‘Görgü Kuralları’ Müfredat Kapsamına Alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaokullarda ‘görgü kuralları ve nezaket’ dersi ile liselerde ‘adabımuaşeret’ dersinin müfredatı hazırlandı.

‘Görgü Kuralları’ Müfredat Kapsamına Alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre MEB, dersin adını pedagojik uygunluk açısından liselerde ‘adabımuaşeret’, ortaokullarda ise ‘görgü kuralları ve nezaket’ olarak belirlendi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘adabımuaşeret’ dersinin, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘görgü kuralları ve nezaket’ dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak ‘görgü kuralları ve nezaket’ dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri; aile içinde, okulda, toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı.

Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor

Derslerde öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflendi. Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor. Dersin birinci düzeyindeki müfredat, görgü ve nezaket, ailede görgü kuralları ve nezaket, okul ortamında görgü kuralları ve nezaket ve toplum içinde görgü kuralları ve nezaket olmak üzere dört üniteden oluştu. Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise görgü ve nezaket, kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket, çevrede görgü kuralları ve nezaket, dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket, farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket olmak üzere beş ünite yer aldı. Görgü ve nezaket ünitesinde görgü, nezaket, zarafet, saygı, sevgi, teşekkür etme, hürmet, edep, mahremiyet, hak, sorumluluk ve terbiye ile ilgili örnek olaylar anlatılacak. Ailede görgü kuralları ve nezaket ünitesinde öğrencilerin aile içi iletişimde görgü kurallarına uyması, nazik olması, kişisel bakımına özen göstermesi ve sofra adabına uygun davranması amaçlandı.

Liselerde drama, gözlem, tartışma gibi etkinlikler düzenlenecek

Açıklamaya göre, lise 9 ve 10. sınıflarda 36 saatlik öğretim programı içeren ders, seçmeli dersler kapsamına alındı. Adabımuaşeret dersi öğretim programı, Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önünde bulundurularak görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dönük hazırlandı. Öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarının hedeflendiği derslerde kazanımlar için gerekli becerilerin geliştirilmesinde etkinliklerle zenginleştirilmiş, ilgi çekici araştırma ve uygulamaya yönelik bir öğrenme süreci planlandı. Program ile milli ve manevi değerlerini özümseyerek tutum ve davranışlarını bu istikamette şekillendiren; insanlar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla insan ilişkilerini düzenleyen kuralları hayatına uygulayan bireyler yetiştirmek amaçlandı.

Ders, 7 ünitede anlatılacak

Liselerdeki dersin müfredatı, 7 üniteden oluştu. Kültürden kavrama adabımuaşeret adını taşıyan ilk ünite ile öğrencilerin "edep, görgü, terbiye, medenilik, sabır, zarafet ve nezaket" kavramlarını ve farklı kültürlerden adabımuaşeret ile ilgili örnekleri tanımaları hedeflendi. Kişisel tutum ve adabımuaşeret adlı ikinci ünite ile öğrencilerin, güven verici davranışları ayırt etmeleri ve iyiliğin önemini anlamalarının yanı sıra kişisel bakım ve temizlik kuralları ve ortama uygun giyinmenin önemi anlatılacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284