Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Borçlanma Duyurusu

İl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4/1-c sigortalılarının borçlanma tahsilatının kurumlarca kesenek bilgi sistemine işlenmesine ilişkin bir basın duyurusu yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Borçlanma Duyurusu

Yayınlanan bildiriye göre “Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4/1-c sigortalılarının talepleri üzerine yapılan borçlanma işlemlerine ait tahakkuk tabloları çalıştıkları kurumlarına gönderilmekte, kurumlarınca tahakkuk tabloları sigortalılara tebliğ edilmektedir. Sigortalılar kendilerine tebliğ edildiği tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde borçlanmadan bir defaya mahsus olmak üzere vazgeçebilmektedirler. Vazgeçme dilekçelerini kurumlarına veya Kurumumuza vermeleri halinde borçlanma tahakkukları iptal edilmekte, aksi takdirde borçlanma işlemi kesinlik kazanmaktadır. Kurumlarca da borcun ilgiliye tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren borç tutarı 5434 sayılı Kanunun mülga ek 8 inci maddesi uyarınca ilgililerin aylıklarından emekli keseneği oranında emekli keseneğinden ayrı olarak borç bitene kadar kesilmekte, Emekli Kesenekleri Şahıs İcmal Bordroları (Aylık Prim Hizmet Belgesi) ile veya defaten ödeme yapanların ödemeye ilişkin banka dekontları yazı ekinde Kurumumuza gönderilmektedir. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan ve halen aktif 4/1-c sigortalısı olarak görev yapanlardan, borçlanma tahakkukları Kurumlarına gönderilmiş olmasına rağmen tahsilat tutarları SGK Borçlanma 4/c Programının Tahsilat Alanına işlenmemiş olduğu tespit edilen ve e devlet veri tabanında mail adresi ve telefon numarası bulunan sigortalılara 24/04/2019 tarihi itibariyle borçlanma tahsilatlarına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmiştir. Sigortalıların hizmet bildirimlerinin zamanında yapılabilmesi, emekli aylığı bağlama süresinin kısaltılması ve gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla “Kesenek Bilgi Sistemi” programında “Borçlanma 4c Tahsilat” alanı açılmıştır. Buna göre, tarafına mesaj gönderilen 4/1-c sigortalılarının konuya ilişkin olarak görev yaptıkları kurumların ilgili birimlerine müracaat etmeleri, kurumlarca da, 1 ve 2 nolu kullanıcı şifreleri ile Kesenek Bilgi Sistemine giriş yapılmak suretiyle gerek borçlanma tahsilatının yapılmadığına ilişkin tarafına mesaj gönderilmiş olan personelin gerekse tahsilatı işlenmemiş olan diğer personelin “Borçlanma 4c Tahsilat” alanından tahsilatlarının işlenmesi, Ayrıca kurum içi veya kurumlar arası nakil olan personelin borçlanma tahsilatının programa giriş yetkisi her iki kuruma veya birime de verildiğinden borçlanma tahsilatının yapıldığı dönemde görev yaptığı kurum ile irtibata geçilerek tahsilat alanına işlenmesi gerekmektedir. Söz konusu programa ilişkin “Kullanım Kılavuzu” Kesenek Bilgi Sisteminin duyurular alanına eklenmiş olup kılavuzda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli giriş işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Konuya ilişkin yaşanacak sorunlarla ilgili olarak Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Dairesi Başkanlığı Borçlanma Tahsilat Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilebilecek olup telefon numaraları aşağıda belirtilmiştir” denildi.
İLETİŞİM
Tel: 0 312 458 76 32
 0 312 458 76 33
 0 312 458 78 69

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284

banner285