Belediye Meclisi’nin 2017 Yılının Son Toplantıları Başlıyor

İlimiz Belediye Meclisi 2017 yılının son toplantısını 4 Aralık Pazartesi günü yapacak.

Belediye Meclisi’nin 2017 Yılının Son Toplantıları Başlıyor

Saat 15.00’de Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın başkanlığında başlayacak olan Aralık ayı toplantılarının gündemini yoğun konular oluşturuyor.

1-Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Aktarma Başlıklı 36. Maddesi gereğince bazı harcama birimlerince başlangıç bütçelerinde öngörülmeyen yatırımların ortaya çıkması, yedek ödenek tertibinde bulunan ödeneğin kullanılması sonucunda ödenek ihtiyacı olan birimlere ödeneği kullanılmamış birimlerin ödeneklerinin aktarılması konusu.

2-Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde belirtilen görevlerin ifası için gerekli giderlerin karşılanması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi gereğince kredi alınması ve kullanılması konusu.

3-Karaman il merkezinde ‘ki cadde, bulvar, sokaklar yönetmelik çerçevesinde incelenmiş niteliği bulvar olacak cadde ve sokaklar ve cadde olacak sokaklar tespit edilmiştir. Bulvar olarak değiştirilmesi önerilen cadde ve sokakların bulvar ismi alıp almayacağı bulvar olacaksa yeniden isim verilip verilmeyeceği cadde olarak değiştirilmesi önerilen sokakların cadde ismi alıp almayacağı cadde olacaksa yeniden isim verilip verilmeyeceği konusu.

4- Karaman Merkez Cedit Mahallesi 3140 ada 1 nolu parselin 200/356 hissesinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 156/356 hissesinin Karaman Belediyesine ait olduğundan bahsederek Karaman Belediyesine ait olan hisseye karşılık gelen 156,00 m²’lik kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun 45. Maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmesi talebi konusu.

5- Karaman Belediye Meclisi’nin 12/09/2017 Tarih ve 309 Sayılı Kararına göre Alacasuluk Mahallesi 3 ada 16 parselin önüne Medaş’a ait trafo yeri için imar planı değişikliği yapıldığı ve bu değişiklik ile yapılacak trafonun 16 parseldeki dükkanların cephesini kapatacağından dolayı ciddi bir zarar uğrayacağı ve bu nedenle söz konusu imar planının acilen değiştirilerek trafonun yeni bir yere taşınması talebi konusu.

 6- Karaman İli, Merkez İlçe, Yeşilada Mahallesi 3543 ada 12 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak ayrıldığı, söz konusu parselin üzerinde inşaat işlemlerine başlamak için imar durumu talep edildiğinde parselin yapı yaklaşma mesafelerinden sonra bina derinliği 10.00 metreyi sağlayamadığından ve 6.00 metrelik yola cephesi olan parsellerin yol boyunca emsal teşekkül edecek bir yapı bulunmadığından yol boyunca ileride oluşması muhtemel cephe sıkıntısına çözüm olması için yoldan yapı çekme mesafesinin sıfır (0) olarak hazırlatılan plan tadilatı teklifinin onaylanması konusu.

7- Şeyh Şamil Mahallesi, 68 ada 56,57 ve 58 no’lu parsellerde hazırlanarak onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde, mülk sahibi tarafından yer alan itirazların değerlendirilmesi   konusu. 

8-  Karaman İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi 1133. Sokakta bulunan 3222 ada 13 parsel -4622 ada 18 parsel,4622 ada 16 parsel içerisinde yapılmakta olan mesken ve ticarethaneler için elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için trafo yerine gerek duyulduğundan bahsedilerek; Bahçelievler Mahallesi 1133. Sokakta bulunan 4622 ada 17 parsele ilgili koordinatlar arasına trafo alanı yapılabilmesi için hazırlanan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.

 9- Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yer alan 1829 ada 4 nolu parselin çekme mesafesi düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının onaylanması konusu.

10-Karaman İli, Merkez İlçede Gazi Dükkan Mahallesi 2969 ada 5 Parsele ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.

11- Karaman İli, Merkez İlçede Yenişehir Mahallesi 4811 ada 2 Parsele ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284