T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2018/187 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2018/187 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOTU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Karaman İl, Merkez İlçe, Karaman İli Merkez Selerek Köyü tapunun
200 Ada 1 parseli teşkil eden 9.371,58m2 lik tarlada borçluya ait 4686/9372 hisseli TARLA vasıflı taşınmaz. Taşınmaz Selerek köyü hududlarında, kapalı sistem sulama sahasında kaldığı sulama logarınm tarlanın yanında olup, keşif tarihi itibariyle sürülü halde ve mısır anız parçalarının olduğu tespit edilen 1. sınıf tarım arazisidir. Etrafında sürülü vaziyette tarım arazileri olup, taşınmaz Ereğli asfaltına yaklaşık 50 metre mesafede , köy merkezine yaklaşık 2,2 km kuzey batısındadır. Borçluya ait 4686/9372 hisse satılacaktır.
Kıymeti    :32.800,53 TL    KDV Oranı ;%18
1.    Satış Günü    : 12/07/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2.    Satış Günü    : 06/08/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri    : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN
Satış şartları :
1-    İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-    Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana //vatandas.uyap.gov.tr adresinden KK9VVZPJ ■ K5RFV5m ~ rB0+QaV ■ CJVJâhVV— ile erişebilirsiniz.
 
5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/187 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 12/05/2019
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284