Meclis 3 Ekim’de Toplanıyor

İlimiz Belediye Meclisi Ekim ayının ilk toplantısını 3 Ekim Pazartesi günü yapacak.

Meclis 3 Ekim’de Toplanıyor
Saat 15.00’de Meclis Salonunda gerçekleştirilecek toplantıda 23 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kent Konseyi toplantısında oluşturulan görüşlerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesinin son fıkrası ile Kent Konseyi Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Meclisçe değerlendirilmesi yapılacak.
Daha sonra 5393 Sayılı Yasanın 41. maddesi gereği hazırlanan Karaman Belediyesi 2017 yılı Performans Programının görüşülüp karara bağlanması,
-Belediye Meclisinin 02.06.2016 tarih ve 186 sayılı kararı ile kadrolar yeniden düzenlenmiş olup, Belediyemizde boş bulunan 3 adet Tekniker, 3 adet Mühendis,  1 adet Sosyoloğ ve 1 adet Sosyal Çalışmacı kadrosu için yeniden ücret belirlenmesi gerektiğinden, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin unvan bazında aylık net ücretlerinin belirlenmesi,
-Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün aktif hale getirilmesi için Müdürlüğün Görev, Çalışma Esas ve Usulleri hakkında yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereğince karara bağlanması.
-S.S. Karaman 2 No’lu Yunus Emre Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığı, şu an kapalı bulunan 2055 sokağın açılmasını, sokağın açılmaması durumunda 2057 sokağa girilmesinin sağlanması ve durağa varış şeklinde düzenlenmesi talebi konusu.
-S.S. Karamanoğlu Mehmet Bey karayolu Yolcu Taş. Kooperatifi Kooperatifi Başkanlığı, şu an kapalı bulunan 2055 sokağın açılmasını, sokağın açılmaması durumunda 2057 sokağa girilmesinin sağlanması ve durağa varış şeklinde düzenlenmesi talebi konusu.
- Karamanoğlu Mehmet Bey Taşıma Kooperatifi ve 2 Nolu Yunus Emre Kooperatif Minibüs hatlarının hastaneye giriş ve dönüşlerinin taşımış oldukları yolculardan olumsuz tepkiler geldiği için tekrar düzenlenmesi talebi .
- Kırbağı Mahallesi, İbrahim Öktem Caddesinde bulunan Verem Savaş Dispanseri yanındaki parka Şehit Astsubay Ömer Halis DEMİR isminin verilmesi talebi.
 -Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi, 802 ada 12,13,14 ve 17 nolu parseller ile 803 ada 4 parsel ve 804 ada 12 ve 13 parseller numaralı vakıflar ait taşınmazlarının bulunduğu bölgede 26.05.2016 tarih ve 2016/540 sayılı Belediye encümeni kararı ile 3194 sayılı İmar Kanun 15. ve 16. Maddesine istinaden Tescil Beyannamesi düzenlenmiştir. Düzenlenen beyannamede E (802 ada 25 parsel) ile gösterilen parsel de 486,02 m2, F (802 ada 26 parsel) ile gösterilen parsel de 331,79 m2, G (802 ada 27 parsel) ile gösterilen parsel de 518,29 m2  mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan hisselerine karşılık H (802 ada 28 parsel) ile gösterilen parsel de 106,42 m2, I (802 ada 29 parsel) ile gösterilen parsel de 361,78 m2, J (807 ada 10 parsel) ile gösterilen parsel de 113,69 m2, K (804 ada 17 parsel) ile gösterilen parsel de 400,18 m2, L (803 ada 5 parsel) ile gösterilen parsel de 111,74 m2  Vakıflar Genel Müdürlüğüne  ait hisselerin trampa(takas) yoluyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne  adına devrinin  yapılması konusu.
- Karaman İli, Şeyh Şamil Mahallesi, 3190 ada 3 nolu parselde yer alan Eyüb Sultan Camii’nin zemin katındaki 370 m²’lik kısmının Dini Tesis Alanında Ticari kullanıma izin verilmesi ve plan notlarında düzenleme yapılması konusu.
- Karaman Belediye Meclisi’ nin 09/04/2015 Tarih 221 Sayılı Kararı ile 09/09/2015 Tarih 418 Sayı lı kararlara istinaden, 13/01/2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18.Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan bir bölümü olan ‘Karaman İli, Merkez İlçe, Höyük Bölgesi Taşkın Kanal Güzergahı’ kapsamında Höyük Bölgesi Karaman-Mut Karayolunun Doğusuna ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanarak, Karaman Belediye Meclisinin 03/05/2016 Tarih 155 ve 156 Sayılı Kararları ile onaylanmıştı. Ancak Karaman-Mut Karayolunun Batısında kalan Taşkın Kanal Güzergâhına ait planlama çalışmaları DSİ ile güzergâhın yerinde tespiti yapılarak projelendirileceği ve bu doğrultuda plan çizileceği için gerekli verilerin elde edilmesine kadar durdurulmuştu. ‘Karaman-Mut Karayolu Batısında Kalan Taşkın Güzergâhı’na ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ve Plan Açıklama Raporları gönderilerek onaylanması talebi. 
-Karaman İlinde yeni bir ceza infaz kurumu yaptırılması düşünüldüğünden, Karaman Merkez Urgan Mahallesi 396 ada 32,33,26,24,23,25 nolu parseller ve Barutkavuran Köyü 1142 ve 1144 mera parsellerinin mücavir alan içerisinde ise cezaevi yaptırılmasında sakınca bulunmadığına söz konusu alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ön izin verilip verilemeyeceği ile planların kim tarafından yaptırılacağı ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.
- Karaman Merkez Aktekke ve Kale Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında yer 727 ada 6 parsele yönelik plan değişikliği yapılarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında N30-D-10-A imar paftasında ‘Sağlık Tesisi Alanı’na çevrilerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında N30-D-10-A-3-A imar paftasında ‘Aile Sağlığı Merkezi’ne çevrilerek yaptırılan imar planı tadilatının onaylanması talebi konusu.  
- Karaman İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 4623 ada 15 nolu parsel Revizyon ve İlave İmar Planında Tarım Alanı’nda kaldığı, söz konusu parselin 4000 m2’si üzerinde Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu. 
- 13.01.2016 tarihinde sözleşmesi imzalan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan bir bölümü olan
Karaman Belediye Meclisi’nin 04.03.22015 tarih ve 163 sayılı kararlara istinaden;  Kâzımkarabekir Paşa Mahallesi’nde 230 ada 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölgede yaklaşık 1 hektar alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Karaman Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 Tarih ve 250 Sayılı Kararı ile onaylanmış ve 11.08.2016-09.09.2016 Tarihleri arasında askıya çıkartılmıştı. Söz konusu plan değişikliğine askı süresi içerisinde plan tadilatındaki köşe kırıklarının tekrar değerlendirilerek yolun taşıt trafiğine açılmaması gerekçeleriyle yer alan itirazların değerlendirilmesi konusu.  
- 13.01.2016 tarihinde sözleşmesi imzalan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan bir bölümü olan Karaman Belediye Meclisi’nin 03.03.2015 Tarih ve 147 Sayılı karara istinaden Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesinde, Atayurt Bölgesinde 4078 ada 3 nolu parselide kapsayan yaklaşık 292 hektarlık alana ait NİP-114,92 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım ve UİP- 121,46 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri Karaman Belediye Meclisi’nin 02.08.2016 Tarih 240 ve 241 Sayılı Kararları ile onaylanmış ve 11.08.2016-09.09.2016 Tarihleri arasında askıya çıkartılmıştı. Askı süresi içerisinde yer alan itirazın değerlendirilmesi konusu.
- Karaman Merkez  Yeşilada  Mahallesi 1411 ada 130 ve 131 nolu parsellerde seyir terası ve park yapılacağından mevcut imar planında yol olarak gösterilen alanların yoldan çıkartılarak İmar planı tadilatının yapılması talebi konusu.
- Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 1837 ada 18 parsel de inşaası devam eden yurt binasının alt tarafındaki park alanına trafo alanı ayrılması için yaptırılan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talebi konusu.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284