T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2013/4104 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KARAMAN İCRA DAİRESİ 2013/4104 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : TAPU KAYITLARI: Satışa konu taşınmaz, Tapuda Karaman İli, Merkez
İlçesi, Yeşilada Mahallesi, Değirmenderesi Mevki, 32-24-u Pafta, 2556 Ada 7 Parsel numaralı 198,00 m2 alanlı ARSA vasıflı taşınmazdır.Taşınmazda borçlu hissesi 1/2 olup borçluya ait 1/2 hisse satılarak paraya çevrilecektir. Tapu kayıtları üzerinde Belediye Başkanlığı tarafından konulmuş, 775 Sayılı Kanunla takyitlidir.(34. Madde) şerhi bulunmaktadır.
ADRES BİLGİLERİ: Taşınmaz adres sisteminde Mümine Hatun Mah. 1414. Sokakta konumlu boş arsadır. (Kapı numarası 38e tekabül etmektedir.)İMAR DURUMU: Parsel, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Ayrık İkiz nizam 2 Katlı yapılaşma koşullarında Konut Alanı lejantında kalmaktadır. Ön bahçe çekme mesafesi:5m, Yan bahçe çekme mesafesi:3m TAKS.0,40 KAKS:0,80dir.Satışa konusu parsel, Mümine Hatun Mahallesi sınırlarında kalmakta olup, 2 Nolu Gecekondu önleme bölgesi içerisinde kalmaktadır. Gecekondu Önleme Bölgelerinde parsel alanı ve imar koşullarına bakılmaksızın bodrumlu ve bodrumsuz olmak üzere 2 katlı Tip Projeler ile yapılar inşa edilmesine müsaade edilmektedir. ARSA BİLGİLERİ: Taşınmaz; tapu kayıtlarına göre ve mahallinde Arsa niteliğindedir. Arsa, kuzey yönden 9 m genişliğindeki imar yoluna 11 m cepheli, derinliği 18 m2dir. Ara konumlu parseldir.
Kıymeti    : 49.500,00 TL    KDV Oranı : %8
1.    Satış Günü    : 27/06/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2.    Satış Günü    : 25/07/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri    : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/K ARAMAN
Satış şartları :
1-    İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-    Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4104 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/05/2019

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner284