Karaman İcra Dairesi

T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2016/4872 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Karaman İcra Dairesi

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Taşınmazın Özellikleri: Karaman İl, Merkez İlçe, 5449 Parsel, Taşkale Köy, Ağnakyurt Mevkiindeki satışa konu parsel üzerinde bilirkişi tarafından yapılan inceleme neticesinde; satışa konu parsel Karaman İli Taşkale Köyü sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın geçmiş yıllarda hububat tarımında kullanıldığı bu yıl ise toprak işlemesinin yapılmadığı keşif tarihi itibariyle ekilmediği tespit edilmiştir. Taşınmazın %5-5-7 arasında meyilli olduğu, orta derinlikte ve alüvüyal toprak yapısına sahip olduğu, zeminde kaya ve taşların bulunmadığı, ancak taşınmazın yaklaşık %10'luk kısmının çakıllı olduğu, taşınmazın kuzeyinde dere yatağı ve kuyu, batısında orman arazileri ve tarlalar, doğusunda yol ve orman arazileri ve güneyinde tarla bulunduğu, geçmiş yıllarda yapılan hububat tarımının kuru olarak yapıldığı, ancak taşınmazın kuzeyinde bulunan su kuyusundan elektrik ile sulanabileceği ve 3.sınıf toprak sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tamamı 4.00,00 m2 olup, taşınmaz tam hisse ile borçlu adına tescillidir.

Kıymeti                        : 4.000,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydındaki gibidir.

1.         Satış Günü       : 20/04/2018 günü 10:30 -10:40 arası

2.         Satış Günü       : 21/05/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri                     : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4872 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/02/2018

(İİK m. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285