banner324

Karaman Defterdarlığı

Karaman Defterdarlığı
KARAMAN  DEFTERDARLIĞINDAN
         Aşağıda belirtilen 16 adet taşıtın satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Karaman Defterdarlığının 5'inci katında bulunan, Milli Emlak Müdür odasında veya katılımın yoğun olması halinde Defterdarlık Yemekhanesinde karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı İhale Komisyonunca yapılacaktır.
        1 -  Taşıt satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
        2-  Satış ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
        3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
           a-) Geçici Teminat Makbuzunu; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri  banka teyit yazısı ile birlikte)
           b-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 
           c-) Tebligat için  Türkiye' de adres göstermeleri, 
          d-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini veya e-kimlik kartlarını (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu  yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından  veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak  veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş  imza sirküleri veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise,  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
      4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
      5-  Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
      6 - Ortak girişim ve hisseli olarak ihalelere teklif verilemez.
      7 - Araçların satış bedeli üzerinden vergi mevzuatında belirtilen oranda ayrıca KDV alınacak ve araçlar hali hazır durumu ile teslim edilecek olup, her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.   
      8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      9 -  İhale bilgileri, Karaman Defterdarlığı web sitesinden ( //www.karamandefterdarligi.gov.tr ) ve Türkiye genelinde //www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
     10- Satışa konu araçların tamamı Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına ait otoparkta ilan tarihinden itibaren görülebilir.
11- İlan metninin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sıra numaralarında bulunan araçlar üzerinde sonradan proje ile değişiklik yapıldığından, alıcının adına tescili sırasında TÜVTÜRK ya da Trafik Tescil ve Denetleme Şube
Müdürlüğünce proje çizdirilerek orijinal haline dönüşümünün istenilmesi halinde tüm masraflar ve sorumluluk alıcıya aittir. Bundan dolayı İdareden herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Bedeli yatırılarak teslim edilen araç geri 
 alınmaz.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRIN
S.No. PLAKA  MODELİ MARKASI CİNSİ YAKIT CİNSİ MOTOR NO ŞASE NO TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜN VE  SAATİ
1 70 DH 070 2013 BMW (525D Xdrive) OTOMOBİL (AA Sedan) DİZEL 93648459 WBAXA1105DDX30126 200.000,00 50.000,00 08.03.2017 09:00
2 70 BB 600 2015 VOLKSWAGEN (Golf HB) OTOMOBİL (AC Station) BENZİNLİ CZC088861 WVWZZZAUZGW208882 85.000,00 21.250,00 08.03.2017 09:20
3 70 FZ 929 2013 TOYOTA (Corolla Elegant) OTOMOBİL (Sedan) DİZEL 1ND1331020 JTNBJ56E00J047640 60.000,00 15.000,00 08.03.2017 09:40
4 70 DS 302 2006 FORD (Transit) MİNİBÜS (Transit) DİZEL 5E60469 NM0JXXTTFJ5E60469 30.000,00 7.500,00 08.03.2017 10:00
5 70 ER 294 2007 FORD (Transit) MİNİBÜS (Transit 330 M) DİZEL 6G34873 NM0DXXTTFD6G34873 35.000,00 8.750,00 08.03.2017 10:20
6 70 DP 628 1998 FIAT (Uno SX) OTOMOBİL (Sedan) BENZİNLİ-LPG 146C10006495189 NM414600008540498 10.000,00 2.500,00 08.03.2017 10:40
7 70 FV 882  2012 RENAULT (Clio) OTOMOBİL (Hatchback) BENZİNLİ H4BA400U005981 VF15R5A0H47695425 36.000,00 9.000,00 08.03.2017 11:00
8 70 BB 024 2015 DACIA (Sandero) OTOMOBİL (AB Hatchback) DİZEL K9KC612R370492 UU15SDCLC53701505 50.000,00 12.500,00 08.03.2017 11:20
9 70 FA 167 2008 DACIA (Sandero Amb ) OTOMOBİL BENZİNLİ-LPG K7JA710UF47693 UU1BSDAEF40550193 32.000,00 8.000,00 08.03.2017 11:40
10 70 BB 096 2015 DACIA (Sandero) OTOMOBİL (AB Hatchback) DİZEL K9KC612R378476 UU15SDCLC53721161 50.000,00 12.500,00 08.03.2017 13:40
11 70 EU 137 2011 DACIA (Sandero Amb) OTOMOBİL (AB Hatchback) BENZİNLİ-LPG K7JA714UB04365 UU1BSDMER44144709 36.000,00 9.000,00 08.03.2017 14:00
12 70 BB 166 2015 KUBA (Çita 125) MOTOSİKLET BENZİNLİ WY156FMI40115060105 NLKCT1250F0014051 600,00 150,00 08.03.2017 14:20
13 70 EV 405 2016 YUKİ (150-9G) MOTOSİKLET BENZİNLİ 162FMJ1516900059 LV7MJ7407FC000213 600,00 150,00 08.03.2017 14:40
14 70 EY 934 2007 RAMZEY (RMZ 100) MOTOSİKLET BENZİNLİ RMZ1P50FMG206026872 NRZRMZ10070600295 600,00 150,00 08.03.2017 15:00
15 70 FV 987 2012 KUBA MOTOSİKLET BENZİNLİ KW150FMG11089469 NLKKEE100B0001094 600,00 150,00 08.03.2017 15:20
16 70 DK 518 1996 MİNSK MOTOSİKLET BENZİNLİ 792096 S0013889 600,00 150,00 08.03.2017 15:40
                                                                                                                                                                                                                                İLAN OLUNUR.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285