Karaman Gönüllü Eğiticilerini Arıyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Biz Bir Takımız" projesinin Karaman etabında görev yapacak gönüllü eğitici başvuruları devam ediyor.

Karaman Gönüllü Eğiticilerini Arıyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından farklı sosyokültürel arka plana sahip gençlerin spor yoluyla bir araya getirilerek, toplumda farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlanması, gençlerin kendini ve karşıdakini tanıyarak güçlendirilmesi ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi hedeflendiği "Biz Bir Takımız" projesinin Karaman etabı için başvurular devam ediyor.

Karaman’da 4 gönüllü eğiticinin görev yapacağı projeden 30 ortaokul öğrencisi faydalanacak. Başvuru sonrası projede görev yapmaya hak kazanan gönüllü eğiticiler ise 29 Ocak-4 Şubat 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek kamp programına katılacak.

18-30 yaş arasında lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabileceği "Biz Bir Takımız" projesi için başvurular //bizbirtakimiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak olup, başvurular 19 Ocak 2023 Perşembe günü sona erecek.

“BİZ BİR TAKIMIZ” PROJESİNİN HEDEFLERİ NELERDİR?

• Grup ve takım içi eğitimlerle aidiyet, kimlik, farkındalık, güven ve sosyalleşme süreçlerine katkıda bulunmak.

• Gençler arasında iletişim, saygı ve güven ortamının oluşmasına katkıda bulunmak.

• Gençlerin aile içinde, okulda ve toplumsal alanda karşılaşabilecekleri problemleri çözebilmek için gerekli becerilerinin gelişmesini sağlamak

• Gençlerin kendilerine olan güvenin artması ve kendilerine ve topluma yönelik bir gelecek tasavvuru oluşturabilmelerine katkı sağlamak.

“BİZ BİR TAKIMIZ” PROJESİ EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?

Proje kapsamında uygulanacak olan eğitim programı uzman ve akademisyenler tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hazırlanmıştır.

Eğitim programı sosyal uyum, farkındalık ve spor eğitim programı olmak üzere toplam 2 bölümden oluşmaktadır. Proje için ayrılan 4 saatlik eğitimin, 2 saatinde sosyal uyum ve farkındalık eğitimleri, diğer 2 saatinde spor eğitimleri uygulanmaktadır. Sosyal uyum ve farkındalık eğitimleri kapsamında, öğrencilerin bireysel becerilerini ve sosyal uyum becerilerini güçlendirmek amacıyla, öz farkındalık, duyguları tanıma, çocuk hakları, farklılıklara saygı, iletişim engelleri ve uyuşmazlık çözümü gibi alanlarda etkinlik odaklı eğitimler verilmektedir. Spor eğitimleri kapsamında ise, öğrencilere spor becerileri ve sportif erdemleri (sorumluluk, saygı, adil oyun, takım ruhu vb.) kazandırmak amacıyla eğitimler verilmektedir.

14 Modül olarak devam edecek eğitimlerin sonunda, Haziran- Eylül ayları arasında 5 gece 4 günlük kamp programı, belirlenen GSB Kamp merkezlerinde düzenlenmektedir. Bu kamplarda eşleşen iller bir araya gelerek aldıkları eğitim konularıyla ilgili daha ileri beceriler sağlamalarına yönelik uygulamalı eğitimler ve spor müsabakalarında yer almaktadırlar.

Kamp programının ardından katılımcıların birbirleriyle kültürel ve sosyal etkileşim kurmaları amacıyla iller arası ziyaret etkinliği düzenlenmektedir. Bu etkinlik ile eşleşen illerdeki öğrenciler arasında karşılıklı etkileşimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında katılımcılarının(ortaokul öğrencileri) ailelerine yönelik aile bilgilendirme etkinlikleri de bulunmaktadır. Bu etkinliklerde uzman eğitmenler; ergene yaklaşım, ergenlerle uyuşmazlık/problem çözme teknikleri, akran zorbalığı vb. başlıklarında seminerler düzenlemektedir.

“BİZ BİR TAKIMIZ” PROJESİ KATILIMCILARA NASIL KATKIDA BULUNACAK?

• “Biz Bir Takımız” projesi katılımcılara nasıl katkıda bulunacak?

• Katılımcıların iletişim ve uyuşmazlık çözme becerilerinin gelişmesi ve bu gelişmenin gün- delik hayat pratiklerine yansıması beklenmektedir.

• Katılımcıların duygularına yönelik farkındalık kazanması ve duygularını kontrol edebil- meye (öfke kontrolü vb.) yönelik çeşitli beceriler geliştirmesi beklenmektedir.

• Katılımcıların spora yönelik temel becerileri kazanması beklenmektedir.

• Katılımcıların, sportmenlik değerlerini (sorumluluk, güven, takım ruhu, saygı vb.) kazanması ve bu değerleri günlük hayatındaki sportif etkinliklere yansıtması beklenmektedir.

• Katılımcılar, yaşadıkları ilin farklı ilçelerinden veya yaşadıkları ilden farklı illerden arkadaşlar edinmesi ve bu akranlarıyla olumlu yaşantısal deneyimler paylaşması beklenmektedir. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284