12/05/2016 günü 10.00-10.10 arası
2. Satış Günü    : 07/06/2016 günü 10.00-10.10 arasıx
Satış Yeri        : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu 3. Kat                         Merkez/KARAMAN
Satış Şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (TL) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 ncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefiller teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemize tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/7886 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/03/2016
Murat KARA
İcra Müdür Yardımcısı
                                    100356
(BM.16.101)
(İİK. m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2016, 11:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285