banner329

Sanayi İşletmelerine Yıllık İşletme Cetvelleri Uyarısı

Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, sanayi işletmelerini yıllık işletme cetvellerini Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda girmeleri konusunda uyardı.

Sanayi İşletmelerine Yıllık İşletme Cetvelleri Uyarısı

Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Bayram Güzel, “İlimizdeki Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin 2022 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini, 30 Nisan 2023 günü saat 24:00’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasından veya e-devlet üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir. 2022 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar girmeyen işletmelere İdari Para Cezası 5.252,00 (beşbinikiyüzelliiki) TL. uygulanacaktır.

Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2021 yılı ve belge tarihindeki gün-ay dikkate alınarak vize işlemleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasından veya e-devlet üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir. Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır.

Ayrıca 6948 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereği işletmenin bilgilerinde değişiklik olması (adres, unvan, kapasite bilgisi değişikliği vb.) veya işletmenin kapatılması veya üretim faaliyetinin durdurulması ve iptal edilen belgenin yeniden aktifleştirilmesi durumunda 1 (bir) ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden gerekli değişikliklerin yapılarak İl Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Yine; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’inci maddesinde yapılan tanım ve Sanayi Sicil Tebliğinin 12’nci maddesinde belirtilen ürün sınıflaması esas alınarak işletmelerin sanayi siciline kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmelerin üretime başlama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir. Sanayi siciline tescilini yaptırmamış olan işyeri ve işletmeler için 2023 yılı içerisinde uygulanacak idari para ceza miktarı 5.252,00 (beşbinikiyüzelliiki) TL.’dir.

Bakanlığımız bünyesinde 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409/A maddesine istinaden Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 03.09.2021 tarihli ve 31587 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.”

01.01.2023 tarihinden itibaren alınacak ücretler şu şekilde;

Sanayi Sicil Belgesi Başvuru Ücreti: 161 TL.

Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti (Mikro ölçekli işletmeler için): 161 TL.

Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti (Küçük ölçekli işletmeler için): 241,50 TL.

Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti (Orta ölçekli işletmeler için): 402,50 TL.

Sanayi Sicil Belgesi Vize Ücreti (Büyük ölçekli işletmeler için): 805 TL.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285