banner329

Karaman İcra Dairesi

T.C. KARAMAN  İCRA DAİRESİ  2016/2015 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Karaman İcra Dairesi

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Karaman İli, Merkez ilçesi Yollarbaşı Köyü 152 ada 4 parselde kayıtlı 2,627,51 m2 alana sahip tamamı borçluya ait arsa vasıflı taşınmaz.
Keşfe konu parsel üzerinde halihazırda yaklaşık 1.000.00 m2 alanlı demir dikmeler üzerine teşkil edilmiş üzeri sac panellerle kapatılmış, 2 tarafı beton biriket duvarlarla kapalı, bir tarafı açık ve bir tarafında yaşam alanı olarak kullanılan iki adet yapı olan bir tarım yapısı bulunmaktadır. Yaşam alanı olarak kullanılan yapılar yaklaşık toplam 150.00 m2 alanlıdır. Bu yapılar tuğla duvar üzeri sıvalı olup üzeri sundurma yapının altında kalmış vaziyettedir. Pencereleri PVC pencere, ısınması soba ile yapılmaktadır. Söz konusu tarım yapısı sundurmanın ve yaşam alanlarının yapım şekli kullanılan malzemelerin özellikleri dikkate alındığında 1 sınıf B grubu yapılar sınıfına girdiği ve 1 m2’sinin 198,00 TL/m2 olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yapıların mevcut durumu ve yapım yılı dikkate alındığında aşınma oranının % 10 olacağı tespit edilmiştir. Tapu bilgileri göz önüne alındığında; parselin kayıtlı cinsi Arsa olarak belirtilmiştir. Parselin toplam 2.627.51 m2 alana sahip olduğu taşınmaz bilgilerinden alınmıştır. Parsel köy merkezi dışında hayvancılık alanı olarak belirlenen yerde bulunmaktadır ve köy merkezine 4.300 m mesafededir. Parselin etrafındaki yapıların hali hazırdaki durumu, parselin cephesi, parselin bulunduğu yer itibariyle köy merkezine olan mesafesi v.s. özellikleri göz önüne alındığında ve yapılan piyasa araştırması neticesinde, 2017 yılı itibariyle bölgesel piyasa rayiçleri üzerinden arsa 1 m2’sinin değerinin 12.50 TL/m2 olabileceği kanaatine varılmıştır. Buna göre keşif konusu taşınmazın toplam değeri;
Tarım Yapısı Sundurma Yapı Değeri (1.000.00 m2 X 198,00 TL/m2) = 198.000.00 TL.
Yaşam Alanı Yapı Değeri (150,00 m2x198,00 TL/m2) = 29.700.00 TL.
Ara Toplam = 227.700.00 TL.
Aşınma% 10 (5-10 yıllık) = 22.770.00
Arsa Değeri (2.627.51 m2 x 12.50 TL/m2) = 32.844.00 TL.
Taşınmaz Toplam Değeri= 237,844,00 TL. olabileceği tespiti yapılmıştır.
Yüzölçümü : 2.627.51 m2
Kıymeti : 237,844,00 TL.
KDV Oranı : % 18
1. Satış Günü : 21/03/2018 günü 10.00-10.10 arası
2. Satış Günü : 16/04/2018 günü 10.00-10.10 arası
Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 391 Ada, 10 Parsel, YOLLARBAŞI Yollarbaşı Köyü sınırlarında bulunan 391ada 10 nolu parselde kayıtlı tamamı borçluya ait tarla vasfındaki taşınmaz. Parsel tapu kayıtlarında 7.143,53 m2 yüzölçümüne sahip, tamamı borçlu adına tarla olarak görülmekle birlikte zeminde 2017 üretim sezonunda buğday bitkisinin ekili olduğu, buğday anızının arazi üzerinde olduğu gözlemlendi. Söz konusu parselin topoğrafik yapısı: % eğim 0-2 (düz-düze yakın eğim), toprak orta ince (siltli killi tın) bünyeye sahip, 90 cm üzerinde toprak derinliğinin olduğu, hali hazırda sulanabilen ve tarım alanı olarak kullanılan bir arazidir. Bütün bu hususlar göz önüne alındığında 391 ada 10 nolu parsel sulu mutlak tarım alanıdır. Söz konusu 391 ada 10 nolu parselin önünden tarla yolu geçmektedir. Söz konusu parselin etrafı buğday anızı olan tarlalar ile çevrili, yolun karşısındaki parselde ise mısır ekili tarla olduğu görülmüştür. Söz konusu taşınmaz Yollarbaşı Köyünün güneyinde ve köy merkezine yaklaşık kuş uçuşu 2 km. Karaman İl Merkezine uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 14 km mesafededir.
Yüzölçümü : 7.143.53 m2
Kıymeti : 35.715.00 TL.
KDV Oranı : % 18
1. Satış Günü : 21/03/2018 günü 10.30-10.40 arası
2. Satış Günü : 16/04/2018 günü 10.30-10.40 arası
Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Karaman İli, Merkez İlçe, 371 Ada, 8 Parsel, YOLLARBAŞI Köyü sınırlarında bulunan 371 ada 8 nolu parselde kayıtlı tamamı borçluya ait tarla vasıflı taşınmaz. Parsel tapu kayıtlarında 4.921.34 m2 yüzölçümüne sahip, tamamı borçlu adına tarla olarak görülmekle birlikte zeminde 2017 üretim sezonunda hububat ekili olduğu, arazinin 2018 üretim sezonu için sürülüp hazırlandığı gözlemlendi.
Söz konusu parselin topoğrafik yapısı: % eğim 0-2 (düz-düze yakın eğim), toprak orta ince (siltli killi tın) bünyeye sahip, 90 cm üzerinde toprak derinliğinin olduğu, hali hazırda sulanabilen ve tarım alanı olarak kullanılan bir arazidir. Bütün bu hususlar göz önüne alındığında 371 ada 8 nolu parsel sulu mutlak tarım alanıdır. Söz konusu 371 ada 8 nolu parselin önünden tarla yolu geçmektedir. Parselin etrafı buğday anızı olan tarlalarla çevrilidir. Taşınmaz Yollarbaşı köyünün güneyinde ve köy merkezine yaklaşık kuş uçuşu 1,20 km, Karaman il merkezine uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 16 km mesafededir.
Yüzölçümü: 4.921.34 m2
Kıymeti: 24.600.00 TL.
KDV Oranı: % 18
1. Satış Günü: 21/03/2018 günü 11.00-11.10 arası
2. Satış Günü: 16/04/2018 günü 11.00-11.10 arası
Satış Yeri:Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN  
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Karaman İli Merkez İlçe 364 Ada 8 parsel Yollarbaşı Köyü sınırlarında bulunan 364 Ada, 8 nolu parselde kayıtlı tamamı borçluya ait tarla vasıflı taşınmaz. Parsel tapu kayıtlarında 1.747.68 m2 yüzölçümüne sahip, tamamı borçlu adına tarla olarak görülmekle birlikte zemin üzerinde ekili-dikili bir ürün olmadığı ve hali arazi olduğu görülmüştür. Söz konusu parselin topoğrafik yapısı: % eğim 0.2 (düz-düze yakın eğim), toprak orta ince (silkli killi tın) bünyeye sahip, 90 cm üzerinde toprak derinliğinin olduğu, hali hazırda sulanabilen ve tarım alanı olarak kullanılan bir arazidir. Bütün bu hususlar gözönüne alındığında 364 Ada 8 nolu parsel sulu mutlak tarım alanıdır. Ancak parselin iki tarafı tarla yolu olduğu, üzerinde uzun yıllar ekim dikim yapılmadığı ve yol tarafındaki kenarına harfiyat döküldüğü görülmüştür. Yollarbaşı Köyü sınırlarında bulunan 364 ada 8 nolu parselin kuzeyinden ve batısından tarla yolu geçmektedir. Parselin güneyi ve batısındaki tarlalarda ise mısır bitkisi ekilidir. Taşınmaz Yollarbaşı köyü köy merkezine yaklaşık kuş uçuşu 800 m, Karaman İl Merkezine uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 16 km mesafededir.
Yüzölçümü : 1.747.68 m2
Kıymeti : 8.750.00 TL.
KDV Oranı : % 18
1. Satış Günü : 21/03/2018 günü 11.30-11.35 arası
2. Satış Günü : 16/04/2018 günü 11.30-.1135 arası
Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN 
Satış şartları:
1-İhale açık artırma sureliyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerini*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2015 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/01/2018
Bülent YENİŞEHİR
İcra Müdür Yardımcısı
39355
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
(BM.18.38)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285