banner329

T.C. Karaman Belediyesi

T.C. Karaman Belediyesi

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı

Sayı : MECLİS/10                                                                                                                                                                                                                                                                 24/10/2019 

Konu :GÜNDEM

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 01.11.2019 Cuma günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

GÜNDEM :

1- 5393 Sayılı Yasanın 41. maddesi gereği hazırlanan Karaman Belediyesi 2020 yılı Performans Programının görüşülüp karara bağlanması.

2- 5393 sayılı yasanın 62. maddesi gereği hazırlanan 2020 yılı Belediye Bütçesinin görüşülüp karara bağlanması;

a- Bütçe Kararnamesinin madde, madde görüşülmesi,

b- Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan Birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyinin görüşülmesi,

c- Gelir Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyinin görüşülmesi,

d- Belediye Gelir Tarifesinin görüşülmesi,

e- Ayrıntılı Harcama Programının görüşülmesi,

f-  Finansman Programının birinci düzeyinin görüşülmesi,

3- Belediyemiz ile Kütahya belediyesi arasındaki ilişkileri güçlendirmek, yerel diplomasi trafiğinin oluşturmak ve iki şehrin birbirlerini kültürel ve sosyal anlamda yakından tanımasını sağlamak amacı ile Kardeş Şehir kurulması konusu.

4- Karaman İli, Merkez İlçe, Tabduk Emre Mahallesi sınırlarında bulunan mülkiyeti Karaman Belediyesine ait 2322 ada 1 no’ lu parselin imar planında ‘Yurt Alanı(Yatılı Kız Kuran Kursu)’na çevrildiğinden Yatılı Hafız Kız Kuran Kursu yaptırılması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Karaman Şubesi’ne iz bedel karşılığında devri yapılıp yapılamayacağı, devir yapılacak ise iz bedelin ne olacağı konusu.

5- Karaman İli, Merkez İlçe, Şeyh Edebali Mahallesi tapu kayıtlarında 2365.07 m² büyüklüğünde mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 2466 ada 1 parselin imar planında ‘Dini Tesis Alanı’nda görüldüğünden Cami yaptırılması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Karaman Şubesi’ne iz bedel karşılığında devrinin yapılıp yapılamayacağı, devir yapılacak ise iz bedelin ne olacağı konusu.

6- Karaman Belediye Meclisi’nin 10/09/2019 tarih ve 251 sayılı karar ile; 3 adet Özel Eğitim Tesis Alanın bulunduğu; Dilbeyan 222 ada 32 parsel, Dilbeyan 208 ada 69 parsel ve Çavuşpınarı 124 parselleri C Plakalı servislerin trafik denetiminde sorun yaşaması sebebiyle Karaman Belediyesi Mücavir Alan sınırı içerisine alınmasının uygun olduğuna karar verilmiş ve Belediye Meclisi’nin 10/09/2019 tarih ve 251 sayılı kararında bahsi geçen öneri mücavir alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31/07/2013 tarih ve 2013/22 numaralı Genelgesi ve 3194 Sayılı İmar Kanuna göre yeniden incelenmesi konusu.

7- Karaman İli, Merkez İlçe, Alacasuluk Mahallesi, 3275 ada 1 no’ lu parselin, Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Sağlık Tesisi Alanı’nda kaldığından söz konusu parselin Sağlık Tesisi Alanı’ndan alandan çıkarılması veya kamulaştırılmasının yapılması talebi konusu.

8- Karaman İli, Merkez İlçe, Siyaser Mahallesi, 2940 ada 19 no’lu parselin önceki yıllarda iki defa kamulaştırıldığından değer kaybına uğradığı gerekçesiyle imar planında Kat Alanı Kat Sayısının 0.30’dan 0.50’ye, kat sayısının da 3 kattan 4 kata çıkarılması talebi konusu.

9- Atatürk Mahallesi 3298 ada 1 numaralı parselin Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Park Alanı’nda kalan kısmına Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş’nin talebine uygun ‘Doğalgaz Bölge Regülatörü Teknik Alt Yapı Alanı’ ayrılması için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.

10- Karaman İli, Merkez İlçe Alacasuluk Mahallesi, 52 ada 5 no’lu parselin imar planı değişikliği ile yeşil alandan çıkarılması amacıyla gerekli imar planı tadilatı yapılmasına önizin verilip verilemeyeceği ile ön izin verilecekse hangi fonksiyona dönüşeceği konusu.

11- Urgan Mahallesi 5032 nolu ada ile 5033 nolu ada arasındaki yolun 4011 nolu ada ile 4014 nolu ada arasındaki yolla bağlantısının yapılacak şekilde yol ve kavşak düzenlemesi yapılması için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.

12- Sümer Mahallesi 1341. Sokakğın 1286. sokağa kadar açılmasının; ulaşım (yol) planlaması ile şehircilik ilkelerine uygun olacağından Sümer Mahallesi Muhtarının ilgili talebinin kabulüne ve talebe uygun söz konusu alanda yer alan mülkiyeti Karaman Belediyesi’ne ait 5286 ada 4 numaralı imar planında ‘Konut Alanı’nda kalan parselde imar yolu düzenlemesi yapılması için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan İmar Planı Değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285