banner317

TC KARAMAN İCRA DAİRESİ 2018/9081 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TC KARAMAN İCRA DAİRESİ 2018/9081 ESAS

T.C.

KARAMAN

İCRA DAİRESİ

2018/9081 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                  : Karaman İl, Merkez İlçe, 2444 Ada, 12 Parsel, KIRBAĞI Mahalle/Köy,

RUHSAT / İSKAN / MİMARİ PROJE BİLGİLERİ: 07.11.2006 tarih ve 5/26-226 sayılı Yapı Ruhsatı incelenmiştir. Yapı Kullanma İzni belediye kayıtlarında bulunmamakta ancak tapuda cins değişikli sağlanmıştır. Ruhsat belgesi, bodrum katta 90 m2 kömürlük ve zemin katta 112 m2 mesken için verilmiştir. ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ: Ana Gayrimenkul; 252,02 m2 alana sahip, güney yönden yola cepheli ara parseldir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen formda, hafif eğimli arazi üzerinde konumludur. Parsel çevresi çit, duvar vb. herhangi bir sınırlayıcı ile çevrili değildir. Ana taşınmaz niteliği tapu kayıtlarında iki katlı betonarme mesken ve arsası olarak kayıtlı olup, Bodrum+Zemin Kat olmak üzere 2 katlıdır. Ayrık İkiz nizamda, 3A Yapı sınıfında, BAK yapıda inşa edilmiştir. Bina girişi batı cephesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi yalıtımlı ve boyalı, balkon ve pencere korkulukları demir profildir. Bodrum kat 90 m2 alanlı depo olarak, zemin kat 112 m2 alanlı mesken olarak kullanılmaktadır. İç mekan keşfi yapılamamıştır. Halihazırda mal sahibi tarafından mesken olarak kullanılır vaziyettedir. Pencere ve balkon kapıları PVC doğramadır. Çatı örtüsü kiremittir. Binada doğalgaz bağlantısı mevcuttur. Binanın ~13 yaşında olması, genel yapı durumu ve mesken olarak kullanılır durumda olması nedeniyle iç özellikleri vasat kabul edilerek değerlendirilmiştir. Borçlu hissesi 1/2 dir.

Adresi                         : Şeyh Edebali Mah. 1688. Sok. No: 11 Kat:Zemin D:1 Merkez / Karaman

Yüzölçümü                : 252,02 m2

İmar Durumu            : Ayrık İkiz nizam 2 Katlı yapılaşma koşullarında Konut Alanı lejantında kalmaktadır. Ön bahçe çekme mesafesi:5m, Yan bahçe çekme mesafesi:3m, TAKS.0,40 KAKS:0,80'dir.

Kıymeti                        : 118.608,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydında mevcuttur.

1. Satış Günü             : 27/11/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü             : 24/12/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri          : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN - Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN MERKEZ / KARAMAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış Şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9081 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 02/10/2019                                         

(İİK m.126)

(*): İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 10:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285