T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ

2017/900 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ

T.C.

KARAMAN

İCRA DAİRESİ

2017/900 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Özellikleri                : Karaman İli Merkez Pirireis mah. tapunun 4425 ada 14 parseli teşkil

eden 359,72m2 lik ARSA vasıflı taşınmazda 3. kat 7 nolu bağımsız bölümdeki MESKEN vasıflı taşınmaz. Dosyada kesinleşen bilirkişi raporuna göre PARSEL ÜZERİNDE HERHANGİ BİR YAPI BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞ OLUP KARAMAN BELEDİYESİNDEN ALINAN BİLGİLERE GÖRE TAŞINMAZIN KAYDINDA HERHANGİ BİR RUHSATA RASTLANILMAMIŞTIR.

Söz konusu parsel yerleşim sahası içersinde güney cepheli, bodrum hariç 4 kata kadar bitişik nizam yapı yapılabileceği, güney cephesi yol olduğu, geometri olarak dikdörtgen şekilde olduğu tespit edilmiştir. Parselin etrafındaki yapıların hali hazır durumu , parselin cephesi bulunduğu yer itibariyle şehir merkezine olan mesafesi ve diğer durumu göz önüne alındığında sadece ARSA HİSSE DEĞERİ hesaplanmış olup, ARSA HİSSE DEĞERİ olarak 55.157,00TL değer takdir edilmiştir.

İmar Durumu            : Dosyasında mevcuttur.

Kıymeti                    : 55.157,00 TL

KDV Oranı                : % 18

Kaydındaki Şerhler :

1.Satış Günü            : 10/04/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2.Satış Günü            : 06/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri                 : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

                                -Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

                                MERKEZ / KARAMAN

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci* günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/900 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/02/2019  (B.M.19.55)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285