KMÜ Kadrosuna Yeni Personeller Alacağını Duyurdu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, farklı branşlardan olmak üzere 27 personel alacağını duyurdu.

KMÜ Kadrosuna Yeni Personeller Alacağını Duyurdu

İlangovtr’den edindiğimiz bilgilere göre “KMÜ, Eğitim Fakültesi-Eğitim Bilimleri Bölümüne 1 Profesör, Eğitim Fakültesi -Matematik ve Fen Bilimleri Bölümüne 1 Profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümüne 1 Profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 1 Profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne 1 Profesör, Mühendislik Fakültesi- Gıda Mühendisliği Bölümüne 1 Profesör, Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği bölümüne 1 Profesör, Sağlık Bilimleri Fakültesi- Sosyal Hizmet Bölümüne 1 Profesör, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu- Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne 1 Profesör, Tıp Fakültesi- Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne 1 Profesör, Edebiyat Fakültesi-İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 1 Doçent, Eğitim Fakültesi-Eğitim Bilimleri Bölümüne 1 Doçent, Eğitim Fakültesi-Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümüne 1 Doçent, Eğitim Fakültesi- Temel Eğitim Bölümüne 1 Doçent, İslami İlimler Fakültesi- Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüne 2 Doçent, Kamil Özdağ Fen Fakültesi- Fizik Bölümüne 1 Doçent, Mühendislik Fakültesi- Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 1 Doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesi-Sosyal Hizmet Bölümüne 2 Doçent, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi- Resim Bölümüne 1 Doçent, Spor Bilimleri Fakültesi-Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 1 Doçent, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu-Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümüne 1 Doçent, Tıp Fakültesi- Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne 2 Doçent, Yabancı Diller Yüksekokulu-Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 1 Doçent ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi- Klinik Bilimler Bölümüne 1 Öğretim Üyesi olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince  toplam 27 personel alımı yapacak.

İlanda yer alan bilgilere göre adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2- Üniversitemizin //www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4- 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5- Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

6- Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerini (edevletten alınan “Hitap Hizmet Dökümü”) ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilgili birime teslim edecekleri eser dosyalarının en az biri basılı olması kaydıyla doktor öğretim üyesi ve doçentler için 4, profesörler için 6 adet flash bellek olarak teslim edebilirler. (İstenildiğinde basılı dosya teslim etmeleri kaydıyla)

2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. İlan olunur” denildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284