Karaman İcra Dairesi

T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2016/14344 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Karaman İcra Dairesi
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Göynük mevkii, Değirmenbaşı köyü,cilt: 5 sayfa: 474, 116 ada, 81 parselde kayıtlı 6.113.09 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazdır.
Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü Göynük mevkii sınırlarında 6.113.09 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün kuzey batı yönünde, köy merkezine yaklaşık 400 metre mesafededir. Parsel eğimin % 3-6 arasında olduğu, tapudaki vasfı Tarla olan, fiili olarak tarımsal üretim yapmaya uygun kıraç 3. sınıf tarım alanıdır. Parselin bir kısım kenarlarında ekonomik değeri olmayan sınır ağaçları bulunmaktadır. Parsel borçlu adına tam tapudur. Parselin yerleşim yerine uzaklığı, toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu vb. kriterler ile serbest piyasa şartları göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2’sinin 2016 yılı itibari ile 800.00 TL. (0.80 TL/m2) olacağından hareketle 116 ada 81 sayılı parselin tamamının değeri 4.890.47 TL. olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir.
Adresi        : Karaman ili, Merkez ilçesi, Göynük mevkii, Değirmenbaşı köyü 116             ada, 81 parsel
Payı            : Tam hisse
Yüzölçümü        : 6.113.09 m2
İmar Durumu    : Dosyasında
Kıymeti        : 4.890.47 TL.
KDV Oranı        : % 18
Kaydındaki Şerhler    : İcrai haciz
1. Satış Günü    : 24/11/2016 günü 10.00-10.05 arası
2. Satış Günü    : 20/12/2016 günü 10.00-10.05 arası
Satış Yeri        : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu 3. Kat                         Merkez/KARAMAN
2. NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Köy önü mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt: 1 sayfa: 55, 104 ada, 13 parselde kayıtlı 3.345.21 m2 yüzölçümlü Bağ nitelikli taşınmazdır.
Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü köy önü mevkii sınırlarında 3345,21 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün doğu yönünde köy merkezine yaklaşık 550 metre mesafededir. Parsel eğimin % 3-6 arasında olduğu tapudaki vasfı bağ olan, zeminde bu bağların mevcut olduğu kıraç, 2. sınıf tarım alanıdır. Parsel borçlu adına tam tapudur. Parselin yerleşim yerine uzaklığı, toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu vb. kriterler ile serbest piyasa şartları göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2’sinin 2016 yılı itibari ile 2.000.00 TL. (2,00 TL/m2) olacağından hareketle 104 ada 13 sayılı parselin tamamının değeri 6.690.42 TL olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir.
Adresi        : Karaman ili, Merkez ilçesi, Köy önü mevkii, Değirmenbaşı köyü, 104             ada, 13 parsel
Payı            : Tam hisse
Yüzölçümü        : 3.345.21 m2
İmar Durumu    : Dosyasında
Kıymeti        : 6.690.42 TL.
KDV Oranı        : % 18
Kaydındaki Şerhler    : İcrai ve kamu hacizleri
1. Satış Günü    : 24/11/2016 günü 10.15-10.20 arası
2. Satış Günü    : 20/12/2016 günü 10.15-10.20 arası
Satış Yeri        : Karaman Belediye Başkanlığı 3. Kat Müzayede Salonu                         Merkez/KARAMAN
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Göynük mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt: 6 sayfa: 519, 114 ada, 5 parselde kayıtlı 7.995.85 m2 yüzölçümlü Elma Bahçesi nitelikli taşınmazdır.
Zirai Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü Göynük mevkii sınırlarında 7995,85 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün güney batı yönünde, köy merkezine yaklaşık 700 metre mesafededir. Parsel eğimin % 3.6 arasında olduğu, tapudaki vasfı Elma bahçesi olan ve zeminde üzerinde 4-6 yaşlarında elma ağaçlarının görüldüğü kapama elma bahçesidir. Parsel üzerinde inşaat halinde yapı bulunmakta olup, kapama bahçesi ve yapının mevcut değeri alınarak hesaplama yapılacaktır. Parsel borçlu adına tam tapudur. Parselin yerleşim yerine uzaklığı, toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu, kapama elma bahçesi vasfında olması vb. kriterler ile serbest piyasa şartları göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2’sinin 2016 yılı itibari ile 6.000.00 TL. (6.00 TL/m2) olacağından hareketle 114 ada 5 sayılı parselin değeri 47.975.10 TL. olarak belirlenmiştir.
İnşaat Bilirkişi raporuna göre; Parsel üzerinde 10*10 ebatlarında 3,5 mt yüksekliğinde tek katlı natamam mesken inşaatı mevcuttur. Mesken inşaatı yığma briket tuğladan meydana gelmiş olup çatısı, kapısı, penceresi, dış kaba ve ince sıvası yapılmamış vaziyettedir. Yapının yaklaşık olarak % 25’i yapılmış vaziyettedir. Yapı yaklaşık 2-3 yıllıktır. Mevcut yapının bulunduğu konum ve yapım özellikleri dikkate alındığında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2016 yılı yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatlarının bulunduğu listenin 2-B grubunun olduğu listeye göre değeri 9.165.00 TL. olarak tespit edilmiştir.
Adresi        : Karaman ili, Merkez ilçesi, Göynük mevkii, Değirmenbaşı köyü, 114             ada, parsel
Yüzölçümü        : 7.995.85 m2
Payı            : Tam hisse
İmar Durumu    : Dosyasında
Kıymeti        : 57.140.10 TL.
KDV Oranı        : % 18
Kaydındaki Şerhler    : 1-Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 30/9/2014 tarih ve 17387 yevmiye             sayılı 160.000.00 TL. bedelli ipotek kaydı.
            2-İcrai Hacizler
1. Satış Günü    : 24/11/2016 günü 10-30-10.40 arası
2. Satış Günü    : 20/12/2016 günü 10.30-10.40 arası
Satış Yeri        : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu 3. Kat                         Merkez/KARAMAN
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Kovalı Öz önü mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt: 3 sayfa: 269, 105 ada, 15 parselde kayıtlı 8.270.49 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazdır.
Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü Kovalı Öz mevkii sınırlarında 8270,49 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün doğu yönünde, güneyinden yol geçen, köy merkezine yaklaşık 1300 metre mesafedeki tarım alanıdır. Parsel eğimin % 3-6 arasında olduğu, tapudaki vasfı Tarla olan, fiili olarak tarımsal üretim yapmaya uygun kıraç, 2. sınıf tarım alanıdır. Parsel borçlu adına tam tapudur. Parselin yerleşim yerine uzaklığı, toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu vb. kriterler ile serbest piyasa şartları göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2’sinin 2016 yılı itibari ile 1.200.00 TL. (1.20 TL/m2) olacağından hareketle 105 ada 15 sayılı parselin tamamının değeri 9.924.59 TL. olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir.
Adresi        : Karaman ili, Merkez ilçesi, Kovalı Öz önü mevkii, Değirmerbaşı köyü,             105 ada, 15 parsel
Yüzölçümü        : 8.270.49 m2
Arsa Payı        : Tam Hisse
İmar Durumu    : Dosyasında
Kıymeti        : 9.924.59 TL.
KDV Oranı        : % 18
Kaydındaki Şerhler: 1-Şekerbank T.A.Ş.nin 10/11/2014 tarih ve 19472 yevmiye sayılı                     15.000 TL. bedelli ipotek şerhi, 2-İcrai hacizler
1. Satış Günü    : 24/11/2016 günü 10.45-10.50 arası
2. Satış Günü    : 20/12/2016 günü 10.45-10.50 arası
Satış Yeri        : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu 3. Kat                         Merkez/KARAMAN
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Göynük mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt: 6 sayfa: 522, 116 ada, 31 parselde kayıtlı tamamı 29.374.40 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmaz olup, borçluya ait 1/4 hisseye tekabül eden 7.343.60 m2’si satılacaktır.
Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Değirmenbaşı köyü Göynük mevkii sınırlarında 29.374.40 m2 alan üzerindeki tarım alanıdır. Parsel Değirmenbaşı köyünün batı yönünde, köy merkezine yaklaşık 350 metre mesafededir. Parsel eğimin % 0-3,6 arasında olduğu, tapudaki vasfı Tarla olan, fakat keşif anında parsel üzerinde 5-8 yaşlarında elma ağaçlarının görüldüğü kapama elma bahçesi vasfındadır. Parsel üzerinde borçlu 1/4 oranında hissedardır. Parselin yerleşim yerine uzaklığı toprak yapısı, eğimi, sulanabilme durumu, kapama elma bahçesi vasfında olması vb. kriterler ile serbest piyasa şartları göz önünde bulundurulduğu durum itibari ile 1.000 m2’sinin 2016 yılı itibari ile 6.000.00 TL. (6.00 TL/m2) olacağından hareketle 116 ada 31 sayılı parselin tamamının değeri 176.246.40 TL olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir. Satışa konu borçlunun 1/4 hisse oranının değeri ise 7.343.60 m2x6.00 TL/m2=44.061.60 TL. olarak belirlenmiştir.
Adresi        : Karaman ili, Merkez ilçesi, Göynük mevkii, Değirmenbaşı köyü, 116                 ada, 31 parsel
Yüzölçümü        : 7.343.6 m2
Arsa Payı        : 1/4 Hisse
İmar Durumu    : Dosyasında
Kıymeti        : 44.061.60 TL.
KDV Oranı        : % 18
Kaydındaki Şerhler    : Kamu ve icrai hacizler
1. Satış Günü    : 24/11/2016 günü 10.55-11.05 arası
2. Satış Günü    : 20/12/2016 günü 10.55-11.05 arası
Satış Yeri        : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu 3. Kat                         Merkez/KARAMAN
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Tapu kaydına göre; Karaman ili, Merkez ilçesi, Köy içi mevkii, Değirmenbaşı köyü, cilt: 7 sayfa 613, 120 ada, 1 parselde kayıtlı tamamı 978.70 m2 yüzölçümlü Kargir Ev ve Müştemilatı nitelikli taşınmaz olup, borçluya ait 1/2 hisseye tekabül eden 489,35 m2’si satılacaktır.
Bilirkişi raporuna göre; Karaman, Merkez, Değirmenbaşı köyü, 120 ada, 1 parselin tapu kaydına bakıldığında, arsanın yüzölçümünün 978.70 m2 olduğu, Kargir ev ve müştemilatı olarak gözükmektedir.
Gayrimenkulün üzerinde bulunan yapılar;
A) İki Katlı Taş Ev: 2 katlı taş ev doğu cepheli olup, 115 m2 alanında 6.00 mt. yüksekliğinde çatı aksamı ahşap direkler üzeri oluklu saç ile örtülüdür. Isınma sistemi sobalıdır. Batı cepheli olan mesken 2 oda, 1 mutfak, 1 banyodan meydana gelmiştir. Mevcut emin zemin katı depo olarak kullanılmaktadır. Pencere ve kapıları ahşap malzeme olup, sıcak su enerji sistemi mevcuttur. Dış kapısı ise profil ve saçtan meydana gelmiştir. Yaklaşık 25 yıllık bir yapıdır ve kullanılmaktadır. Mevcut yapının bulunduğu konum ve yapım özellikleri dikkate alındığında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2016 yılı yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatlarının bulunduğu listenin 1. sınıf B ve 1. sınıf A grubunun olduğu listeye göre 20.562.00 TL. olarak değeri belirlenmiştir.
B) Depo Müştemilatı; 2 Katlı taş evin batı cephesinde bitişik olarak 65 m2 alanında 2.5 mt. yüksekliğinde depo müştemilatı mevcuttur. Üst tarafı mesken giriş sekisi olarak kullanılmaktadır. Yığma kargir yapılma olup, çatı örtüsü düz betonarmedir. Yapıların dış sıvası normal sıvadır. Boyası yapılmış olup kullanılmaktadır. Yaklaşık 25 yıllık bir yapıdır ve kullanılmaktadır. Mevcut yapının bulunduğu konum ve yapım özellikleri dikkate alındığında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2016 yılı yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatlarının bulunduğu listenin 1. sınıf A grubunun olduğu listeye göre değeri 4.602.00 TL. olarak belirlenmiştir.
C) Tek katlı Mesken; İki katlı taş evin doğu tarafında bitişik olarak 53 m2 ebatlarında 3 mt yüksekliğinde tek katlı 1 adet mesken müştemilatı mevcuttur. Yapı inşaatı taş ve kerpiçten meydana gelmiş olup, çatı örtüsü ise ahşap direkler üzeri oluklu saç ile örtülüdür. Yapıların dış sıvası ise samanlı toprak sıvadır. Boyası yapılmış olup kullanılmaktadır. Yaklaşık 25 yıllık bir yapıdır ve kullanılmaktadır. Mevcut yapının bulunduğu konum ve yapım özellikleri dikkate alındığında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2016 yılı yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatlarının bulunduğu listenin 1. sınıf B grubunun olduğu listeye göre değeri 5.724.00 TL. olarak belirlenmiştir.
D) Tek Katlı Ahır (Depo) Müştemilatı; İki katlı taş evin kuzey tarafında eve bitişik olarak 130 m2 alanında 3 mt yüksekliğinde tek katlı 1 adet ahır (depo) müştemilatı mevcuttur. Yapı inşaatı taş ve kerpiçten meydana gelmiş olup, çatı örtüsü ise ahşap direkler üzeri kiremit ile örtülüdür. Yapının dış sıvası yapılmamıştır. Boyası yapılmamış olup kullanılmaktadır. Yaklaşık 25 yıllık bir yapıdır. Mevcut yapının bulunduğu konum ve yapım özellikleri dikkate alındığında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2016 yılı yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatlarının bulunduğu listenin 1. sınıf A grubunun olduğu listeye göre değeri 9.204.00 TL. olarak belirlenmiştir.
E) Tek Katlı Ahır (Depo) Müştemilatı; İki katlı taş evin doğu tarafında ayrı olarak 73 m2 alanında 3 mt. yüksekliğinde tek katlı 1 adet ahır (depo) müştemilatı mevcuttur. Yapı inşaatı taş ve kerpiçten meydana gelmiş olup, çatı örtüsü ise ahşap direkler üzeri kiremit ile örtülüdür. Yapıların dış sıvası yapılmamış olup, yaklaşık 25 yıllık bir yapıdır ve kullanılmaktadır. Mevcut yapının bulunduğu konum ve yapım özellikleri dikkate alındığında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2016 yılı yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatlarının bulunduğu listenin 1. sınıf A Grubunun olduğu listeye göre değeri 5.159.00 TL. olarak belirlenmiştir.
F) 2 Adet Depo Müştemilatı, İki katlı taş evin doğu ve batı tarafında ayrı ayrı 2 adet olarak 16+36=52 m2 alanında 2,5 mt yüksekliğinde tek katlı 2 adet depo müştemilatı mevcuttur. Yapı inşaatı taş ve kerpiçten meydana gelmiş olup, çatı örtüsü ise ahşap direkler üzeri oluklu saç ile örtülüdür. Yapıların dış sıvası yapılmamış olup yaklaşık 25 yıllık bir yapıdır ve kullanılmaktadır. Mevcut yapının bulunduğu konum ve yapım özellikleri dikkate alındığında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2016 yılı yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatlarının bulunduğu listenin 1. sınıf B Grubunun olduğu listeye göre değeri 3.682.00 TL. olarak belirlenmiştir.
G) Arazi Değeri: Arsanın alanının büyük olması ve köy içinde bulunması nedeniyle üzerinde bulunan yapılar kadar değerlidir. Parselin halihazır durumu, mevkuu ve şartları göz önüne alındığında serbest piyasa rayiçlerinde 8.000.00 TL. civarlarında alınıp satılabilmektedir. 
Satışa konu taşınmazın bulunduğu konum göz önüne alındığında üzerindeki tüm yapılarla birlikte tamamının değeri toplam 56.933.00 TL’dir. Ancak borçlunun 1/2 hissesi satılacağından, borçlunun hissesine düşen 1/2 payın değeri ise 28.196.50 TL. olarak tespit edilmiştir.
Adresi        : Karaman ili, Merkez ilçesi, Köy içi mevkii, Değirmenbaşı köyü, 120                 ada, 1 parsel
Yüzölçümü        : 489,35 m2
Arsa Payı        : 1/2 hisse
İmar Durumu    : Dosyasında
Kıymeti        : 28.196.50 TL.
KDV Oranı        : % 18
Kaydındaki Şerhler    : İcrai hacizler
1. Satış Günü    : 24/11/2016 günü 11.15-11.25 arası
2. Satış Günü    : 20/12/2016 günü 11.15-.11.25 arası
Satış Yeri        : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu 3. Kat                         Merkez/KARAMAN
Satış Şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gider verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/14344 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Murat KARA
İcra Müdür Yardımcısı
100356
(BM.16.381)

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2016, 17:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284