Karaman Belediye Başkanlığı

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Karaman Belediye Başkanlığı

Mülkiyeti Belediyemize ait; Üniversite Mahallesi (Hastane yanı yeraltı çarşısı) Şehit Ömer Halis Demir Caddesi No:7/2-1,  No:7/2-2, No:7/2-3 ve No:7/2-4 adreslerinde bulunan 4 adet,Fatih Mahallesi (Muhtarlık Ofisi yanı) 1884 Sokak No:33/B adresinde bulunan 1 adetve Yenişehir Mahallesi (Hasan Özkaymak Buğday Pazarı) A. Sabri Ülgen Caddesi No:2/54 adresinde bulunan 1 adet olmak üzere toplam 6 adetdükkan; Belediyemiz Encümeninin 12.04.2018 tarih ve 411 sayılı kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulü ile 10 Mayıs2018 Perşembe günü saat 15:00’da Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

       1-Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi No:7/2-1, No:7/2-2, No:7/2-3 ve No:7/2-4 adreslerinde bulunan dükkanların her birinin  1’er aylık kira muhammen bedelleri 750,00  TL.,geçici teminatları 270,00 TL.,güvencebedellleri 500,00 TL.,

2-Fatih Mahallesi 1884  Sokak No:33/B adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli 200,00  TL.,geçici teminatı 72,00 TL.,

        3-Yenişehir Mahallesi A. Sabri Ülgen Caddesi No:2/54adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli 820,00  TL.,geçici teminatı 296,00 TL.,

4-İhaleye katılacakların ihale günü saat 14.00’a kadar teminatlarınıyatırmışolmaları gerekmektedir. Teminatı yatırmayan ihaleye katılamaz.

        5- Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi adresinde bulunan dükkanların ihalesine katılmak için yatırılan güvence bedeli ihale üzerinde kalan kişi/şirket tarafından ihale şartları yerine getirildikten sonra iade edilecektir. İhale şartları yerine getirilmezse yatırılan güvence bedeli irad kaydedilir.

        6- Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi adresinde bulunan dükkanları kiralayanlar;  yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, koku verici, her türlü imalathane, umuma açık işyeri vb. işler yapılamaz.

7- Yenişehir Mahallesi Hasan Özkaymak Buğday Pazarında bulunan dükkanların ihalesine katılacakların Borsaya kayıtlı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

8- Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesinde bulunan dükkanlar31.12.2018 tarihine kadar (7 ay 20 günlük süre ile) kiraya verilecektir.

9-Kiraya verilecek diğer dükkanlarhali hazır durumları ile 3yıllık süre ilekiraya verilecektir.  İhalede belirlenen fiyat 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olup, takip eden yıllar için kira artışları Belediyemiz Encümeni tarafından belirlenir.

10- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

11- İhale 15 gün içerisinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir.

12-Tahliye işleminde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi hükümleri uygulanır.

13- Kira ihalesine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir veya ücretsiz olarak temin edilebilir.

14- Daha önce aynı yer için ihaleye katılıp ihale şartlarını yerine getirmeyenler ihaleye katılamaz.

15- 2886 Sayılı Yasaya mani hali ve Belediyemize borcu olmayan herkes ihaleye katılabilir.

İLAN OLUNUR.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285