T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

​​​​​​​ESAS NO : 2019/62 Esas TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, -anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 25/06/2019 günü saat: 10.10 'dir.

T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA

NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL

NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRIL AN ALAN

CİNSİ

2019/62

Karaman İli Merkez İlçesi Yılangümü Mahallesi

1073

Cemal Demir

834,99m2

irtifak

9 m2 mülkiyet

TARLA

2019/62

Karaman İli Merkez İlçesi Yılangümü Mahallesi

1061

Cemal Demir

1.781,32m2

irtifak

TARLA

2019/62

Karaman İli Merkez İlçesi Yılangümü Mahallesi

1058

Cemal Demir

132,77 m2 irtifak

TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağımız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma               kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,

4-Mahkemece  tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285